ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายทางต่างระดับสีคิ้ว–อุบลราชธานี หรือ ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม (เดิมเรียก "ถนนโชคชัย-เดชอุดม") หรือ ถนนสถลมาร์ค (ช่วงเดชอุดม-วารินชำราบ) หรือ ถนนอุปราช (ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี) เป็นทางหลวงสายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นทางหลวงสำคัญที่เชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตัดผ่านเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ตามลำดับ

Thai Highway-24.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
ถนนสีคิ้ว-อุบลราชธานี, ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม, ถนนโชคชัย-เดชอุดม (เดิม), ถนนสถลมาร์ค (เดชอุดม-วารินชำราบ), ถนนสถิตย์นิมานกาล (บางส่วน) (ทม.วารินชำราบ), ถนนอุปราช (ทน.อุบลราชธานี), ถนนชยางกูร (บางส่วน) (ทน.อุบลราชธานี)
แผนที่แสดงเส้นทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
(คลิกที่แผนที่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มขึ้น)
ส่วนหนึ่งของเส้นทางถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2559
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
(ช่วงแยกถนนหัก - สี่แยกไปรษณีย์นางรอง)
ความยาว:423.520 กิโลเมตร (263.163 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2513 – ปัจจุบัน
ประวัติ:
 • พ.ศ. 2513 ก่อสร้างช่วงโชคชัย-เดชอุดม
 • พ.ศ. 2556 ขยายช่วงสีคิ้ว-โชคชัย[1]
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-2.svg Thai Highway-201.svg ถ.มิตรภาพ และ ถ.สีคิ้ว-เชียงคาน (ทางต่างระดับสีคิ้ว)
ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-212.svg ถ.ชยางกูร ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

โดยถนนสายนี้ส่วนหนึ่งอยู่ใกล้ตัวเมืองใหญ่ และเป็นหนึ่งในเส้นทางสัญจรหลักของประเทศเชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง-ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อีกทั้งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อไปยังประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ในปัจจุบันได้ดำเนินการขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เสร็จสิ้นตลอดทั้งสายแล้ว

ประวัติแก้ไข

ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสำคัญที่ก่อสร้างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510-14 ในยุคสมัยของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยก่อสร้างในรูปแบบถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ ในปี พ.ศ. 2513 ช่วงอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ถึง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 331 กิโลเมตร เป็นทางหลวงสำคัญในการสัญจรของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยนิยมเรียกกันว่า ถนนโชคชัย-เดชอุดม [2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555-56 ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ในช่วงอำเภอสีคิ้ว-อำเภอโชคชัย และได้นับหลักทางหลวงใหม่ที่บริเวณแยกต่างระดับสีคิ้ว เปลี่ยนชื่อเป็น ถนนสีคิ้ว-อุบลราชธานี และได้มีโครงการขยายช่องจราจรต่อไป ในช่วงอำเภอนางรอง ถึง อำเภอปราสาท และไปแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560 รวมเส้นทางที่มี 4 ช่องจราจร 190 กิโลเมตร[3][4]

พ.ศ. 2560-61 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถูกบรรจุอยู่ในแผนงานการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 ของกรมทางหลวง (โครงข่ายที่ 7 สาย อำเภอสัตหีบ-อำเภอพนมสารคาม-อำเภอกบินทร์บุรี-อำเภอปักธงชัย-อำเภอโชคชัย-อำเภอนางรอง-อำเภอปราสาท-อุบลราชธานี-มุกดาหาร (รวมอำเภอสีคิ้ว-อำเภอโชคชัย)) ได้มีการขยายช่องจราจรต่อไปในเส้นทางที่เหลือช่วงอำเภอปราสาท-อำเภอขุขันธ์-แยกทางหลวง 2085 ระยะทาง 118.542 กิโลเมตร และแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2562 ทำให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสายนับแต่นั้นมา เป็นการเพิ่มความสะดวกในการสัญจรขนส่ง และรองรับการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว และเวียดนาม[5][1]

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดนครราชสีมาแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินสายสีคิ้ว-อุบลราชธานี เป็นทางหลวงสายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แยกออกมาจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ที่หลักกิโลเมตร 102+078 เริ่มต้นทางหลวงที่บริเวณแยกทางต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่าน อำเภอสีคิ้ว อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย ผ่านแยกโชคชัย ตำบลโชคชัย ซึ่งเป็นหลักกิโลเมตรเริ่มต้นเดิม ผ่านอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 86.14 กม.

จังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษแก้ไข

เข้าสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตัดผ่านพื้นที่ อำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บริเวณแยกบ้านตะโกสามารถเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2117 เพื่อเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ จากนั้นผ่าน อำเภอประโคนชัย รวมระยะทางในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิ้น 85.70 กม.

