อำเภอเดชอุดม

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

เดชอุดม เป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อำเภอเดชอุดม เดิมชื่อ "เมืองเดชอุดม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2388 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 ได้ยุบเมืองเดชอุดม และตั้งเป็นอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา คมนาคม สังคมและวัฒนธรรมทางตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเดชอุดม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Det Udom
เจดีย์อนุสรณ์สถานพระครูถาวรกิตติคุณ (หลวงปู่มึ้ม ถาวโร) ภายในวัดจันทร์ทุมมาวาส ตำบลบัวงาม
เจดีย์อนุสรณ์สถานพระครูถาวรกิตติคุณ (หลวงปู่มึ้ม ถาวโร) ภายในวัดจันทร์ทุมมาวาส ตำบลบัวงาม
คำขวัญ: 
ศาลหลักเมืองสง่างาม ลือนามข้าวปลาอุดม
สมถิ่นภูมินทร์ตั้งเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
เย็นฉ่ำลำน้ำโดม คนเดชอุดมน้ำใจงาม
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอเดชอุดม
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอเดชอุดม
พิกัด: 14°54′12″N 105°4′36″E / 14.90333°N 105.07667°E / 14.90333; 105.07667
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,158.375 ตร.กม. (447.251 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด177,837 คน
 • ความหนาแน่น153.52 คน/ตร.กม. (397.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34160
รหัสภูมิศาสตร์3407
ที่ตั้งที่ว่าการหมู่ที่ 1 ถนนประชา บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเดชอุดมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ที่ หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) เรียบเรียงปรากฏที่เกี่ยวข้องกับเมืองเดชอุดม ดังนี้

ในระหว่างนั้น หลวงธิเบศร์ หลวงมหาดไทย หลวงอภัย กรมการเมือง ศรีสะเกษ ร้องไม่สมัครที่จะทำราชการกับพระยาวิเศษภักดี เจ้าเมืองศรีสะเกษ เชื้อสายราชวงศ์เจ้าจารย์เเก้ว[1] จึงอพยพครอบครัวไปอยู่บ้านโดมใหญ่ ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเมืองจำปา ศักดิ์ เมืองอุบล เมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ ต่อกันมีจำนวนเลข ฉกรรจ์ 606 คน สัมโนครัว 2,150 คน ครั้นวัน ปี มะเส็ง สัปตศก จุลศักราช 1207 (พ.ศ. 2388) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก บ้านโดมใหญ่ขึ้นเป็นเมืองเดชอุดม ตั้งหลวงธิเบศร์ เป็นพระศรีสุระเจ้าเมือง ให้หลวงมหาดไทยเป็นอุปฮาด ให้หลวงอภัยเป็นราชวงศ์ ให้หลวงวิเศษเป็นราชบุตร รักษาราชการแขวง เมืองเดชอุดมทิศเหนือตั้งแต่ลำห้วยเท้าสารฝั่งใต้ ทิศตะวันตกตั้งแต่ลำห้วย เท้าสารไปถึงเชิงเขาเพียงลำน้ำซอง (ฤๅซอม) โอบตามเชิงเขาไปถึงโดมน้อย ทิศ ตะวันออกตั้งแต่ลำโดมน้อยฟากทิศตะวันตกไปจนถึงลำน้ำมูล คณะกรรมการเมืองก่อน นี้ประกอบด้วยเจ้าเมืองอุปฮาดราชบุตรแลราชวงศ์ เมื่อยุบเมืองมาเป็นอำเภอจึง เทียบตำแหน่งคล้ายคลึงกัน ดังนี้ เจ้าเมือง (นายอำเภอ) อุปฮาด (ปลัด ขวา) ราชวงศ์ (ปลัดซ้าย) และราชบุตร (สมุห์บัญชี) "

เจ้าเมืองเดชอุดมนั้นมีตำแหน่งเป็นพระศรีสุระทุกคน พอถึงสมัยเปลี่ยนแปลง การปกครองเป็นระบอบเทศาภิบาล ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) เมืองเดชอุดมขึ้นกับมณฑล อีสาน พระสุรเดชอุดมมาภิรักษ์ (ทองปัญญา) เป็นผู้ว่าราชการเมือง จึงแบ่ง เมืองเดชอุดมออกเป็น 3 อำเภอ คือ

