เปิดเมนูหลัก
แขวงตลาดบางเขน
Khwaeng Talat Bang Khen
สถิติ
กรุงเทพมหานคร
เขต: หลักสี่
พื้นที่: 5.955 ตร.กม.[1]
ประชากร: 28,120 คน[2] (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น: 4,722.08 คน/ตร.กม.
รหัสไปรษณีย์: 10210
รหัสทางภูมิศาสตร์: 104102

ตลาดบางเขน เป็นแขวงหนึ่งของเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร[3]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงตลาดบางเขนมีพื้นที่ติดต่อเขตปกครองข้างเคียงดังนี้

การคมนาคมแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1041&statType=1&year=61 2562. สืบค้น 15 สิงหาคม 2562.
  3. แผนที่เขตหลักสี่ - กรุงเทพมหานคร
  4. วัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน