แขวงอนุสาวรีย์

แขวงในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อนุสาวรีย์ เป็นแขวงหนึ่งของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตบางเขน

แขวงอนุสาวรีย์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Anusawari
ย่านสะพานใหม่
แผนที่เขตบางเขน เน้นแขวงอนุสาวรีย์
แผนที่เขตบางเขน เน้นแขวงอนุสาวรีย์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางเขน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด18.406 ตร.กม. (7.107 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด85,903 คน
 • ความหนาแน่น4,667.12 คน/ตร.กม. (12,087.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10220
รหัสภูมิศาสตร์100502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตบางเขน มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การคมนาคม แก้

ทางสายหลักในพื้นที่แขวงอนุสาวรีย์ ได้แก่

ทางสายรองและทางลัดในพื้นที่ ได้แก่

 • ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด)
 • ซอยพหลโยธิน 50 (เสนาวัฒนา)
 • ซอยพหลโยธิน 57 (ยิ่งศิริ)
 • ซอยแจ้งวัฒนะ 4
 • ซอยลาดปลาเค้า 66
 • ซอยลาดปลาเค้า 72
 • ซอยรามอินทรา 5 (สุขาภิบาล 1)
 • ซอยรามอินทรา 8 (ซอยวัดไตรรัตนาราม)
 • ซอยรามอินทรา 19 (สุขาภิบาล 2)
 • ซอยรามอินทรา 21 (สุขาภิบาล 3)
 • ซอยรามอินทรา 23 (สุขาภิบาล 4)
 • ซอยรามอินทรา 31 (ศิริ)
 • ซอยรามอินทรา 39 (สุขาภิบาล 5) (กม. 11)


อ้างอิง แก้

 1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1005&rcodeDesc=เขตบางเขน 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.