เปิดเมนูหลัก

เขตบางพลัด

เขตในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อำเภอบางพลัด)
"บางพลัด" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ดูที่ สถานีบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตบางพลัด
Cquote1.png พระแซกคำล้ำค่า แข่งเรือพายเจ้าพระยา
งามสง่าพระราม 8
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตบางพลัด
อักษรโรมัน Khet Bang Phlat
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1025
รหัสไปรษณีย์ 10700
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 11.360 ตร.กม.
ประชากร 91,278[1] คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 8,035.03 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัด 13°47′38″N 100°30′18″E / 13.79389°N 100.50500°E / 13.79389; 100.50500
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 3777
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตบางพลัด
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตบางพลัด เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เดิมถือเป็นพื้นที่รอบนอก แต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ที่มาของชื่อเขตแก้ไข

มีข้อสันนิษฐานว่าชื่อ "บางพลัด" หมายถึง การพลัดหลงหรือหลงถิ่น เชื่อว่ามาจากเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 เมื่อผู้คนอพยพหนีลงมาสู่ที่นี่ได้พลัดหลงหรือหลงหายกัน เนื่องจากมีลำคลอง ลำประโดง และมีสวนแน่นขนัด ทำให้ผู้ที่เข้ามาในละแวกนี้มักจะเกิดการพลัดหลงเข้าออกไม่ถูกอยู่บ่อยครั้ง[2] ซึ่งนามเช่นนี้มีความหมายในเชิงไม่เป็นมงคลในความเชื่อ จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเป็น "บางภัทร์" ใน พ.ศ. 2545 แต่ที่สุดก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด[3]

ประวัติศาสตร์แก้ไข

เดิมเขตบางพลัดมีฐานะเป็นอำเภอชั้นในอำเภอหนึ่งของพระนคร มีชื่อว่า อำเภอบางพลัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็น ตำบลบางพลัด ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตำบลบางพลัดจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางพลัด ขึ้นกับเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดตั้งที่ทำการแขวงบางพลัดโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดบางพลัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อยในขนะนั้น[4]

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตบางกอกน้อย สาขาบางพลัด ขึ้นดูแลพื้นที่แขวงบางพลัด บางอ้อ บางบำหรุ และบางยี่ขัน ซึ่งต่อมาท้องที่ทั้ง 4 แขวงนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เขตบางพลัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและจัดตั้งเขตบางพลัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางพลัด โดยตัดพื้นที่แขวงบางบำหรุและบางยี่ขัน เฉพาะส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ของถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับไปเป็นพื้นที่ในการปกครองของเขตบางกอกน้อยอีกครั้ง

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

เขตบางพลัดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
บางพลัด Bang Phlat
3.296
23,311
9,443
7,072.51
บางอ้อ Bang O
2.846
24,708
13,718
8,681.65
บางบำหรุ Bang Bamru
2.332
18,514
13,073
7,939.10
บางยี่ขัน Bang Yi Khan
2.886
24,745
17,422
8,574.15
ทั้งหมด
11.360
91,278
53,656
8,035.03

ประชากรแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ทางสายหลัก
ทางสายรองและทางลัด
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่สำคัญแก้ไข

ศาสนสถานแก้ไข

วัดแก้ไข

เขตบางพลัดมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก จึงมีการสร้างวัดเป็นจำนวนไม่น้อย แบ่งเป็นวัด 23 วัด

มัสยิดแก้ไข

  • มัสยิดบางอ้อ
  • มัสยิดดารุลอิหซาน

ศาลเจ้าแก้ไข

  • ศาลเจ้าปุงเท่ากง
  • ศาลเจ้าพ่อเสือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php. สืบค้น 3 มกราคม 2562.
  2. "ทัวร์จรัญฯ สุขสันต์อิ่มบุญย่าน"บางพลัด"". ผู้จัดการออนไลน์. 17 August 2010. สืบค้นเมื่อ 15 April 2014.
  3. "การเปลี่ยนชื่อห้วยขวางเป็นห้วยขวัญ และบางพลัดเป็นบางภัทร์". วิชาการ.คอม. 2 March 2002. สืบค้นเมื่อ 15 April 2014.
  4. ประวัติความเป็นมา - สำนักงานเขตบางพลัด
  5. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข