ถนนสถิตนิมานการ

ถนนสถิตนิมานการ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 สายวารินชำราบ–ช่องเม็ก เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นผ่านอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร สุดท้ายผ่านอำเภอสิรินธร แล้วไปสิ้นสุดที่ด่านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางได้ 86.067 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย

Thai Highway-217.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217
ถนนสถิตนิมานการ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:86.067 กิโลเมตร (53.480 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-24.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
ปลายทิศตะวันออก:ทางหลวงหมายเลข 16W เมืองโพนทอง แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
ระบบทางหลวง

ถนนสถิตนิมานการเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายวาริน-พิบูล-ช่องเม็ก"[1] ต่อมาได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสถิตนิมานการ (ชวน สุปิยพันธ์ สถิตนิมานการ) อดีตนายช่างกำกับการก่อสร้างถนนสายนี้[1]

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ทิศทาง: วารินชำราบ-ช่องเม็ก
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  วารินชำราบ-ช่องเม็ก
อุบลราชธานี 0+000 ถนนสถลมาร์ค   ทล.24 ไป อ.เดชอุดม
ถนนนิวาสวิถี ไป จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มี
แยกบัวเทิง   ทล.231 ไป อ.ตาลสุม   ทล.231 ไป อ.เดชอุดม
สะพาน ข้ามโดมใหญ่
  ทล.2222 ไป อ.โขงเจียม   ทล.217 ไป อ.สิรินธร
ไม่มี   ทล.2172 ไป อ.บุณฑริก
สะพาน ข้ามลำโดมน้อย
สะพาน ข้ามห้วยส้มป่อย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข