เปิดเมนูหลัก

ถนนรัชดาภิเษก (อักษรโรมัน: Thanon Ratchadaphisek) เป็นถนนวงแหวนรอบในของกรุงเทพมหานคร เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ผ่านสะพานกรุงเทพ ตัดผ่านถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 9 ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชาชื่น ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ข้ามสะพานพระราม 7 เข้าเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้อย ลอดใต้สะพานพระราม 6 เข้าเขตกรุงเทพมหานคร รวมกับถนนจรัญสนิทวงศ์ และมาบรรจบที่ทางแยกท่าพระ

ถนนรัชดาภิเษก
ถนนรัชดาภิเษกที่ทางแยกอโศกมนตรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:45 กิโลเมตร (28 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน

ประวัติแก้ไข

 
แผนที่แสดงแนวถนนรัชดาภิเษกทั้งหมด (แสดงด้วยเส้นสีแดงเข้ม)

ถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนที่สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลเรื่องพระราชพิธีรัชดาภิเษก (Silver Jubilee) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นครั้งแรก โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนวงแหวนเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชนแทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก[1] คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514 ให้จัดสร้างถนนวงรอบขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อถนนวงรอบว่า "ถนนรัชดาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2514 บริเวณแนวถนนตัดจากสะพานกรุงเทพผ่านถนนเจริญกรุงและต่อเชื่อมจนครบวงแหวน ปัจจุบันถือเป็นถนนวงแหวนรอบใน โดยมีถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) เป็นถนนวงแหวนรอบนอก ถนนวงแหวนรอบในส่วนที่ 1 เริ่มจากทางแยกท่าพระถึงถนนเพชรบุรี ส่วนที่ 2 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงทางแยกท่าพระ รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และมีพิธีเปิดถนนรัชดาภิเษกใน พ.ศ. 2519 แม้ว่าจะมีการเปิดใช้ถนน แต่ก็ยังเป็นถนนวงแหวนที่ไม่สมบูรณ์มากนัก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลก็ดำเนินการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษกส่วนที่เหลือเรื่อยมา จนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นถนนวงแหวนอย่างสมบูรณ์ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2536

ถนนวงแหวนรอบในรัชดาภิเษกนั้นมิได้สร้างใหม่ขึ้นทั้งหมด บางช่วงเป็นถนนและซอยที่มีอยู่แต่เดิม ได้แก่ ถนนวงศ์สว่าง (ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงทางแยกวงศ์สว่าง), ซอยอโศก-ดินแดง (ช่วงทางแยกพระราม 9 ถึงทางแยกอโศก-ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), ซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) (ช่วงถนนสุขุมวิททางแยกอโศก-ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), ถนนนางลิ้นจี่ตอนปลายหรือถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงทางแยกสาธุประดิษฐ์ถึงแยกถนนนางลิ้นจี่), ถนนมไหสวรรย์ (ช่วงทางแยกถนนตกถึงทางแยกมไหสวรรย์) และถนนจรัญสนิทวงศ์ (ช่วงทางแยกท่าพระถึงสะพานพระราม 6)

เมื่อมีการโครงการตัดถนนรัชดาภิเษกจึงเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนเชื่อมเข้าหากัน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วถนนบางช่วงใช้ชื่อว่าถนนรัชดาภิเษกแต่บางช่วงยังใช้ชื่อถนนตามเดิม ดังนี้ ถนนวงศ์สว่าง (ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงทางแยกวงศ์สว่าง), ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงทางแยกวงศ์สว่างถึงทางแยกพระราม 9), ถนนอโศก-ดินแดง (ช่วงทางแยกพระราม 9 ถึงทางแยกอโศก-เพชรบุรี), ถนนอโศกมนตรี (ช่วงทางแยกอโศกมนตรีถึงทางแยกอโศก-เพชรบุรี), ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงทางแยกอโศกมนตรี-ทางแยกท่าพระ) และถนนจรัญสนิทวงศ์ (ช่วงทางแยกท่าพระถึงสะพานพระราม 6)

ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายต้องการสร้างถนนเศรษฐกิจสายใหม่ทดแทนถนนสีลมซึ่งแออัดและการจราจรติดขัด จึงมองหาทำเลที่ตั้งใหม่ ซึ่งได้ลงตัวที่ถนนรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่ทางแยกถนนตกจนถึงทางแยก ณ ระนอง โดยได้จัดตั้งเป็นถนนเศรษฐกิจสายใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ใช้ชื่อว่า ถนนพระรามที่ 3 ซึ่งรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพิ้นฐานของถนนพระราม 3 โดยขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจรไป-กลับ และขุดคลองกลางถนนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ถนนรัชดาภิเษกยังมีถนนอีกส่วนหนึ่ง เชื่อมระหว่างทางแยกพระรามที่ 3-รัชดา (ช่วงใกล้เชิงสะพานพระราม 9) กับทางแยกพระรามที่ 3-รัชดา (ช่วงโรงเรียนนนทรีวิทยา) ถนนนี้เกิดขึ้นจากสร้างทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่ 1 ได้สร้างถนนด้านใต้ทางยกระดับเพื่อลดระยะทางของถนนพระรามที่ 3 ซึ่งอ้อมโค้งตามแม่น้ำเจ้าพระยา ลดระยะทางได้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นถนนเลียบใต้ทางด่วน มีทางขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร

อนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงตั้งแต่สะพานคลองน้ำแก้วถึงทางแยกพระราม 9) เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตดินแดงกับเขตห้วยขวาง

สถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่านแก้ไข

 
ถนนรัชดาภิเษก ช่วงเดอะมอลล์ ท่าพระ
 1. สำนักงานอัยการสูงสุด
 2. ศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลอุทธรณ์
 3. ศาลแขวงพระนครเหนือ
 4. ศาลภาษีอากรกลาง
 5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 6. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 7. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 8. สถานเอกอัครราชทูตจีน
 9. สถานเอกอัครราชทูตสเปน
 10. สวนเบญจกิติ
 11. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 12. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 15. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 16. สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ลาดพร้าว รัชดาภิเษก สุทธิสาร ห้วยขวาง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราม 9 และ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน ถนนรัชดาภิเษก ทิศทาง: ท่าพระ–อโศก–สะพานพระราม 7–ท่าพระ
จังหวัด อำเภอ/เขต กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนรัชดาภิเษก (แยกท่าพระ–แยกมไหสวรรย์)
กรุงเทพมหานคร บางกอกใหญ่ แยกท่าพระ เชื่อมต่อจาก: ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปบางกอกน้อย
ถนนเพชรเกษม ไปวงเวียนใหญ่ ถนนเพชรเกษม ไปบางแค
ธนบุรี แยกตลาดพลู ถนนเทอดไท ไปแยกบางยี่เรือ ถนนเทอดไท ไปแยกวุฒากาศ (มะลิทอง)
แยกรัชดา-ราชพฤกษ์   ถนนราชพฤกษ์ ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนเพชรเกษม
แยกมไหสวรรย์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปวงเวียนใหญ่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปดาวคะนอง
ถนนมไหสวรรย์ (แยกมไหสวรรย์–แยกถนนตก)
กรุงเทพมหานคร ธนบุรี แยกบุคคโล ถนนเจริญนคร ไปคลองสาน ถนนเจริญนคร ไปราษฎร์บูรณะ
สะพานกรุงเทพและสะพานพระราม 3 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
บางคอแหลม แยกถนนตก ถนนเจริญกรุง ไปสาทร ถนนเจริญกรุง ไปท่าเรือถนนตก
ถนนพระรามที่ 3 (แยกถนนตก–แยกพระรามที่ 3-รัชดา)
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม แยกเจริญราษฎร์ ถนนเจริญราษฎร์ ไปสาทร ไม่มี
ยานนาวา แยกพระรามที่ 3-รัชดา ไม่มี ถนนพระรามที่ 3 ไปช่องนนทรี
ถนนรัชดาภิเษก (แยกพระรามที่ 3-รัชดา–แยกถนนพระรามที่ 3)
กรุงเทพมหานคร ยานนาวา แยกด่วนสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไปถนนจันทน์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ไปท่าเรือสาธุประดิษฐ์
แยกรัชดา-นราธิวาส ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปสาทร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปถนนพระรามที่ 3
แยกใต้ด่วนนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ ไปถนนสวนพลู ถนนนางลิ้นจี่ ไปแยกนางลิ้นจี่ (วัดช่องลม)
ไม่มี ถนนพระรามที่ 3 ไปแยกนางลิ้นจี่ (วัดช่องลม)
ถนนพระรามที่ 3 (แยกถนนรัชดาภิเษก–แยก ณ ระนอง)
กรุงเทพมหานคร ยานนาวา สะพาน ข้ามทางรถไฟสายแม่น้ำ
คลองเตย แยก ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา ไปแยกคลองเตย ถนนสุนทรโกษา ไปแยกศุลกากร
ไม่มี ถนน ณ ระนอง ไปวัดคลองเตยใน
ถนนรัชดาภิเษก (แยก ณ ระนอง–แยกอโศกมนตรี)
กรุงเทพมหานคร คลองเตย แยกพระรามที่ 4 ถนนพระรามที่ 4 ไปวิทยุ ถนนพระรามที่ 4 ไปพระโขนง
แยกอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท ไปเพลินจิต ถนนสุขุมวิท ไปเอกมัย
ถนนอโศกมนตรี (แยกอโศกมนตรี–แยกอโศก-เพชรบุรี)
กรุงเทพมหานคร วัฒนา แยกสุขุมวิท 21 ซอย 1 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 ซอยแยกไปซอยสุขุมวิท 23
ราชเทวี แยกอโศก-เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ไปประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ไปคลองตัน
ถนนอโศก-ดินแดง (แยกอโศก-เพชรบุรี–แยกพระราม 9)
กรุงเทพมหานคร ราชเทวี แยกด่วนอโศก ถนนจตุรทิศ ไปถนนราชปรารภ ถนนจตุรทิศ ไปถนนพระราม 9
  ทางพิเศษศรีรัช ไปดินแดง   ทางพิเศษศรีรัช ไปศรีนครินทร์
ดินแดง แยกพระราม 9 ถนนดินแดง ไปดินแดง ถนนพระราม 9 ไปรามคำแหง
ถนนรัชดาภิเษก (แยกพระราม 9–แยกวงศ์สว่าง)
กรุงเทพมหานคร ดินแดง แยกเทียมร่วมมิตร ไม่มี ถนนเทียมร่วมมิตร ไปแยกประชาอุทิศ (เหม่งจ๋าย)
แยกห้วยขวาง ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ไปถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ไปถนนประชาอุทิศ
แยกรัชดา-สุทธิสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไป   ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไปถนนลาดพร้าว
จตุจักร แยกรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว ไปแยกลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว ไปบางกะปิ
แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน ไปแยกลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ไปแยกเสนานิคม
ทางแยกต่างระดับรัชวิภา   ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป ดินแดง, บางนา, ดาวคะนอง   ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง, รังสิต
  ถนนวิภาวดีรังสิต ไปแยกลาดพร้าว, ดินแดง   ถนนวิภาวดีรังสิต ไปบางเขน, ท่าอากาศยานดอนเมือง, รังสิต
ถนนกำแพงเพชร 2 ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ไม่มี
แยกด่วนรัชดาภิเษก   ทางพิเศษศรีรัช ไปบางซื่อ, บางนา, ดาวคะนอง   ทางพิเศษศรีรัช ไปงามวงศ์วาน, แจ้งวัฒนะ
บางซื่อ แยกประชานุกูล ถนนประชาชื่น ไปบางซื่อ ถนนประชาชื่น ไปงามวงศ์วาน
แยกวงศ์สว่าง ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปเตาปูน ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ไปนนทบุรี
ถนนวงศ์สว่าง (แยกวงศ์สว่าง–สะพานพระราม 7)
กรุงเทพมหานคร บางซื่อ แยกประชาราษฎร์ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไปบางโพ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไปแยกพิบูลสงคราม
แยกพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ไปแยกประชาราษฎร์   ถนนพิบูลสงคราม ไปนนทบุรี
สะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ถนนจรัญสนิทวงศ์ (สะพานพระราม 7–แยกท่าพระ)
นนทบุรี บางกรวย ไม่มี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ไปวงเวียนบางกรวย
ไม่มี ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ไปบางบำหรุ
ตรงไป: ลอดทางรถไฟสายใต้
กรุงเทพมหานคร บางพลัด   ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปจตุจักร ไม่มี
แยกบางพลัด ถนนราชวิถี ไปสะพานกรุงธน ถนนสิรินธร ไปตลิ่งชัน
แยกบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี ไปตลิ่งชัน
บางกอกน้อย แยกบางขุนนนท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนบางขุนนนท์ ไปตลิ่งชัน
ตรงไป: ข้ามทางรถไฟสายใต้
ถนนสุทธาวาส ไปโรงพยาบาลศิริราช ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ไปตลิ่งชัน
แยกไฟฉาย ถนนพรานนก ไปแยกพรานนก ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ไปถนนกาญจนาภิเษก
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 23
บางกอกใหญ่ แยกพาณิชยการธนบุรี ไม่มี ถนนพาณิชยการธนบุรี ไปบางแวก
ตรงไป: ไปแยกท่าพระ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′33″N 100°34′27″E / 13.792556°N 100.574194°E / 13.792556; 100.574194