ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งหมด 46.142 กม. มีลักษณะเป็นวงแหวนล้อมรอบเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว46.142 กิโลเมตร (28.671 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
จาก ถ.ชยางกูร ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ถึง ถ.ชยางกูร ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
อำเภอเมือง 14.080 22.660
อำเภอวารินชำราบ 11.594 18.658
อำเภอสว่างวีระวงศ์ 2.997 4.824
รวม 28.671 46.142

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 มีลักษณะที่เชื่อมต่อเป็นวงกลม เส้นทางเริ่มต้นบนถนนชยางกูร บริเวณเขตการปกครองระหว่าง ตำบลขามใหญ่กับตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศตะวันตก ผ่านตำบลแจระแม แล้วเข้าเขตอำเภอวารินชำราบ ที่ตำบลคำน้ำแซบ ผ่านตำบลแสนสุข ตำบลคำขวาง ตำบลบุ่งไหม แล้วเข้าเขตอำเภอสว่างวีระวงศ์ ที่ตำบลท่าช้าง แล้วเข้าเขตอำเภอเมือง ที่ตำบลกุดลาด ผ่านตำบลไร่น้อย ตำบลขามใหญ่ จากนั้นเส้นทางจะมาสิ้นสุดที่ถนนชยางกูร ที่เดียวกันกับจุดเริ่มต้น รวมระยะทางทั้งหมด 46.142 กม.

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี) ทิศทาง:
ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: เข้าเมือง, ด้านขวา: ออกจากเมือง)
[1]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันตก)
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 0+000 แยกวนารมย์ เชื่อมต่อจาก:   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันออก)
  ถนนชยางกูร เข้าเมืองอุบลราชธานี   ถนนชยางกูร ไปม่วงสามสิบ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
2+200 แยกดงอู่ผึ่ง   ถนนแจ้งสนิท เข้าเมืองอุบลราชธานี   ถนนแจ้งสนิท ไปเขื่องใน และยโสธร
อุโมงค์ ลอด  ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป ศรีสะเกษ
8+533 สะพาน ข้ามแม่น้ำมูล
วารินชำราบ 10+400 แยกคำน้ำแซบ   ถนนศรีสะเกษ เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนศรีสะเกษ ไปกันทรารมย์ และศรีสะเกษ
11+923 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ซ้าย: ไปสถานีอุบลราชธานี ขวา: ไปสถานีบุ่งหวาย
15+100 แยกหนองตาโผ่น   ถนนกันทรลักษ์ เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนกันทรลักษ์ ไปสำโรง โนนคูณ เบญจลักษ์ และกันทรลักษ์
16+800 แยกลือคำหาญ   ถนนสถลมาร์ค เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนสถลมาร์ค ไปเดชอุดม และนครราชสีมา
ตรงไป:   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันออก) ไปพิบูลมังสาหาร,โขงเจียม,สิรินธร,ช่องเม็ก
  ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันออก)
อุบลราชธานี วารินชำราบ 16+800 แยกลือคำหาญ เชื่อมต่อจาก:   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันตก)
  ถนนสถลมาร์ค เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนสถลมาร์ค ไปเดชอุดม และนครราชสีมา
สะพาน ข้ามห้วยซัน
สว่างวีระวงศ์ 29+600 แยกบัวเทิง   ถนนสถิตนิมานการ เข้าเมืองวารินชำราบ   ถนนสถิตนิมานการ ไปพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร และช่องเม็ก
32+015 สะพาน ข้ามแม่น้ำมูล
เมืองอุบลราชธานี 36+000 แยกกุดลาด อบ.4005 ทางหลวงชนบท อบ.4005 เข้าเมืองอุบลราชธานี อบ.4005 ทางหลวงชนบท อบ.4005 ไปดอนมดแดง
41+300 แยกโนนหงษ์ทอง   ถนนอุบล-ตระการ เข้าเมืองอุบลราชธานี   ถนนอุบล-ตระการ ไปตระการพืชผล และเขมราฐ
43+500 แยกแคนคำ อบ.3151 ทางหลวงชนบท อบ.3151 เข้าเมืองอุบลราชธานี ไม่มี
46+000 แยกวนารมย์   ถนนชยางกูร เข้าเมืองอุบลราชธานี   ถนนชยางกูร ไปม่วงสามสิบ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
อุโมงค์ ลอด  ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (ด้านตะวันตก) ไปยโสธร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 4 ตอน ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 สายถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. รวมระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี 0+000 - 10+000 10.000 หมวดทางหลวงหนองไฮ อุบลราชธานีที่ 1 อุบลราชธานี
2 0102 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี 10+000 - 16+300 6.300 หมวดทางหลวงสำโรง
3 0200 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี 16+300 - 31+500 15.250 หมวดทางหลวงวารินชำราบ อุบลราชธานีที่ 2
4 0103 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี 31+500 - 46+142 14.592 หมวดทางหลวงหัวเรือ อุบลราชธานีที่ 1
รวม 4 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 46.142 กม.

อ้างอิง

แก้
  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้