การวางศิลาฤกษ์

พิธีวางศิลาฤกษ์ (สัญลักษณ์) สำหรับใช้สร้างอาคารหลังใหม่

การวางศิลาฤกษ์ เป็นพิธีการตามความเชื่อ ก่อนการเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ โรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ้างอิง

แก้