แขวงลุมพินี

แขวงในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ลุมพินี เป็นแขวงหนึ่งของเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แขวงลุมพินี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Lumphini
ภูมิทัศน์แขวงลุมพินีโดยรอบสระเก็บน้ำสวนลุมพินี
ภูมิทัศน์แขวงลุมพินีโดยรอบสระเก็บน้ำสวนลุมพินี
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงลุมพินี
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงลุมพินี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด3.485 ตร.กม. (1.346 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด17,040 คน
 • ความหนาแน่น4,889.53 คน/ตร.กม. (12,663.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10330
รหัสภูมิศาสตร์100704
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ถนนพระรามที่ 4 ช่วงที่ผ่านหน้าสวนลุมพินี

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงลุมพินีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1007&rcodeDesc=เขตปทุมวัน 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.