ช่วง จังหวัดสุรินทร์ ผ่าน อำเภอปราสาท ที่แยกกลางเมืองปราสาท สามารถเลี้ยวขวาไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เพื่อเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา ณ ด่านพรมแดนช่องจอม จากนั้นผ่านอำเภอสังขะ รวมระยะทางในเขตจังหวัดสุรินทร์ 90.30 กม.

จากนั้นเข้าสู่เขต จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านแยกนาเจริญ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ ซึ่งสามารถเลี้ยวไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201 เพื่อไปยังด่านศุลกากรช่องสะงำ เชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา จากนั้นผ่านตัวอำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ รวมระยะทาง 85.40 กม.

จังหวัดอุบลราชธานีแก้ไข

ทางหลวงหมายแผ่นดินเลข 24 เข้าสู่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดสุดท้าย ตัดผ่านพื้นที่ อำเภอเดชอุดม จากนั้นจะเลี้ยวออกไปทางซ้าย มุ่งหน้าไปขึ้นทางทิศเหนือ โดยในช่วงอำเภอเดชอุดม ไปจนถึงอำเภอวารินชำราบจะเปลี่ยนชื่อเป็น ถนนสถลมาร์ค (ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกถนนที่ตัดจากตัวเมืองวารินชำราบถึงอำเภอเดชอุดมมาแต่เดิม ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ก่อนจะกลายเป็นทางหลวง) จากนั้นจะเข้าสู่เทศบาลเมืองวารินชำราบ บริเวณแยกตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ไปจนถึงบริเวณก่อนขึ้นสะพานเสรีประชาธิปไตย 2497 จะเปลี่ยนชื่อเป็น ถนนสถิตย์นิมานกาล (เป็นชื่อที่ใช้เรียกถนนที่ตัดจากวารินชำราบ-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ซึ่งปัจจุบันคือ ทางหลวงหมายเลข 24 ในช่วงเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และทางหลวงหมายเลข 217 ในช่วงวารินชำราบ-ช่องเม็ก)[6] หลังจากนั้นจะข้ามแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย 2497 เข้าสู่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเปลี่ยนชื่อเป็น ถนนอุปราช ไปจนถึงสี่แยกตัดกับถนนสรรพสิทธิ์ จากนั้นจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ ถนนชยางกูร ไปสิ้นสุดบริเวณสามแยกหน้าป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตรงไปจะเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทางด้านซ้าย

ในปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 24 เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 423.52 กิโลเมตร[7]


พื้นที่ที่ตัดผ่านแก้ไข

ระยะทางแยกตามจังหวัด-อำเภอ
พื้นที่ ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดนครราชสีมา 53.49 86.14
1.24
 • อำเภอสูงเนิน (ตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลสูงเนิน ตำบลหนองตะไก้)
26.2
20.0
 • อำเภอโชคชัย (ตำบลพลับพลา ตำบลโชคชัย ตำบลกระโทก ตำบลท่าเยี่ยม)
18.2
 • อำเภอหนองบุญมาก (ตำบลแหลมทอง ตำบลหนองหัวแรด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองบุนนาก ตำบลไทยเจริญ)
20.5
จังหวัดบุรีรัมย์ 53.22 85.7
 • อำเภอหนองกี่ (ตำบลบุกระสัง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตำบลหนองกี่ ตำบลทุ่งกระเต็น)
18.2
 • อำเภอนางรอง (ตำบลหัวถนน ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลลำไทรโยง ตำบลนางรอง ตำบลถนนหัก)
26.5
10
 • อำเภอประโคนชัย (ตำบลตะโกตาพิ ตำบลโคกม้า ตำบลประโคนชัย ตำบลโตกมะขาม ตำบลไพศาล)
31
จังหวัดสุรินทร์ 56.08 90.3
 • อำเภอปราสาท (ตำบลตานี ตำบลปรือ ตำบลปราสาทนง ตำบลกังแอน ตำบลตาเบา ตำบลกันตวจระมวล ตำบลบ้านไทร)
44.3
 • อำเภอสังขะ (ตำบลกระเทียม ตำบลสะกาด ตำบลบ้านชบ ตำบลสังขะ ตำบลพระแก้ว ตำบลตาคง)
46
จังหวัดศรีสะเกษ 53.03 85.4
 • อำเภอขุขันธ์ (ตำบลโสน ตำบลห้วยใต้ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลหนองฉลอง ตำบลตาอุด)
25.7
12
15.6
16.7
15.4
จังหวัดอุบลราชธานี 47.18 75.98
 • อำเภอเดชอุดม (ตำบลทุ่งเทิง ตำบลนากระแซง ตำบลนาเจริญ ตำบลเมืองเดช ตำบลป่าโมง ตำบลนาส่วง)
49.2
24.2
2.58
รวม 263.00 423.52

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ทิศทาง: ต่างระดับสีคิ้ว–อุบลราชธานี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  สีคิ้ว–เดชอุดม
นครราชสีมา 0.000 ต่างระดับสีคิ้ว เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไป อำเภอด่านขุนทด, จังหวัดชัยภูมิ
    ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดนครราชสีมา     ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดสระบุรี
38.841 แยกปักธงชัย     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไป จังหวัดนครราชสีมา     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไป จังหวัดฉะเชิงเทรา
52.997 แยกโชคชัย   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ไป จังหวัดนครราชสีมา   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ไป อำเภอครบุรี
53.924 ไม่มี   ไป อำเภอโชคชัย
70.200 ไม่มี   ไปบ้านบุกระโทก
บุรีรัมย์ 95.147 แยกหนองกี่   ไป อำเภอหนองหงส์   ไป อำเภอเสิงสาง
123.236 แยกนางรอง   ไป อำเภอชำนิ     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ไป อำเภอปะคำ
126.973 แยกถนนหัก     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 ไป จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มี
137.039 แยกตะโก ไม่มี   ไป อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
155.123 แยกประโคนชัย   ไป จังหวัดบุรีรัมย์   ไป อำเภอบ้านกรวด
สุรินทร์ 178.001 ไม่มี   ไป อำเภอพนมดงรัก
185.291 ไม่มี   ไป บ้านแนงมุด
191.746 แยกปราสาท   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป จังหวัดสุรินทร์   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อำเภอกาบเชิง
222.495   ไป อำเภอลำดวน ไม่มี
238.396 ไม่มี   ไป ด่านศุลกากรช่องจอม
240.719 แยกสังขะ   ไป จังหวัดสุรินทร์   ไป อำเภอบัวเชด
ศรีสะเกษ 267.480 แยกนาเจริญ   ไป อำเภอขุขันธ์   ไป ช่องสะงำ
279.219 แยกกันแต   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ไป จังหวัดศรีสะเกษ ไม่มี
281.261 แยกโคกตาล   ไป อำเภอขุขันธ์   ไป บ้านโคกตาล
296.264 แยกหัวช้าง   ไป อำเภอไพรบึง   ไป อำเภอขุนหาญ
320.436 แยกการช่าง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 ไป จังหวัดศรีสะเกษ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 ไป อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
330.780 แยกบ้านจาน   ไป อำเภอกันทรารมย์   ไป อำเภอกันทรลักษณ์
อุบลราชธานี 364.318 แยกนากระแซง ไม่มี   ไป อำเภอทุ่งศรีอุดม
378.589   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ไป จังหวัดอุบลราชธานี   ไป อำเภอเดชอุดม
  เดชอุดม-อุบลราชธานี (ถนนสถลมาร์ค)
อุบลราชธานี 396.243 เชื่อมต่อจาก:   ไป อำเภอเดชอุดม
ไม่มี   ไป อำเภอนาเยีย
415.762 แยกลือคำหาญ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ไป จังหวัดศรีสะเกษ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ไป อำเภอสิรินธร
417.766 ไม่มี   ถนนสถิตนิมานการ ไป อำเภอสิรินธร
~421.256 สะพาน ข้ามแม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย 2497
~423.526   ถนนแจ้งสนิท ไป จังหวัดยโสธร ไม่มี
ตรงไป: เชื่อมต่อ   ถนนชยางกูร ไป จังหวัดอำนาจเจริญ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต


ทางหลวงที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ถนนเลี่ยงเมืองนาส่วงแก้ไข

ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - อ.เดชอุดม เดิมมีเส้นทางที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านนาส่วง ตำบลนาส่วง ทำให้ยากต่อการขยายพื้นที่จราจร ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงได้มีตัดถนนเลี่ยงเมืองนาส่วงใหม่แล้วตั้งเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เพิ่มเติมจากเส้นทางเดิม ช่วงระหว่าง กม.19+300 ถึง กม.27+300 รวมระยะทาง 8.6 กม. เพื่อเลี่ยงบริเวณพื้นที่หมู่บ้านนาส่วง ขยายพื้นผิวจราจร ช่วยรองรับปริมาณการจราจร และเพิ่มศักยภาพสายทางเชื่อมโยงโครงข่ายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน[8]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 กรมทางหลวง, ประวัติความเป็นมาของโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน โชคชัย-เดชอุดม 2562, วิดีโอ
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2510 -2514), 2510, หน้า 12
 3. สำนักแผนงาน กรมทางหลวง, การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ. 31 ส.ค. 2564
 4. ไม่ทราบผู้แต่ง, ผลการดำเนินงานรอบ ของ คค. รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ม.ป.ป). หน้า 31
 5. กรมทางหลวง, โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร Archived 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. ม.ป.ป., ไม่ทราบวันที่สืบค้น
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
 7. "ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-06-16. สืบค้นเมื่อ 2015-04-06.
 8. "ม.อุบลฯ-เดชอุดมเป๊ะ". dailynews. 2017-11-26.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข