อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

เมืองอุบลราชธานี เป็นอำเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อมองจากแผนที่จะเป็นลักษณะคล้าย ๆ รูปปลา

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Ubon Ratchathani
คำขวัญ: 
อำเภอเมืองอุบลฯ ถิ่นชนพุทธศาสตร์ พระธาตุยิ่งใหญ่ หอไตรโบราณ ศาลหลักเมืองเลื่องลือ งานฝีมือเครื่องทองเหลือง ทุ่งศรีเมืองเทียนใหญ่ หาดวัดใต้น่าทัศนา เทียนพรรษางามล้ำ หัตถกรรมผ้าไหม พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พักเอาแรงหาดคูเดื่อ
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอเมืองอุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พิกัด: 15°13′44″N 104°51′15″E / 15.22889°N 104.85417°E / 15.22889; 104.85417
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด406.4 ตร.กม. (156.9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด224,525 คน
 • ความหนาแน่น552.47 คน/ตร.กม. (1,430.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34000
รหัสภูมิศาสตร์3401
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ในอดีตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีมีพื้นที่ใหญ่มาก ทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงมีการแยกพื้นที่ออกมาเป็น 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ กิ่งอำเภอดอนมดแดง ในปี พ.ศ. 2534 และกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก ในปี พ.ศ. 2537 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอดอนมดแดง เมื่อปี พ.ศ. 2539 และอำเภอเหล่าเสือโก้ก ในปี พ.ศ. 2550

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเมืองอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

เหตุการณ์สำคัญ แก้

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 นาย เพิน วงศ์มา[1] และ นาย อภิชาติ ระชีวะ[2] ถูกกระสุนปืนเสียชีวิต

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเมืองอุบลราชธานีแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 12 ตำบล 156 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) - 7. หนองบ่อ (Nong Bo) 13 หมู่บ้าน
2. หัวเรือ (Hua Ruea) 16 หมู่บ้าน 8. ไร่น้อย (Rai Noi) 20 หมู่บ้าน
3. หนองขอน (Nong Khon) 15 หมู่บ้าน 9. กระโสบ (Krasop) 12 หมู่บ้าน
4. ปทุม (Pathum) 12 หมู่บ้าน 10. กุดลาด (Kut Lat) 13 หมู่บ้าน
5. ขามใหญ่ (Kham Yai) 26 หมู่บ้าน 11. ขี้เหล็ก (Khilek) 11 หมู่บ้าน
6. แจระแม (Chaeramae) 10 หมู่บ้าน 12. ปะอาว (Pa-ao) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองแจระแม ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแจระแม
 • เทศบาลตำบลอุบล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขามใหญ่และตำบลแจระแม (นอกเขตเทศบาลเมืองแจระแม)
 • เทศบาลตำบลขามใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามใหญ่ (นอกเขตเทศบาลตำบลอุบล)
 • เทศบาลตำบลปทุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปทุมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่น้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระโสบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะอาวทั้งตำบล

สถานที่สำคัญ แก้

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

 
ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
 
วงเวียนน้ำพุบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล

สถาบันการศึกษา แก้

โรงเรียนมัธยม สพฐ. แก้

โรงเรียนสาธิต แก้

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แก้

 • โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง
 • โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม
 • โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า

โรงเรียนเอกชน แก้

อาชีวศึกษา แก้

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

อุดมศึกษา แก้

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์อุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาล แก้

ท่าอากาศยาน แก้

อ้างอิง แก้