แขวงคลองถนน

แขวงในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองถนน เป็นแขวงหนึ่งของเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บางส่วนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่ดินประเภทสถาบันราชการ[3]

แขวงคลองถนน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Thanon
สะพานสุกรนาคเสนีย์
สะพานสุกรนาคเสนีย์
แผนที่เขตสายไหม เน้นแขวงคลองถนน
แผนที่เขตสายไหม เน้นแขวงคลองถนน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตสายไหม
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด12.440 ตร.กม. (4.803 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด86,151 คน
 • ความหนาแน่น6,925.32 คน/ตร.กม. (17,936.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10220
รหัสภูมิศาสตร์104203
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคลองถนนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตสายไหม มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้[4]

การคมนาคม แก้

ทางสายหลักในพื้นที่แขวงคลองถนน ได้แก่

ทางสายรองและทางลัดในพื้นที่ ได้แก่

 • ถนนเลียบคลองสอง (พหลโยธิน 54/1)
 • ถนนเพิ่มสิน
 • ซอยพหลโยธิน 50 (เสนาวัฒนา) และซอยเทพรักษ์ 15
 • ซอยพหลโยธิน 52 (ทหารอากาศ) ซอยพหลโยธิน 52 แยก 48 (หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า 2) และซอยเทพรักษ์ 45
 • ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27 (ทิมเรืองเวช) และซอยเพิ่มสิน 20
 • ซอยพหลโยธิน 52 แยก 44 (เทพนครนิเวศน์) และซอยเทพรักษ์ 41
 • ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (วัดเกาะ)
 • ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-10 (ธารา) และซอยเพิ่มสิน 15 (วัดลุ่มเจริญศรัทธา)
 • ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-24 และซอยเพิ่มสิน 29 (ทองงอก)
 • ซอยเทพรักษ์ 26

อ้างอิง แก้

 1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
 2. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตสายไหม" กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
 3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.
 4. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงสายไหม แขวงออเงิน และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงคลองถนน เขตสายไหม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 45–50. 24 ธันวาคม 2540.