ถนนสุรนารายณ์ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 สายบ้านหมี่–สามแยกสุรนารายณ์ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการจราจรระหว่างจังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางตลอดทั้งสาย 233.085 กิโลเมตร (เฉพาะในความดูแลของกรมทางหลวงมีระยะทาง 231.085 กิโลเมตร) ขนาด 2 ช่องจราจรสลับกับ 4 และ 6 ช่องจราจร (10 ช่องจราจรในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205
ถนนสุรนารายณ์
ถนนสุรนารายณ์ ช่วงที่ผ่านอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ลอดใต้สะพานทางรถไฟสายแก่งคอย–บัวใหญ่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว231.085 กิโลเมตร (143.590 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกถ.เทศบาล ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.224 ใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

ถนนสุรนารายณ์เป็นเส้นทางที่ต่อจากถนนเทศบาล (ทางเข้าอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี) จากนั้นจึงตัดกับถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ที่อำเภอโคกสำโรง และตัดกับถนนสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21) ที่บ้านม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จากนั้นจึงข้ามคลองซับเข้าสู่เขตอำเภอลำสนธิ แล้วขึ้นเขาพังเหยบริเวณช่องสำราญเข้าสู่เขตจังหวัดชัยภูมิในท้องที่อำเภอเทพสถิต ผ่านท้องที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ และตัดกับถนนสีคิ้ว-เชียงคาน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) ที่บ้านหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จากนั้นจึงเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมาในท้องที่อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทย จากนั้นจึงข้ามลำเชียงไกรเข้าสู่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204) แล้วตัดกับถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ที่บ้านจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และไปสิ้นสุดที่ถนนราชสีมา-โชคชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ในช่วงแรกเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ถึงสามแยกถนนโค้ง อำเภอชัยบาดาล หลังจากนั้นจะเป็นทางเดี่ยวขนาด 2 ช่องจราจร และขยายเป็น 4-10 ช่องจราจรตั้งแต่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ถึงอำเภอลำสนธิ และจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรอีกครั้ง จนถึงอำเภอพระทองคำ ในช่วงอำเภอพระทองคำถึงนครราขสีมาเป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจร

จุดเด่นของถนน

แก้
  • ถนนสุรนารายณ์ ช่วงโคราช - ลอดใต้สะพานถนนมิตรภาพ จะมีจุดเด่นคือ มีเกาะกลางถนนที่ใหญ่มากกว่าถนนสายอื่น ๆ และที่กลับรถบางจุด ไม่มีเลนสำหรับกลับรถเหมือนที่อื่น ๆ [1]

ประวัติ

แก้

ถนนสุรนารายณ์เป็นถนนเก่าแก่ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก (ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2) ก่อนที่จะมีการสร้างถนนมิตรภาพ โดยสมัยนั้นถนนสายนี้หากเป็นไปตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะสามารถตัดออกสู่เขมรได้

ถนนสุรนารายณ์ช่วงตั้งแต่อำเภอโคกสำโรงไปถึงจังหวัดนครราชสีมา ในอดีตจะใช้หลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธินเป็นหลัก จึงทำให้หลักกิโลเมตรมีจำนวนเลขกิโลเมตรมาก (ตัวอย่าง เช่น กิโลเมตรที่ 200 ในความเป็นจริงน่าจะเป็นกิโลเมตรที่ 30) แต่ในปัจจุบันได้เริ่มต้นหลักกิโลเมตรที่ 0 จากอำเภอบ้านหมี่นับไปจนสิ้นสุดที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว และเนื่องจากถนนสุรนารายณ์เป็นถนนเก่าแก่ก่อนที่จะมีการสร้างถนนมิตรภาพ จึงทำให้ใช้เวลาเดินทางระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครราชสีมามากกว่าใช้ถนนมิตรภาพ

ที่มาของชื่อถนนสุรนารายณ์อาจจะมาจากการเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการจราจรระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา จึงได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของทั้งสองจังหวัดคือท้าวสุรนารีมารวมกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กลายเป็นชื่อถนนสุรนารายณ์

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ทิศทาง: บ้านหมี่–สามแยกสุรนารายณ์
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บ้านหมี่ - โคกสำโรง
ลพบุรี บ้านหมี่ 0+000 เชื่อมต่อจาก: ลบ.ถ 78-001 ถนนเทศบาล จากเมืองบ้านหมี่
0+122 ไม่มี   ทล.3024 ไปลพบุรี
2+176 แยกบ้านกล้วย   ทล.3196 ไปชัยนาท   ทล.3196 ไปลพบุรี
สะพาน ข้ามคลองชลประทาน
5+076   ทล.2219 ไป อ.หนองม่วง ไม่มี
โคกสำโรง 11+625 ไม่มี ลบ.1008 ทางหลวงชนบท ลบ.1008 ไป บ.หลุมข้าว, บรรจบ   ถนนพหลโยธิน
19+209 แยกจารึกล้อม   ถนนพหลโยธิน ไป อ.หนองม่วง   ถนนพหลโยธิน ไปลพบุรี
ตรงไป: ถนนประชาวิถี เข้าเมืองโคกสำโรง
  โคกสำโรง - ลำนารายณ์
ลพบุรี โคกสำโรง 20+209 เชื่อมต่อจาก: ถนนสุรนารายณ์ จากเมืองโคกสำโรง
39+549 แยกวังเพลิง   ทล.3326 ไป อ.สระโบสถ์ ลบ.2029 ทางหลวงชนบท ลบ.2029 ไปบรรจบ   ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ชัยบาดาล 49+385 แยกม่วงค่อม   ถนนสระบุรี-หล่มสัก ไปเพชรบูรณ์   ถนนสระบุรี-หล่มสัก ไปสระบุรี
56+045 แยกถนนโค้ง   ถนนสุรนารายณ์ ไป อ.ชัยบาดาล, ชัยภูมิ ไม่มี
ตรงไป:   ทล.2256 ไป นครราชสีมา
73+473 ตรงไป: ลบ.ถ 20-001 ถนนสุรนารายณ์ เข้าเมืองลำนารายณ์
ลบ.ถ 20-001 ถนนสุรนารยณ์ (เทศบาลตำบลลำนารายณ์)
ลพบุรี ชัยบาดาล แยกลำนารายณ์ ถนนคชเสนีย์ ไปเพชรบูรณ์, เชื่อมต่อ   ทล.2129 ถนนท่ามะนาว ไป อ.สีคิ้ว, เชื่อมต่อ   ทล.2089
  ลำนารายณ์ - สามแยกสุรนารายณ์
ลพบุรี ชัยบาดาล 74+472 เชื่อมต่อจาก: ลบ.ถ 20-001 ถนนสุรนารายณ์ จากเมืองลำนารายณ์
76+650 ลบ.5065 ทางหลวงชนบท ลบ.5065 ไป บ.โค้งรถไฟ ไม่มี
82+475 สะพาน ข้ามแม่น้ำป่าสัก
84+198 ไม่มี   ทล.2243 ไป บ.บัวชุม
84+930   ทล.2275 ไป อ.วิเชียรบุรี ไม่มี
88+642 ลบ.3031 ทางหลวงชนบท ลบ.3031 ไป บ.หนองรี   ทล.2272 ไป บ.หนองยายโต๊ะ
ลำสนธิ 96+527 ไม่มี   ทล.2247 ไป บ.เขาน้อย
ลบ.3031 ทางหลวงชนบท ลบ.3031 ไป บ.บ่อน้ำ ไม่มี
ลบ.3004 ทางหลวงชนบท ลบ.3004 ไป บ.หนองเกตุ ไม่มี
104+492 แยกลำสนธิ   ทล.2260 ไป บ.วังเชื่อม ไม่มี
ชัยภูมิ เทพสถิต 121+491 แยกเทพสถิต (วะตะแบก)   ทล.2354 ไป อ.หนองบัวระเหว ไม่มี
ไม่มี นม.3012 ทางหลวงชนบท นม.3012 ไป บ.ดอน
ชย.3028 ทางหลวงชนบท ชย.3028 ไป บ.โนนมะกอกงาม ไม่มี
ชย.ถ 1-0117 ถนนห้วยยายจิ๋ว-วังตลาดสมบรูณ์ ไป บ.วังตลาดสมบรูณ์ ไม่มี
บำเหน็จณรงค์ ชย.3010 ทางหลวงชนบท ชย.3010 ไปทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ไม่มี
151+084 แยกคำปิง ชย.ถ 1-0008 ถนนคำปิง-บำเหน็จณรงค์ ไป อ.บำเหน็จณรงค์   ทล.2217 ไป อ.ด่านขุนทด
แยกหัวทะเล ชย.3013 ทางหลวงชนบท ชย.3013 ไปบรรจบ   ทล.201 ชย.3049 ทางหลวงชนบท ชย.3049 ไป บ.หัวสระ
นครราชสีมา ด่านขุนทด 169+709 แยกหนองบัวโคก   ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไปชัยภูมิ   ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไป อ.สีคิ้ว
พระทองคำ แยกปะคำ (พระทองคำ) นม.ถ 45-001 ถนนปะคำ-บ้านเหลื่อม ไป อ.บ้านเหลื่อม, เชื่อมต่อ   ทล.2369 นม.4008 ทางหลวงชนบท นม.4008 ไปบรรจบ   ทล.2148
โนนไทย 204+619   ทล.2150 ไป อ.ขามสะแกแสง, อ.คง ไม่มี
นม.ถ 34-001 ถนนเทศบาล 2 ไป อ.โนนสูง, เชื่อมต่อ นม.6019 ทางหลวงชนบท นม.6019 ไม่มี
205+874 ไม่มี   ทล.2068 ไป บ.หนองสรวง, อ.ขามทะเลสอ
เมืองนครราชสีมา   ถ.วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.พิมาย   ถ.วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.ขามทะเลสอ, สระบุรี
นม.1049 ทางหลวงชนบท นม.1049 ไปบรรจบ   ถนนมิตรภาพ ไม่มี
219+888 ไม่มี   ทล.2198 ไป อ.ขามทะเลสอ
223+397   ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ตะวันตก) ไปขอนแก่น   ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ตะวันตก) ไปสระบุรี
226+324 แยกจอหอ     ถนนมิตรภาพ ไปขอนแก่น     ถนนมิตรภาพ ไปสระบุรี
233+085 แยกประตูน้ำ (สามแยกสุรนารายณ์)   ถนนราชสีมา-โชคชัย ไปบุรีรัมย์   ถนนราชสีมา-โชคชัย ไปสระบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทาง

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้