แขวงคลองถนน

แขวงในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองถนน เป็นแขวงหนึ่งของเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่ดินประเภทสถาบันราชการ[3]

แขวงคลองถนน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Thanon
สะพานสุกรนาคเสนีย์
สะพานสุกรนาคเสนีย์
แผนที่เขตสายไหม เน้นแขวงคลองถนน
แผนที่เขตสายไหม เน้นแขวงคลองถนน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตสายไหม
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด12.440 ตร.กม. (4.803 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด84,594 คน
 • ความหนาแน่น6,800.16 คน/ตร.กม. (17,612.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10220
รหัสภูมิศาสตร์104203
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคลองถนนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตสายไหม มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้[4]

การคมนาคม แก้

ทางสายหลักในพื้นที่แขวงคลองถนน ได้แก่

ทางสายรองและทางลัดในพื้นที่ ได้แก่

 • ถนนเลียบคลองสอง (พหลโยธิน 54/1)
 • ถนนเพิ่มสิน
 • ซอยพหลโยธิน 50 (เสนาวัฒนา) และซอยเทพรักษ์ 15
 • ซอยพหลโยธิน 52 (ทหารอากาศ) ซอยพหลโยธิน 52 แยก 48 (หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า 2) และซอยเทพรักษ์ 45
 • ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27 (ทิมเรืองเวช) และซอยเพิ่มสิน 20
 • ซอยพหลโยธิน 52 แยก 44 (เทพนครนิเวศน์) และซอยเทพรักษ์ 41
 • ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (วัดเกาะ)
 • ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-10 (ธารา) และซอยเพิ่มสิน 15 (วัดลุ่มเจริญศรัทธา)
 • ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-24 และซอยเพิ่มสิน 29 (ทองงอก)
 • ซอยเทพรักษ์ 26

อ้างอิง แก้

 1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
 2. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตสายไหม" กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. 2565. สืบค้น 7 พฤษภาคม 2565.
 3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.
 4. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงสายไหม แขวงออเงิน และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงคลองถนน เขตสายไหม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 45–50. 24 ธันวาคม 2540.