 1. อำเภอปจิมเดชอุดม ตั้งที่ว่าการที่บ้านเมืองเก่า (บ้านเมืองเก่า) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดมในปัจจุบัน)
 2. อำเภอกลางเดชอุดม ตั้งที่ว่าการบ้านกลาง (บ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดมในปัจจุบัน)
 3. อำเภออุทัยเดชอุดม ตั้งที่ว่าการที่บ้านยางใหญ่ (บ้านยางใหญ่ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืนในปัจจุบัน)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 ให้ยุบเมืองเดชอุดม และอำเภอต่างๆ รวมเรียกว่า อำเภอ เดชอุดมขึ้นต่อจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่งโอนมาขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี ใน ปี พ.ศ. 2472 แรกเริ่มที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ตั้งอยู่บ้านเมืองเก่าเป็น เมืองและอำเภอมาหลายปี บ้านเมืองเก่าพื้นที่ลุ่ม เวลาน้ำโดมไหลหลากมาจากทาง เหนือจะเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรอยู่เสมอและมักจะเกิดน้ำท่วมกะทันหัน บ่อยๆ บางครั้งราษฎรไม่รู้ตัว ในที่ว่าการอำเภอต้องขนหนังสือราชการไปเก็บ ไว้บนขื่อ

พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ่ว บุนนาค) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี เคยได้รับ เรื่องน้ำท่วมจากหนังสือราชการของเจ้าเมืองและนายอำเภอ และสั่งว่าควรจะย้าย ที่ว่าการอำเภอจากบ้านเมืองเก่าไปตั้งที่ใหม่ที่น้ำท่วมไม่ถึง นายอำเภอหลาย คนได้พยายามไปตั้งที่ว่าการใหม่หลายแห่งแต่ไม่สำเร็จ เพราะราษฎรไม่อยากย้าย จากที่เดิม จนกระทั่งในสมัยหลวงประชากรเกษม(เป้ย ส่งศรี) เป็นนายอำเภอสมุหเทศาภิบาล ได้สั่งการพยายามย้ายให้ได้ หลวงประชากรเกษมจึงปรึกษาข้าราชการ ราษฎร พ่อค้า ประชาชนทั้งหลายเห็นว่า บริเวณ "โนนขามป้อม" เป็นที่สูงน้ำท่าบริบูรณ์เหมาะสมที่จะเป็นที่ว่าการ อำเภอ จึงได้ทำพิธีย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่โนนขามป้อม ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2464 เวลา 10.45 น. โดยมีขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ร่วมขบวนแห่มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ประมาณ 100 คนเศษ ขบวนถึงที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ (อาคารชั่วคราว) เวลา 11.00 น. (อันเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน)[2]

 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2455 เลิกและยุบอำเภอต่างๆ ในมณฑลอุบล (1,2,3)[3]
  • (1) ยกเลิกอำเภอโดมประดิษฐ์ อำเภอกลางเดช อำเภออุไทยเดช ไปรวมเข้ากับอำเภอเดชอุดม
  • (2) ยุบอำเภอบัวบุณฑริก ลงเป็นกิ่งอำเภอ ไปขึ้นกับอำเภอเดชอุดม และเรียกว่า กิ่งอำเภอบัวบุณฑริก
  • (3) เปลี่ยนชื่ออำเภอปจิมเดชอุดม เป็น อำเภอเดชอุดม
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2471 ประกาศโอนอำเภอเดชอุดม และกิ่งอำเภอโพนงาม จังหวัดขุขันธ์ ไปขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี และให้กิ่งอำเภอโพนงาม มาขึ้นกับอำเภอเดชอุดม[4]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลนาเยีย แยกออกจากตำบลนาส่วง[5]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลเมืองเดช ในท้องที่บางส่วนของตำบลเมืองเดช[6]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบุณฑริก ในท้องที่บางส่วนของตำบลโพนงาม[7]
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2500 ตั้งตำบลกุดประทาย แยกออกจากตำบลเมืองเดช[8]
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบุณฑริก อำเภอเดชอุดม เป็น อำเภอบุณฑริก[9]
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2504 ตั้งตำบลทุ่งเทิง แยกออกจากตำบลสมสะอาด และตำบลแก้ง[10]
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลนาส่วง ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาส่วง[11]
 • วันที่ 13 กันยายน 2509 ตั้งตำบลนาเจริญ แยกออกจากตำบลเมืองเดช ตำบลทุ่งเทิง ตำบลสมสะอาด และตำบลนาส่วง[12]
 • วันที่ 25 มีนาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลโซง ตำบลตาเกา ตำบลยาง และตำบลโดมประดิษฐ์ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำยืน ขึ้นกับอำเภอเดชอุดม[13]
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2512 ตั้งตำบลหนองอ้ม แยกออกจากตำบลทุ่งเทิง[14]
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2515 ตั้งตำบลพรสวรรค์ แยกออกจากตำบลตบหู และตำบลนาจะหลวย[15]
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 แยกพื้นที่ตำบลนาจะหลวย ตำบลพรสวรรค์ และตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาจะหลวย ขึ้นกับอำเภอเดชอุดม[16]
 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2516 จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำยืน ในท้องที่บางส่วนของตำบลโซง[17]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอน้ำยืน อำเภอเดชอุดม เป็น อำเภอน้ำยืน[18]
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2517 จัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเดชอุดม[19]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2519 ตั้งตำบลท่าโพธิ์ศรี แยกออกจากตำบลเมืองเดช และตำบลกลาง[20]
 • วันที่ 12 เมษายน 2520 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาจะหลวย อำเภอเดชอุดม เป็น อำเภอนาจะหลวย[21]
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลนาเรือง แยกออกจากตำบลเมืองเดช และตำบลนาเยีย[22]
 • วันที่ 13 มีนาคม 2522 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเมืองเดช เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น[23]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลบัวงาม แยกออกจากตำบลกลาง[24]
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2522 ตั้งตำบลนาเกษม แยกออกจากตำบลแก้ง[25]
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2524 ตั้งตำบลคำครั่ง แยกออกจากตำบลกุดประทาย[26]
 • วันที่ 9 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลนากระแซง แยกออกจากตำบลนาเจริญ[27]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2528 ตั้งตำบลกุดเรือ แยกออกจากตำบลแก้ง[28]
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2529 ตั้งตำบลโพนงาม แยกออกจากตำบลเมืองเดช ตั้งตำบลนาดี แยกออกจากตำบลนาเยีย[29]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลป่าโมง แยกออกจากตำบลนาส่วง[30]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2532 จัดตั้งสุขาภิบาลนาเยีย ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาเยีย[31]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลโคกชำแระ แยกออกจากตำบลหนองอ้ม[32]
 • วันที่ 22 เมษายน 2535 แยกพื้นที่ตำบลหนองอ้ม ตำบลกุดเรือ ตำบลนาเกษม ตำบลทุ่งเทิง และตำบลโคกชำแระ อำเภอเดชอุดม มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม ขึ้นกับอำเภอเดชอุดม[33]
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ตั้งตำบลนาห่อม แยกออกจากตำบลทุ่งเทิง[34]
 • วันที่ 28 มกราคม 2536 ตั้งตำบลโนนสมบูรณ์ แยกออกจากตำบลแก้ง[35]
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2536 โอนพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม ไปขึ้นกับ อำเภอเดชอุดม ดังเดิม[36] และแยกพื้นที่ตำบลนาเยีย ตำบลนาดี และตำบลนาเรือง อำเภอเดชอุดม มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาเยีย ขึ้นกับอำเภอเดชอุดม[37]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลบัวงาม ในท้องที่บางส่วนของตำบลบัวงาม[38]
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2538 จัดตั้งศาลจังหวัดเดชอุดม[39]
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม เป็น อำเภอทุ่งศรีอุดม[40]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเดช สุขาภิบาลนาส่วง สุขาภิบาลนาเยีย และสุขาภิบาลบัวงาม เป็นเทศบาลตำบลเมืองเดช เทศบาลตำบลนาส่วง เทศบาลตำบลนาเยีย และเทศบาลตำบลบัวงาม ตามลำดับ
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาเยีย อำเภอเดชอุดม เป็น อำเภอนาเยีย[41]
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลเมืองเดช เป็นเทศบาลเมืองเมืองเดช[42]
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลเมืองเมืองเดช เป็นเทศบาลเมืองเดชอุดม

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเดชอุดมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 240 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบลในอำเภอเดชอุดม
ลำดับที่ ตำบล อักษรโรมัน หมู่บ้าน
1. เมืองเดช Mueang Det 31 หมู่บ้าน
2. นาส่วง Na Suang 12 หมู่บ้าน
3. นาเจริญ Na Charoen 11 หมู่บ้าน
4. ทุ่งเทิง Thung Thoeng 15 หมู่บ้าน
5. สมสะอาด Som Sa-at 13 หมู่บ้าน
6. กุดประทาย Kut Prathai 21 หมู่บ้าน
7. ตบหู Top Hu 22 หมู่บ้าน
8. กลาง Klang 18 หมู่บ้าน
9. แก้ง Kaeng 11 หมู่บ้าน
10. ท่าโพธิ์ศรี Tha Pho Si 11 หมู่บ้าน
11. บัวงาม Bua Ngam 18 หมู่บ้าน
12. คำครั่ง Kham Khrang 10 หมู่บ้าน
13. นากระแซง Na Krasaeng 16 หมู่บ้าน
14. โพนงาม Phon Ngam 13 หมู่บ้าน
15. ป่าโมง Pa Mong 10 หมู่บ้าน
16. โนนสมบูรณ์ Non Sombun 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเดชอุดมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองเดชอุดม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองเดช
 • เทศบาลตำบลนาส่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาส่วง
 • เทศบาลตำบลบัวงาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบัวงาม
 • เทศบาลตำบลกุดประทาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดประทายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเดช (นอกเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาส่วง (นอกเขตเทศบาลตำบลนาส่วง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งเทิงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมสะอาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตบหูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวงาม (นอกเขตเทศบาลตำบลบัวงาม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำครั่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากระแซงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าโมงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา สพฐ.

 • โรงเรียนบ้านหนองแสง
 • โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
 • โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
 • โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองยาว (เคยมีการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 )
 • โรงเรียน นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
 • โรงเรียน บ้านโนนสว่าง
 • โรงเรียน บ้านนานวล
 • โรงเรียน บ้านกลาง (เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
 • โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ (เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
 • โรงเรียนบ้านหมากมาย (เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
 • โรงเรียนบ้านแขมเจริญ (เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
 • โรงเรียนบ้านม่วงนาดี (เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )

โรงเรียนมัธยมศึกษา สพฐ.

วิทยาลัย

อ้างอิง

 1. https://sites.google.com/view/heir-of-sisaket/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94?authuser=0
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-31. สืบค้นเมื่อ 2010-02-14.
 3. [1] เก็บถาวร 2012-06-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลิกและยุบอำเภอต่างๆ ในมณฑลอุบลลงเป็นกิ่งอำเภอ
 4. [2]ประกาศ โอนอำเภอเดชอุดมและกิ่งอำเภอโพนงามจังหวัดขุขันธ์ไปขึ้นจังหวัดอุบลราชธานี
 5. [3] เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่างๆ
 6. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 7. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบุณฑริก กิ่งอำเภอบุณฑริก อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 8. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองขอนแก่น และกิ่งอำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ, อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย, อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี, อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม, อำเภอกบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, อำเภอลำปลายมาศ และกิ่งอำเภอกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร และอำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสังขะ และอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์, อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, อำเภอพิบูลย์มังสาหาร และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 9. [7] เก็บถาวร 2012-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑
 10. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเดชอุดม อำเภอตระการพืชผล และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 11. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 12. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 13. [11] เก็บถาวร 2012-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 14. [12]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอตระการพืชผล อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอกุดชุม อำเภอยโสธร และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 15. [13]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 16. [14] เก็บถาวร 2012-05-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาจะหลวย
 17. [15]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำยืน กิ่งอำเภอน้ำยืน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 18. [16] เก็บถาวร 2011-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗
 19. [17]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๗
 20. [18]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 21. [19] เก็บถาวร 2008-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐
 22. [20]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเดชอุดม และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 23. [21]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 24. [22]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 25. [23]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเดชอุดม กิ่งอำเภอตาลสุม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 26. [24]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนเขตตำบลในท้องที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม กิ่งอำเภอตาลสุม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 27. [25]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเดชอุดม อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
 28. [26]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอม่วงสามสิบ อำเภออำนาจเจริญ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอพิบูลมังสาหาร และกิ่งอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 29. [27]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม และกิ่งอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 30. [28]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอเดชอุดม อำเภอตระการพืชผล และอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
 31. [29]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาเยีย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 32. [30]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 33. [31] เก็บถาวร 2012-03-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม
 34. [32]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอวารินชำราบ และกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 35. [33]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชานุมาน อำเภอเดชอุดม อำเภอน้ำยืน และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 36. [34] เก็บถาวร 2012-04-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 37. [35] เก็บถาวร 2009-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาเยีย
 38. [36]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 39. [37]พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘
 40. [38] เก็บถาวร 2012-01-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐
 41. [39] เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐
 42. [40]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลเมืองเมืองเดช