ถนนสถิตนิมานการ

ถนนสถิตย์นิมานการ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 สายวารินชำราบ–ช่องเม็ก เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นผ่านอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร สุดท้ายผ่านอำเภอสิรินธร แล้วไปสิ้นสุดที่ด่านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางได้ 86.067 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217
ถนนสถิตย์นิมานการ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว86.067 กิโลเมตร (53.480 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถนนสถานี ใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
ปลายทางทิศตะวันออก ด่านศุลกากรช่องเม็ก ไป ลาว สปป.ลาว (ทางหลวง16W)
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนสถิตย์นิมานการเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายวาริน-พิบูล-ช่องเม็ก"[1] ต่อมาได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสถิตนิมานการ (ชวน สุปิยพันธ์ สถิตนิมานการ) อดีตนายช่างกำกับการก่อสร้างถนนสายนี้[1] ในปัจจุบัน ถนนสายนี้เกือบทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ยกเว้นช่วงอุบลราชธานีถึงอำเภอวารินชำราบ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ทิศทาง: วารินชำราบ-ช่องเม็ก[2]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  วารินชำราบ-ช่องเม็ก
อุบลราชธานี วารินชำราบ 0+000 เชื่อมต่อจาก:   ถนนสถิตย์นิมานการ จาก จังหวัดอุบลราชธานี
  ถนนสถลมาร์ค ไป ตลาดสดเทศบาล 1   ทล.24 ไป อ.เดชอุดม
0+150 แยกไอดีน   ถนนนิวาสวิถี ไป จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มี
สว่างวีระวงศ์ 11+000 แยกบัวเทิง   ทล.231 ไป อ.ตาลสุม   ทล.231 ไป อ.เดชอุดม


พิบูลมังสาหาร แยกพิบูลมังสาหาร   ทล.2222 ไป อ.โขงเจียม   ทล.217 ไป อ.สิรินธร
แยกดอนจิก ไม่มี   ทล.2172 ไป อ.บุณฑริก
สิรินธร แยกนิคม 2   ทล.2173 ไป อ.โขงเจียม ไม่มี
86+067 ตรงไป: ทางหลวงหมายเลข 16W บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เข้าสู่เมืองโพนทอง แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม แก้

ถนนสถิตย์นิมานการ แบ่งเขตควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ถนนสถิตย์นิมานการ
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก (กม.) ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ 0+000 - 28+460 28.460 หมวดทางหลวงวารินชำราบ อุบลราชธานีที่ 2 อุบลราชธานี
2 0102 สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร 28+460 - 42+222 13.762 หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร
3 0103 พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก 42+222 - 86+067 43.845
รวม 3 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 86.067 กม.

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
  2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

คำเตือน: หลักเรียงลำดับปริยาย "ถนนสถิตย์นิมานการ" ได้ลบล้างหลักเรียงลำดับปริยาย "สถิตย์นิมานการ" ที่มีอยู่ก่อนหน้า