ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 (ถนนโค้ง - กุดม่วง) เป็นทางหลวงที่สำคัญสายหนึ่งที่ใช้เดินทางเชื่อมระหว่าง ภาคกลาง กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 77.033 กิโลเมตร[1] แนวถนนสายนี้ทางเริ่มจากถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) ที่หลักกิโลเมตรที่ 56 ใน ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ข้ามแม่น้ำป่าสัก ผ่านอำเภอท่าหลวง เข้าสู่อำเภอชัยบาดาลอีกครั้ง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เข้าสู่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปสิ้นสุดที่ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) ที่หลักกิโลเมตรที่ 34 ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Thai Highway-2256.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256
ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:77.033 กิโลเมตร (47.866 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-205.svg ถนนสุรนารายณ์ ใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-201.svg ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ระบบทางหลวง

สถานที่สำคัญบริเวณถนนแก้ไข

 • เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง
 • โรงพยาบาลท่าหลวง
 • ตลาดท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ตลาดเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • เขาพังเหย กั้นภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เขาผาแดง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ตลาดห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • สวนป่าด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-06-16. สืบค้นเมื่อ 2015-04-30.