ถนนแจ้งสนิท หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายบ้านไผ่–อุบลราชธานี เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี มีปลายทางทิศตะวันตกอยู่บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และมีปลายทางทิศตะวันออกอยู่บนถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 278.752 กิโลเมตร

Thai Highway-23.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23
ถนนแจ้งสนิท, ถนนผดุงวิถี (ทม.มหาสารคาม), ถนนนครสวรรค์ (ทม.มหาสารคาม), ถนนเทวาภิบาล (ทม.ร้อยเอ็ด)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:278.752 กิโลเมตร (173.208 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-2.svg ถ.มิตรภาพ ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-212.svg ถ.ชยางกูร ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ถนนแจ้งสนิทเป็นทางหลวงแผ่นดินที่แยกออกมาจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ที่ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านเข้าเขตจังหวัดมหาสารคาม ผ่านอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ เข้าเขตจังหวัดยโสธร ผ่านอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จากนั้นเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านอำเภอเขื่องใน แล้วไปสิ้นสุดที่ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 278.752 กิโลเมตร

ถนนแจ้งสนิทเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายชนบท-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวินิต แจ้งสนิท อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางบ้านไผ่[1]

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทิศทาง: บ้านไผ่-อุบลราชธานี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บ้านไผ่-อุบลราชธานี
ขอนแก่น 0.000     ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดขอนแก่น     ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดนครราชสีมา
4.657   ไป อำเภอบ้านไผ่ ไม่มี
12.893 แยกบ้านหินตั้ง ไม่มี   ไป อำเภอหนองสองห้อง
มหาสารคาม 21.785   ไป อำเภอโกสุมพิสัย ไม่มี
31.524   ไป อำเภอโกสุมพิสัย ไม่มี
45.089   ถนนแจ้งสนิท ไป จังหวัดมหาสารคาม   ไป อำเภอนาเชือก
ตรงไป:   ไป อำเภอวาปีปทุม
67.090 แยกแก่งเลิงจาน   ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ไป จังหวัดกาฬสินธุ์   ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ไป จังหวัดร้อยเอ็ด
74.562 แยกบ้านหม้อ ไม่มี   ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ไป อำเภอวาปีปทุม
ร้อยเอ็ด 93.711 ไม่มี   ไป อำเภอศรีสมเด็จ
106.895 แยกบ้านโนนเมือง   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป จังหวัดกาฬสินธุ์   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร
115.512 แยกธวัชบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป จังหวัดกาฬสินธุ์   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม
142.212   ไป อำเภอโพนทอง ไม่มี
142.312   ไป อำเภอหนองพอก ไม่มี
ยโสธร 175.527 แยกเทคนิค     ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ไป จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี     ไป อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุรินทร์
180.712 แยกโรงพยาบาล   ไป อำเภอป่าติ้ว จังหวัดอำนาจเจริญ ไม่มี
182.453 แยกศาลาแดง   ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ไป จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร ไม่มี
201.797 แยกคำเขื่อนแก้ว ไม่มี   ไป อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
อุบลราชธานี 222.232 ไม่มี   ไป อำเภอยางชุมน้อย
232.942 แยกดู่น้อย   ไป อำเภอม่วงสามสิบ ไม่มี
240.552 ไม่มี   ไป อำเภอเขื่องใน
แยกเขื่องใน ไม่มี   ไป อำเภอยางชุมน้อย
242.186 แยกเขื่องใน ไม่มี   ไป อำเภอกันทรารมย์
248.255   ไป อำเภอม่วงสามสิบ ไม่มี
266.013 2409 ไป อำเภอม่วงสามสิบ ไม่มี
257.394 ไม่มี   ไป อำเภอกันทรารมย์
276.477 แยกดงอู่ผึ้ง   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป จังหวัดอำนาจเจริญ   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°42′41″N 103°46′05″E / 15.711258°N 103.768081°E / 15.711258; 103.768081