กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์[1] ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อักษรย่อ ร.11 ทม.รอ.) เป็นกรมทหารรักษาพระองค์ สังกัดกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารแบ่งออกเป็น 3 กองพัน ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ[2] เดิมมีหน้าที่เฝ้ารักษาการณ์ในพระราชวังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาจึงได้ตั้งเป็นกรมทหารรักษาพระองค์หรือกรมทหารล้อมวังขึ้นมีเครื่องแบบเต็มยศสีน้ำเงินน่าจะมาจากสีชุดของกรมวัง (สำนักพระราชวัง) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารเป็นพันเอกพิเศษของกรมทหาร ซึ่งทำให้หน่วยมีความผูกพันกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงรับเป็นผู้บังคับการพิเศษ

กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เครื่องหมายประจำกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปลดประจำการ30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประเทศ ไทย
รูปแบบราชองครักษ์
บทบาท​ทหารราบ
กำลังรบกรม
กองบัญชาการเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (บก.กรม, กองพันที่ 1, กองพันที่ 2 และ กองพันที่ 3)
สมญากรมทหารล้อมวัง
สีหน่วยน้ำเงิน-ขาว
เพลงหน่วยมาร์ชราชวัลลภ
วันสถาปนา20 มกราคม พ.ศ. 2445
ปฏิบัติการสำคัญสงครามเวียดนาม
การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

ประวัติหน่วย

 
ประตูทางเข้ากรมทหารราบที่ 11

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งหน่วยราชองครักษ์ขึ้นเพื่อรับใช้และปกป้องสถาบันกษัตริย์โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยอารักขาและดูแลความเรียบร้อยด้านความปลอดภัยภายในราชสำนัก จนทำให้คนทั่วไปเรียกพวกเขาว่า "ทหารล้อมวัง"[3]

1 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากสะพานแดงมาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับธงชัยเฉลิมพลที่ได้รับ คือ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 ซึ่งได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

นอกจากนี้แล้ว กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ยังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) รวมถึงเป็นที่พักและบัญชาการของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี พ.ศ. 2553[4]

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หน่วยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

18 มกราคม พ.ศ. 2562 หน่วยได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

23 เมษายน พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาประกาศชื่อหน่วยเป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เฉพาะกองบังคับการ)[5]

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จึงมีการเปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกองพันขึ้นตรงเรียกนามหน่วยว่า กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดที่กำหนดให้โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณของกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปเป็นของ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พร้อมกับ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562[6]

การจัดกำลังหน่วย

กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.11 ทม.รอ.) จัดแบ่งกำลังพลภายในหน่วยออกเป็น 3 กองพัน โดยชื่อกองพันเรียกนามหน่วยว่า กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ

 • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทม.ร.11/1 รอ.)
 • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทม.ร.11/2 รอ.)
 • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทม.ร.11/3 รอ.)

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ประจำหน่วย

 
การแต่งกายเต็มยศของนายทหารในสังกัดกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และกองพันที่ขึ้นตรงกับกรมนี้ทุกกองพัน ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์แบบเดียวกันทั้งหมด ดังนี้

 • หมวก หมวกยอดสีขาว มีพู่สีน้ำเงิน หน้าหมวกมีตราพระราชลัญจกร ยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง
 • เสื้อ สักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงิน ปลอกคอโดยรอบทำด้วยกำมะหยี่สีดำ ปลอกคอด้านบนมีแถบไหมสีเหลือง 1 แถบ แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 7 ดุม ที่ดุมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อน ขัดดุมสีทองขนาดเล็ก
 • คันชีพ สายสะพาย ทำด้วยหนังสีน้ำตาลแก่ นายทหารทำด้วยไหมสีทอง
 • เข็มขัด ทำด้วยหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีตราเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูน
 • กางเกง สักหลาดหรือเสิร์จสีดำ ที่แนวตะเข็บข้างมีแถบสักหลาดสีแดง 1 แถบ กว้าง 1 ซม.
 • รองเท้า หุ้มข้อหนังสีดำ
 • กระเป๋าคันชีพ ทำด้วยหนังสีขาว มีตราพระราชลัญจกรทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่ฝากระเป๋า
 • ชายเสื้อด้านหลัง มีดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ 1 ดุม
 • แขนเสื้อด้านข้าง ปลอกข้อมือด้านนอกทั้ง 2 ข้าง ติดอักษรพระปรมาภิไธย วปร.
 • คอสังกัด ทำด้วยโลหะสีทอง ประดับที่คอเสื้อด้านซ้ายเป็นเครื่องหมายตราราชวัลลภพร้อมตัวเลขคำย่อของกองพันที่สังกัด

อ้างอิง

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF
 2. "ทำไมต้อง 'ราบ 11' ?". 29 March 2010.
 3. "'ข่าวสด' เผย 'กองทัพบก' เตรียมย้ายที่ตั้งหน่วยทหาร ออกนอกกรุงเทพฯ".
 4. ลับลวงเลือด โดย วาสนา นาน่วม สำนักพิมพ์มติชน: กันยายน พ.ศ. 2553 ISBN 9789740206521
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF
 6. พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒

แหล่งข้อมูลอื่น

13°51′46″N 100°35′22″E / 13.862808°N 100.589465°E / 13.862808; 100.589465