เปิดเมนูหลัก

อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
"เมืองอุบลราชธานี" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานี เป็นอำเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อมองจากแผนที่จะเป็นลักษณะคล้าย ๆ รูปปลา

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอเมืองอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลฯ ถิ่นชนพุทธศาสตร์ พระธาตุยิ่งใหญ่
หอไตรโบราณ ศาลหลักเมืองเลื่องลือ
งานฝีมือเครื่องทองเหลือง ทุ่งศรีเมืองเทียนใหญ่
หาดวัดใต้น่าทัศนา เทียนพรรษางามล้ำ
หัตถกรรมผ้าไหม พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
พักเอาแรงหาดคูเดื่อ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเมืองอุบลราชธานี
อักษรโรมันAmphoe Mueang Ubon Ratchathani
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่406.4 ตร.กม.
ประชากร222,610 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น547.76 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3401
รหัสไปรษณีย์34000
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
พิกัด15°13′44″N 104°51′15″E / 15.22889°N 104.85417°E / 15.22889; 104.85417
โทรศัพท์0 4525 4086
โทรสาร0 4525 4086
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 นาย เพิน วงศ์มา[1] และ นาย อภิชาติ ระชีวะ[2] ถูกกระสุนปืนเสียชีวิต

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองอุบลราชธานีแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 12 ตำบล 155 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) - 7. หนองบ่อ (Nong Bo) 13 หมู่บ้าน
2. หัวเรือ (Hua Ruea) 15 หมู่บ้าน 8. ไร่น้อย (Rai Noi) 20 หมู่บ้าน
3. หนองขอน (Nong Khon) 15 หมู่บ้าน 9. กระโสบ (Krasop) 12 หมู่บ้าน
4. ปทุม (Pathum) 12 หมู่บ้าน 10. กุดลาด (Kut Lat) 13 หมู่บ้าน
5. ขามใหญ่ (Kham Yai) 24 หมู่บ้าน 11. ขี้เหล็ก (Khilek) 11 หมู่บ้าน
6. แจระแม (Chaeramae) 12 หมู่บ้าน 12. ปะอาว (Pa-ao) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองแจระแม ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแจระแม
 • เทศบาลตำบลอุบล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขามใหญ่และตำบลแจระแม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแจระแม)
 • เทศบาลตำบลขามใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอุบล)
 • เทศบาลตำบลปทุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปทุมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่น้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระโสบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะอาวทั้งตำบล

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

สถาบันการศึกษาแก้ไข

โรงเรียนมัธยม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง
 • โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม
 • โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

อาชีวศึกษาแก้ไข

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

อุดมศึกษาแก้ไข

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์อุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลแก้ไข

ท่าอากาศยานแก้ไข

 1. http://www.pic2010.org/pern/
 2. http://www.pic2010.org/apichart/