อำเภอพระทองคำ

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

อำเภอพระทองคำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอพระทองคำ
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอพระทองคำ
คำขวัญ: 
นามสามีหญิงกล้า กล้วยน้ำว้าเลิศรส เจริญพรตโบสถ์ไม้
งามวิไลผ้าทอมือ เรื่องลือศิลปิน ถิ่นนี้พระทองคำ
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°18′24″N 101°58′54″E / 15.30667°N 101.98167°E / 15.30667; 101.98167
อักษรไทยอำเภอพระทองคำ
อักษรโรมันAmphoe Phra Thong Kham
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด359.5 ตร.กม. (138.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด40,732 คน
 • ความหนาแน่น113.30 คน/ตร.กม. (293.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30220
รหัสภูมิศาสตร์3028
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพระทองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพระทองคำตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 ได้แยกพื้นที่ตำบลสระพระ ตำบลมาบกราด ตำบลพังเทียม ตำบลทัพรั้ง และตำบลหนองหอย มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระทองคำ ขึ้นกับอำเภอโนนไทย พร้อมกับโอนสุขาภิบาลปะคำ มาขึ้นกับกิ่งอำเภอพระทองคำ อีกด้วย [1]
 • วันที่ 20 มกราคม 2542 เปลี่ยนชื่อสุขาภิบาลปะคำ เป็น สุขาภิบาลพระทองคำ [2]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระทองคำ เป็น เทศบาลตำบลพระทองคำ
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะเป็นอำเภอพระทองคำ[3]
 • วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ เป็น เทศบาลตำบลสระพระ

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพระทองคำแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สระพระ (Sa Phra) 11 หมู่บ้าน
2. มาบกราด (Map Krat) 8 หมู่บ้าน
3. พังเทียม (Phang Thiam) 20 หมู่บ้าน
4. ทัพรั้ง (Thap Rang) 21 หมู่บ้าน
5. หนองหอย (Nong Hoi) 15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพระทองคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลพระทองคำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระพระ
 • เทศบาลตำบลสระพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพระทองคำ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบกราดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังเทียมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพรั้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหอยทั้งตำบล

ชาวอำเภอพระทองคำที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระทองคำ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 16. 26 มิถุนายน 2539. Check date values in: |date= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อ "สุขาภิบาลปะคำ" เป็น สุขาภิบาลพระทองคำ กิ่งอำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (10 ง): 6. 4 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2550" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข