เปิดเมนูหลัก

แขวงทุ่งสองห้อง

แขวงในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แขวงทุ่งสองห้อง เป็นส่วนหนึ่งของ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงทุ่งสองห้องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[1]

การคมนาคมแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงทุ่งสองห้อง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 42–44. 24 ธันวาคม 2540.
  2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  4. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข