แขวงทุ่งสองห้อง

แขวงในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทุ่งสองห้อง เป็นแขวงหนึ่งของเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แขวงทุ่งสองห้อง
อักษรไทยแขวงทุ่งสองห้อง
อักษรโรมันKhwaeng Thung Song Hong
เขตหลักสี่
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด16.886 ตร.กม. (6.520 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[2]
 • ทั้งหมด76,457 คน
 • ความหนาแน่น4,527.83 คน/ตร.กม. (11,727.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10210
รหัสภูมิศาสตร์104101
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงทุ่งสองห้องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคมแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

 1. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 2. สถาบันพระปกเกล้า
 3. สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 4. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. สำนักงานเขตหลักสี่
 7. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ)
 8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 9. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 10. กองบัญชาการกองทัพไทย
 11. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)[4]
 12. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)[5]
 13. การประปานครหลวง
 14. กรมการกงสุล
 15. โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 16. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 17. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก[6]

อ้างอิงแก้ไข

 1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1041&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 15 สิงหาคม 2562.
 3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงทุ่งสองห้อง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 42–44. 24 ธันวาคม 2540. Check date values in: |date= (help)
 4. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 6. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข