อำเภอม่วงสามสิบ

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ม่วงสามสิบ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอม่วงสามสิบ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Muang Sam Sip
คำขวัญ: 
ถิ่นคนดี ศรีธนญชัยสระโบราณ แหล่งกำเนิดมะขามหวาน
พระโรจน์ไผ่ใหญ่ กราบไหว้หลวงพ่อเกษมสีมา
ชมวัดป่าวิเวก อเนกค่าคุณธรรม
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอม่วงสามสิบ
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอม่วงสามสิบ
พิกัด: 15°30′36″N 104°43′36″E / 15.51000°N 104.72667°E / 15.51000; 104.72667
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด917.5 ตร.กม. (354.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด84,594 คน
 • ความหนาแน่น92.20 คน/ตร.กม. (238.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34140
รหัสภูมิศาสตร์3414
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอม่วงสามสิบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอม่วงสามสิบแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 158 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม่วงสามสิบ (Muang Sam Sip) 12 หมู่บ้าน 8. หนองไข่นก (Nong Khai Nok) 8 หมู่บ้าน
2. เหล่าบก (Lao Bok) 12 หมู่บ้าน 9. หนองเหล่า (Nong Lao) 15 หมู่บ้าน
3. ดุมใหญ่ (Dum Yai) 13 หมู่บ้าน 10. หนองฮาง (Nong Hang) 9 หมู่บ้าน
4. หนองช้างใหญ่ (Nong Chang Yai) 8 หมู่บ้าน 11. ยางโยภาพ (Yang Yo Phap) 13 หมู่บ้าน
5. หนองเมือง (Nong Mueang) 14 หมู่บ้าน 12. ไผ่ใหญ่ (Phai Yai) 12 หมู่บ้าน
6. เตย (Toei) 12 หมู่บ้าน 13. นาเลิง (Na Loeng) 9 หมู่บ้าน
7. ยางสักกระโพหลุ่ม (Yang Sak Krapho Lum) 11 หมู่บ้าน 14. โพนแพง (Phon Phaeng) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอม่วงสามสิบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลม่วงสามสิบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าบกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดุมใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเตยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไข่นกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเหล่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองฮางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางโยภาพทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนแพงทั้งตำบล

โรงเรียนในอำเภอ แก้