ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เป็นทางหลวงแผ่นดินเส้นหนึ่งที่มีลักษณะเป็นวงแหวนวนรอบตัวเมืองนครราชสีมา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวเมือง แนวถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาที่ศึกษาเป็นแนวตัดใหม่ทั้งหมด ระยะทางรวมประมาณ 110.7 กิโลเมตร[1] ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาแบ่งเป็น 7 ช่วง ได้แก่ A, B, C, D, E, F และ G แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเฉพาะช่วง A, F และ G เท่านั้น

Thai Highway-290.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ ส่วน G
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:42.074 กิโลเมตร (26.144 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-224.svg ถ.ราชสีมา-โชคชัย ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-2068.svg ทล.2068 ใน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ช่วงที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแก้ไข

  • ช่วง A เส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 (โคกกรวด-โนนไทย) บริเวณตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร[3]ปัจจุบัน ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559[4] กำหนดแล้วเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และต้องรอทางแยกต่างระดับ จุดตัดถนนมิตรภาพต่อเนื่องถนนวงแหวนฯ ด้านใต้ ช่วง G ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นผลให้ถนนวงแหวนส่วนนี้ ไม่สามารถเปิดให้บริการตามกำหนดการเดิมได้ นั่นคือปลายปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
  • ช่วง F เส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 224 บริเวณตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา ผ่านสวนสัตว์นครราชสีมา ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ออกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559[5] มีการเซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว[6] และเปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ช่วงที่กำลังก่อสร้างแก้ไข

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) ทิศทาง: ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: ออกจากเมือง, ด้านขวา: เข้าเมือง)
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทิศเหนือ)
นครราชสีมา 0+000 ทางแยกต่างระดับวงแหวนนครราชสีมา เชื่อมต่อจาก:   ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทิศใต้)
    ถ.มิตรภาพ ไปสระบุรี, กรุงเทพฯ     ถ.มิตรภาพ เข้าเมืองนครราชสีมา, ไปขอนแก่น
10+811   ทล.2068 ไป อ.ด่านขุนทด   ทล.2068 ไป อ.ขามทะเลสอ, บรรจบถนนมิตรภาพ
≈13+900   ทล.พ.6 ไป อ.สีคิ้ว, อ.บางปะอิน   ทล.พ.6 บรรจบทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา
  ถ.สุรนารายณ์ ไป อ.โนนไทย   ถ.สุรนารายณ์ เข้าเมืองนครราชสีมา
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย)
    ถ.มิตรภาพ ไป อ.พิมาย, ขอนแก่น     ถ.มิตรภาพ ไป ต.จอหอ, เข้าเมืองนครราชสีมา
ตรงไป:   ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทิศใต้)
  ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทิศใต้)
นครราชสีมา เชื่อมต่อจาก:   ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทิศเหนือ)
    ถ.มิตรภาพ ไป อ.พิมาย, ขอนแก่น     ถ.มิตรภาพ ไป ต.จอหอ, เข้าเมืองนครราชสีมา
  ทล.226 ไป อ.จักราช, อ.ห้วยแถลง   ทล.226 ไป ต.หัวทะเล, เข้าเมืองนครราชสีมา
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี)
78+712   ทล.224 ไป อ.โชคชัย, บุรีรัมย์   ทล.224 ไป ต.หนองบัวศาลา, เข้าเมืองนครราชสีมา
87+086   ทล.2310 ไป อ.โชคชัย   ทล.2310 ไปสวนสัตว์นครราชสีมา
92+795     ทล.304 ไป อ.ปักธงชัย     ทล.304 เข้าเมืองนครราชสีมา ไปขอนแก่น
110+736 ทางแยกต่างระดับวงแหวนนครราชสีมา     ถ.มิตรภาพ ไปสระบุรี, กรุงเทพฯ     ถ.มิตรภาพ เข้าเมืองนครราชสีมา, ไปขอนแก่น
ตรงไป:   ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทิศเหนือ)
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข