จังหวัดพระนคร

จังหวัดพระนคร เป็นจังหวัดในอดีตของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีขึ้นในช่วง พ.ศ. 2408–2515 ก่อนที่จะรวมกับจังหวัดธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

จังหวัดพระนคร
จังหวัด
พ.ศ. 2408 – 2514
รถในพระนคร.jpg
ยุคทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ถึงสงครามเย็น
• ก่อตั้ง
พ.ศ. 2408
22 ธันวาคม พ.ศ. 2514
ก่อนหน้า
ถัดไป
กรุงเทพพระมหานคร
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ไทย

ประวัติแก้ไข

จังหวัดพระนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2408 มีเขตการปกครอง 13 อำเภอ เดิมมีฐานะเป็น อำเภอชนะสงคราม ขึ้นกับกรมนครบาล มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือ

ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ได้มีประกาศยกเลิกอำเภอชั้นในแต่เดิมและตั้งอำเภอชั้นในขึ้นใหม่ 25 อำเภอ

ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการรวมพื้นที่อำเภอพาหุรัด อำเภอสำราญราษฎร์ อำเภอพระราชวัง และอำเภอชนะสงครามเป็นอำเภอเดียวกัน เรียกว่า อำเภอพระนคร ตามประกาศยุบรวมอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรี (ภายหลังได้ยุบอำเภอสามยอดและอำเภอบางขุนพรหมเข้ามารวมด้วย) และในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่ อำเภอพระนครจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

อำเภอชั้นใน (พ.ศ. 2408)
 • อำเภอพระนคร
 • อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • อำเภอดุสิต
 • อำเภอปทุมวัน
 • อำเภอยานนาวา
 • อำเภอบางรัก
 • อำเภอสัมพันธวงศ์
อำเภอชั้นใน (พ.ศ. 2458)
 • อำเภอพระราชวัง
 • อำเภอชนะสงคราม
 • อำเภอสำราญราษฎร์
 • อำเภอพาหุรัด
 • อำเภอจักรวรรดิ
 • อำเภอสัมพันธวงศ์
 • อำเภอสามแยก
 • อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • อำเภอสามยอด
 • อำเภอนางเลิ้ง
 • อำเภอบางขุนพรหม
 • อำเภอสามเสน
 • อำเภอดุสิต
 • อำเภอพญาไท
 • อำเภอประแจจีน
 • อำเภอประทุมวัน
 • อำเภอบางรัก
 • อำเภอสาธร
 • อำเภอบ้านทะวาย
 • อำเภอบางพลัด
 • อำเภออมรินทร์
 • อำเภอหงสาราม
 • อำเภอราชคฤห์
 • อำเภอบุปผาราม
 • อำเภอบุคคโล
อำเภอชั้นใน (พ.ศ. 2471)
อำเภอชั้นนอก (ทุก พ.ศ.)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข