ถนนสุรนารายณ์

ถนนสุรนารายณ์ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 สายบ้านหมี่–สามแยกสุรนารายณ์ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการจราจรระหว่างจังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางตลอดทั้งสาย 233.085 กิโลเมตร (เฉพาะในความดูแลของกรมทางหลวงมีระยะทาง 231.085 กิโลเมตร) ขนาด 2 ช่องจราจรสลับกับ 4 และ 6 ช่องจราจร (10 ช่องจราจรในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

Thai Highway-205.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205
ถนนสุรนารายณ์
ถนนสุรนารายณ์ ช่วงที่ผ่านอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ลอดใต้สะพานทางรถไฟสายแก่งคอย–บัวใหญ่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:231.085 กิโลเมตร (143.590 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:ถ.เทศบาล ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-224.svg ทล.224 ใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ถนนสุรนารายณ์เป็นเส้นทางที่ต่อจากถนนเทศบาล (ทางเข้าอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี) จากนั้นจึงตัดกับถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ที่อำเภอโคกสำโรง และตัดกับถนนสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21) ที่บ้านม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จากนั้นจึงข้ามคลองซับเข้าสู่เขตอำเภอลำสนธิ แล้วขึ้นเขาพังเหยบริเวณช่องสำราญเข้าสู่เขตจังหวัดชัยภูมิในท้องที่อำเภอเทพสถิต ผ่านท้องที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ และตัดกับถนนสีคิ้ว-เชียงคาน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) ที่บ้านหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จากนั้นจึงเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมาในท้องที่อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทย จากนั้นจึงข้ามลำเชียงไกรเข้าสู่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204) แล้วตัดกับถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ที่บ้านจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และไปสิ้นสุดที่ถนนราชสีมา-โชคชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ในช่วงแรกเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ถึงสามแยกถนนโค้ง อำเภอชัยบาดาล หลังจากนั้นจะเป็นทางเดี่ยวขนาด 2 ช่องจราจร และขยายเป็น 4-10 ช่องจราจรตั้งแต่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ถึงอำเภอลำสนธิ และจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรอีกครั้ง จนถึงอำเภอพระทองคำ ในช่วงอำเภอพระทองคำถึงนครราขสีมาเป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจร

จุดเด่นของถนนแก้ไข

  • ถนนสุรนารายณ์ ช่วงโคราช - ลอดใต้สะพานถนนมิตรภาพ จะมีจุดเด่นคือ มีเกาะกลางถนนที่ใหญ่มากกว่าถนนสายอื่น ๆ และที่กลับรถบางจุด ไม่มีเลนสำหรับกลับรถเหมือนที่อื่น ๆ [1]

ประวัติแก้ไข

ถนนสุรนารายณ์เป็นถนนเก่าแก่ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก (ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2) ก่อนที่จะมีการสร้างถนนมิตรภาพ โดยสมัยนั้นถนนสายนี้หากเป็นไปตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะสามารถตัดออกสู่เขมรได้

ถนนสุรนารายณ์ช่วงตั้งแต่อำเภอโคกสำโรงไปถึงจังหวัดนครราชสีมา ในอดีตจะใช้หลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธินเป็นหลัก จึงทำให้หลักกิโลเมตรมีจำนวนเลขกิโลเมตรมาก (ตัวอย่าง เช่น กิโลเมตรที่ 200 ในความเป็นจริงน่าจะเป็นกิโลเมตรที่ 30) แต่ในปัจจุบันได้เริ่มต้นหลักกิโลเมตรที่ 0 จากอำเภอบ้านหมี่นับไปจนสิ้นสุดที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว และเนื่องจากถนนสุรนารายณ์เป็นถนนเก่าแก่ก่อนที่จะมีการสร้างถนนมิตรภาพ จึงทำให้ใช้เวลาเดินทางระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครราชสีมามากกว่าใช้ถนนมิตรภาพ

ที่มาของชื่อถนนสุรนารายณ์อาจจะมาจากการเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการจราจรระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา จึงได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของทั้งสองจังหวัดคือท้าวสุรนารีมารวมกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กลายเป็นชื่อถนนสุรนารายณ์

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ทิศทาง: บ้านหมี่–สามแยกสุรนารายณ์
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บ้านหมี่ - โคกสำโรง
ลพบุรี บ้านหมี่ 0+000 เชื่อมต่อจาก: ลบ.ถ 78-001 ถนนเทศบาล จากเมืองบ้านหมี่
0+122 ไม่มี   ทล.3024 ไปลพบุรี
2+176 แยกบ้านกล้วย   ทล.3196 ไปชัยนาท   ทล.3196 ไปลพบุรี
สะพาน ข้ามคลองชลประทาน
5+076   ทล.2219 ไป อ.หนองม่วง ไม่มี
โคกสำโรง 11+625 ไม่มี ลบ.1008 ทางหลวงชนบท ลบ.1008 ไป บ.หลุมข้าว, บรรจบ   ถนนพหลโยธิน
19+209 แยกจารึกล้อม   ถนนพหลโยธิน ไป อ.หนองม่วง   ถนนพหลโยธิน ไปลพบุรี
ตรงไป: ถนนประชาวิถี เข้าเมืองโคกสำโรง
  โคกสำโรง - ลำนารายณ์
ลพบุรี โคกสำโรง 20+209 เชื่อมต่อจาก: ถนนสุรนารายณ์ จากเมืองโคกสำโรง
39+549 แยกวังเพลิง   ทล.3326 ไป อ.สระโบสถ์ ลบ.2029 ทางหลวงชนบท ลบ.2029 ไปบรรจบ   ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ชัยบาดาล 49+385 แยกม่วงค่อม   ถนนสระบุรี-หล่มสัก ไปเพชรบูรณ์   ถนนสระบุรี-หล่มสัก ไปสระบุรี
56+045 แยกถนนโค้ง   ถนนสุรนารายณ์ ไป อ.ชัยบาดาล, ชัยภูมิ ไม่มี
ตรงไป:   ทล.2256 ไป อ.ด่านขุนทด
73+473 ตรงไป: ลบ.ถ 20-001 ถนนสุรนารายณ์ เข้าเมืองลำนารายณ์
ลบ.ถ 20-001 ถนนสุรนารยณ์ (เทศบาลตำบลลำนารายณ์)
ลพบุรี ชัยบาดาล แยกลำนารายณ์ ถนนคชเสนีย์ ไปเพชรบูรณ์, เชื่อมต่อ   ทล.2129 ถนนท่ามะนาว ไป อ.สีคิ้ว, เชื่อมต่อ   ทล.2089
  ลำนารายณ์ - สามแยกสุรนารายณ์
ลพบุรี ชัยบาดาล 74+472 เชื่อมต่อจาก: ลบ.ถ 20-001 ถนนสุรนารายณ์ จากเมืองลำนารายณ์
76+650 ลบ.5065 ทางหลวงชนบท ลบ.5065 ไป บ.โค้งรถไฟ ไม่มี
82+475 สะพาน ข้ามแม่น้ำป่าสัก
84+198 ไม่มี   ทล.2243 ไป บ.บัวชุม
84+930   ทล.2275 ไป อ.วิเชียรบุรี ไม่มี
88+642 ลบ.3031 ทางหลวงชนบท ลบ.3031 ไป บ.หนองรี   ทล.2272 ไป บ.หนองยายโต๊ะ
ลำสนธิ 96+527 ไม่มี   ทล.2247 ไป บ.เขาน้อย
ลบ.3031 ทางหลวงชนบท ลบ.3031 ไป บ.บ่อน้ำ ไม่มี
ลบ.3004 ทางหลวงชนบท ลบ.3004 ไป บ.หนองเกตุ ไม่มี
104+492 แยกลำสนธิ   ทล.2260 ไป บ.วังเชื่อม ไม่มี
ชัยภูมิ เทพสถิต 121+491 แยกเทพสถิต (วะตะแบก)   ทล.2354 ไป อ.หนองบัวระเหว ไม่มี
ไม่มี นม.3012 ทางหลวงชนบท นม.3012 ไป บ.ดอน
ชย.3028 ทางหลวงชนบท ชย.3028 ไป บ.โนนมะกอกงาม ไม่มี
ชย.ถ 1-0117 ถนนห้วยยายจิ๋ว-วังตลาดสมบรูณ์ ไป บ.วังตลาดสมบรูณ์ ไม่มี
บำเหน็จณรงค์ ชย.3010 ทางหลวงชนบท ชย.3010 ไปทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ไม่มี
151+084 แยกคำปิง ชย.ถ 1-0008 ถนนคำปิง-บำเหน็จณรงค์ ไป อ.บำเหน็จณรงค์   ทล.2217 ไป อ.ด่านขุนทด
แยกหัวทะเล ชย.3013 ทางหลวงชนบท ชย.3013 ไปบรรจบ   ทล.201 ชย.3049 ทางหลวงชนบท ชย.3049 ไป บ.หัวสระ
นครราชสีมา ด่านขุนทด 169+709 แยกหนองบัวโคก   ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไปชัยภูมิ   ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไป อ.สีคิ้ว
พระทองคำ แยกปะคำ (พระทองคำ) นม.ถ 45-001 ถนนปะคำ-บ้านเหลื่อม ไป อ.บ้านเหลื่อม, เชื่อมต่อ   ทล.2369 นม.4008 ทางหลวงชนบท นม.4008 ไปบรรจบ   ทล.2148
โนนไทย 204+619   ทล.2150 ไป อ.ขามสะแกแสง, อ.คง ไม่มี
นม.ถ 34-001 ถนนเทศบาล 2 ไป อ.โนนสูง, เชื่อมต่อ นม.6019 ทางหลวงชนบท นม.6019 ไม่มี
205+874 ไม่มี   ทล.2068 ไป บ.หนองสรวง, อ.ขามทะเลสอ
เมืองนครราชสีมา   ถ.วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.พิมาย   ถ.วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.ขามทะเลสอ, สระบุรี
นม.1049 ทางหลวงชนบท นม.1049 ไปบรรจบ   ถนนมิตรภาพ ไม่มี
219+888 ไม่มี   ทล.2198 ไป อ.ขามทะเลสอ
223+397   ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ตะวันตก) ไปขอนแก่น   ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ตะวันตก) ไปสระบุรี
226+324 แยกจอหอ     ถนนมิตรภาพ ไปขอนแก่น     ถนนมิตรภาพ ไปสระบุรี
233+085 แยกประตูน้ำ (สามแยกสุรนารายณ์)   ถนนราชสีมา-โชคชัย ไปบุรีรัมย์   ถนนราชสีมา-โชคชัย ไปสระบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญบนเส้นทางแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข