เขตบางเขน

เขตในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางเขน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากเขตบางแค

เขตบางเขน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhet Bang Khen
อุโมงค์ถนนพหลโยธินลอดใต้วงเวียนหลักสี่ บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
อุโมงค์ถนนพหลโยธินลอดใต้วงเวียนหลักสี่
บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
คำขวัญ: 
บางเขนเมืองน่าอยู่ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐ
วัดพระศรีพิทักษ์ธรรม
รวมน้ำใจรวมพลังปวงประชา
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตบางเขน
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตบางเขน
พิกัด: 13°52′26″N 100°35′47″E / 13.87389°N 100.59639°E / 13.87389; 100.59639
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด42.123 ตร.กม. (16.264 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด184,611[1] คน
 • ความหนาแน่น4,382.67 คน/ตร.กม. (11,351.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10220, 10230 (เฉพาะหมู่ที่ 8–10
แขวงท่าแร้ง)
รหัสภูมิศาสตร์1005
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์www.bangkok.go.th/bangkhen
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

เขตบางเขนตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์ แก้

เขตบางเขนเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ขึ้นอยู่กับจังหวัดพระนคร เดิมทิศตะวันตกของอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีโดยใช้แนวคลองเปรมประชากรเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการได้โอนพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของคลองนี้ (ได้แก่ ตำบลทุ่งสองห้องจากอำเภอปากเกร็ด และหมู่ที่ 1–3 ของตำบลลาดโตนดจากอำเภอเมืองนนทบุรี) มาอยู่ในท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน เพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่และความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว คลองประปาจึงกลายเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างทั้งสองจังหวัดแทนนับแต่นั้น

เนื่องจากอำเภอบางเขนมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ประกอบกับมีชุมนุมชน ย่านการค้า และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในท้องที่ ใน พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลสายไหมตั้งเป็นตำบลออเงิน รวมพื้นที่บางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์และตำบลตลาดบางเขนตั้งเป็นตำบลคลองถนน และแบ่งพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลทุ่งสองห้องตั้งเป็นตำบลสีกัน และได้จัดตั้งสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ขึ้นในบางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์เมื่อ พ.ศ. 2499 (ภายหลังได้ขยายเขตครอบคลุมทั้งอำเภอ จนกระทั่งเทศบาลนครกรุงเทพได้โอนเอาตำบลลาดยาวเข้าไปอยู่ในท้องที่ใน พ.ศ. 2507)

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2514–2515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองภูมิภาคไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี กล่าวคือ รวมจังหวัดทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยุบการปกครองแบบเทศบาลและสุขาภิบาล รวมทั้งแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอบางเขนจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตบางเขน แบ่งออกเป็น 8 แขวง

ต่อมาเมื่อมีประชากรหนาแน่นขึ้นเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค รวมทั้งท้องที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต เพื่อสะดวกแก่การปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศแบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตดอนเมืองและเขตจตุจักรใน พ.ศ. 2532 และเมื่อ พ.ศ. 2540 ก็ได้แบ่งพื้นที่ทิศเหนือของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตสายไหม แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้รับพื้นที่บางส่วนของแขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว มาอยู่ในการปกครอง โดยปัจจุบันมีฐานะเป็นหมู่ที่ 8–10 ของแขวงท่าแร้ง

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

เขตบางเขนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง โดยมีคลองกะเฉด คลองแพรเขียว และคลองไผ่เขียวเป็นเส้นแบ่งเขต ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2566)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2566)
แผนที่
2.
อนุสาวรีย์ Anusawari
18.406
85,903
4,667.12
 
8.
ท่าแร้ง Tha Raeng
23.717
98,708
4,161.91
ทั้งหมด
42.123
184,611
4,382.67

หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือแขวงในเขตจตุจักร เขตสายไหม เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง

ประชากร แก้

การคมนาคม แก้

 
ถนนพหลโยธินและทางวิ่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ในเขตบางเขน
ทางสายหลัก
ทางน้ำ
  • คลองถนน
  • คลองบางบัวใช้สัญจร

สถานที่สำคัญ แก้

 
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานประกอบพยาบาล แก้

สถาบันการศึกษา แก้

สถาบันอุดมศึกษา แก้

สถาบันอาชีวศึกษา แก้

โรงเรียน แก้

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แก้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้

สังกัดกรุงเทพมหานคร แก้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แก้

สถานรับเลี้ยงเด็ก แก้

อ้างอิง แก้

  1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 25 มกราคม 2567.
  2. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้