เปิดเมนูหลัก
สำหรับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดูที่ ถนนกาญจนาภิเษก
ถนนวงแหวนรอบในของเมืองเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ

ถนนวงแหวน เป็นถนนหรือกลุ่มถนนที่เชื่อมต่อกันมาล้อมรอบเมือง นคร หรือประเทศ จุดประสงค์ที่พบมากสุดของถนนวงแหวน คือ ช่วยลดปริมาณการจราจรในใจกลางเมือง โดยมีถนนรอบเมืองที่ผู้ขับขี่สามารถผ่านเมืองนี้ไปได้โดยไม่ต้องติดอยู่ในใจกลางเมือง

รายชื่อถนนวงแหวนในประเทศไทยแก้ไข