ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งหมด 46.142 กม. มีลักษณะเป็นวงแหวนล้อมรอบเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

Thai Highway-231.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:46.142 กิโลเมตร (28.671 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
จาก:Thai Highway-212.svg ถ.ชยางกูร ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ถึง:Thai Highway-212.svg ถ.ชยางกูร ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี) ทิศทาง:
ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: เข้าเมือง, ด้านขวา: ออกจากเมือง)
[1]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันตก)
อุบลราชธานี 0+000 แยกวนารมย์ เชื่อมต่อจาก:   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันออก)
  ถนนชยางกูร เข้าเทศบาลนครอุบลราชธานี   ถนนชยางกูร ไปม่วงสามสิบ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
2+200 แยกดงอู่ผึ่ง   ถนนแจ้งสนิท เข้าเทศบาลนครอุบลราชธานี   ถนนแจ้งสนิท ไปเขื่องใน และยโสธร
8+533 สะพาน ข้ามแม่น้ำมูล
10+400 แยกคำน้ำแซบ   ถนนศรีสะเกษ เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนศรีสะเกษ ไปกันทรารมย์ และศรีสะเกษ
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ซ้าย: ไปสถานีอุบลราชธานี ขวา: ไปสถานีบุ่งหวาย
15+100 แยกหนองตาโผ่น   ถนนกันทรลักษ์ เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนกันทรลักษ์ ไปสำโรง โนนคูณ เบญจลักษ์ และกันทรลักษ์
16+800 แยกลือคำหาญ   ถนนสถลมาร์ค เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนสถลมาร์ค ไปเดชอุดม และนครราชสีมา
ตรงไป:   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันออก) ไปพิบูลมังสาหาร,โขงเจียม,สิรินธร,ช่องเม็ก
  ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันออก)
อุบลราชธานี 16+800 แยกลือคำหาญ เชื่อมต่อจาก:   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันตก)
  ถนนสถลมาร์ค เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนสถลมาร์ค ไปเดชอุดม และนครราชสีมา
สะพาน ข้ามห้วยซัน
29+600 แยกบัวเทิง   ถนนสถิตนิมานการ เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนสถิตนิมานการ ไปพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร และช่องเม็ก
32+015 สะพาน ข้ามแม่น้ำมูล
36+000 แยกกุดลาด อบ.4005 ทางหลวงชนบท อบ.4005 เข้าเทศบาลนครอุบลราชธานี อบ.4005 ทางหลวงชนบท อบ.4005 ไปดอนมดแดง
41+300 แยกโนนหงษ์ทอง   ถนนอุบล-ตระการ เข้าเทศบาลนครอุบลราชธานี   ถนนอุบล-ตระการ ไปตระการพืชผล และเขมราฐ
43+500 แยกแคนคำ อบ.3151 ทางหลวงชนบท อบ.3151 เข้าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มี
46+000 แยกวนารมย์   ถนนชยางกูร เข้าเทศบาลนครอุบลราชธานี   ถนนชยางกูร ไปม่วงสามสิบ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
ตรงไป:   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันตก) ไปยโสธร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข