ตำบลหนองหอย (อำเภอพระทองคำ)

ตำบลในอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

หนองหอย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพระทองคำ ประมาณ 18 กิโลเมตร

ตำบลหนองหอย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phang Thiam
ตำบลหนองหอยตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลหนองหอย
ตำบลหนองหอย
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลหนองหอยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลหนองหอย
ตำบลหนองหอย
ตำบลหนองหอย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลหนองหอยตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลหนองหอย
ตำบลหนองหอย
ตำบลหนองหอย (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°19′13″N 102°03′21″E / 15.320332°N 102.055876°E / 15.320332; 102.055876
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพระทองคำ
พื้นที่
 • ทั้งหมด63 ตร.กม. (24 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด7,378 คน
 • ความหนาแน่น120 คน/ตร.กม. (300 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30220
รหัสภูมิศาสตร์302805
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพระทองคำ
การปกครอง
 • นายกนายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์
รหัส อปท.06302804
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์0 44756 534
โทรสาร0 44756 534
เว็บไซต์www.nonghoi.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

การปกครอง แก้

ตำบลหนองหอย แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 หนองหอย
 • หมู่ที่ 2 ถนนหัก
 • หมู่ที่ 3 ทำนบพัฒนา
 • หมู่ที่ 4 โค้งสำโรง
 • หมู่ที่ 5 หนองกก
 • หมู่ที่ 6 บุเขว้า
 • หมู่ที่ 7 ตลุกชั่งโค
 • หมู่ที่ 8 โคกเพชร
 • หมู่ที่ 9 ห้วยน้อย
 • หมู่ที่ 10 ห้วยปะคำ
 • หมู่ที่ 11 หนองนกกระเรียน
 • หมู่ที่ 12 ทำนบพัฒนาใต้
 • หมู่ที่ 13 ใหม่โนนทอง
 • หมู่ที่ 14 พระงาม
 • หมู่ที่ 15 ศรีพัฒนา

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค
  • โรงเรียนบ้านถนนหัก
  • โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
  • โรงเรียนบ้านบุเขว้า
  • โรงเรียนบ้านหนองกก
  • โรงเรียนบ้านหนองหอย
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหอย

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย