ตำบลพังเทียม

ตำบลในอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

พังเทียม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพระทองคำ ประมาณ 6 กิโลเมตร

ตำบลพังเทียม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phang Thiam
ตำบลพังเทียมตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลพังเทียม
ตำบลพังเทียม
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลพังเทียมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลพังเทียม
ตำบลพังเทียม
ตำบลพังเทียม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลพังเทียมตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลพังเทียม
ตำบลพังเทียม
ตำบลพังเทียม (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°16′51″N 102°00′42″E / 15.280919°N 102.011771°E / 15.280919; 102.011771
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพระทองคำ
พื้นที่
 • ทั้งหมด82.49 ตร.กม. (31.85 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด9,121 คน
 • ความหนาแน่น110 คน/ตร.กม. (290 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30220
รหัสภูมิศาสตร์302803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพระทองคำ
การปกครอง
 • นายกนายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์
รหัส อปท.06302803
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เลขที่ 103 หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์0 4438 1918, 0 4438 1919
เว็บไซต์www.phungtheam.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

การปกครอง แก้

ตำบลพังเทียม แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 พังเทียม
 • หมู่ที่ 2 โพนไพล
 • หมู่ที่ 3 ชายพะเนาว์
 • หมู่ที่ 4 หนองโพธิ์
 • หมู่ที่ 5 หัวถนน
 • หมู่ที่ 6 ทองหลาง
 • หมู่ที่ 7 หนองปลาไหล
 • หมู่ที่ 8 หนองกก
 • หมู่ที่ 9 โกรกช้างน้อย
 • หมู่ที่ 10 บึงน้อย
 • หมู่ที่ 11 ตลุกผักไร
 • หมู่ที่ 12 หนองแห้ว
 • หมู่ที่ 13 โนนทอง
 • หมู่ที่ 14 หัวทำนบ
 • หมู่ที่ 15 สระตาล
 • หมู่ที่ 16 ห้วยยางโนนมะค่า
 • หมู่ที่ 17 โนนไทรโยง
 • หมู่ที่ 18 ยางสามต้น
 • หมู่ที่ 19 ทองหลางพัฒนา
 • หมู่ที่ 20 ป่าเพกา-โนนพุดซา

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังเทียม
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไพล
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 3 ขวบ บ้านชายพะเนาว์
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์
  • โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว
  • โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย
  • โรงเรียนบ้านทองหลาง
  • โรงเรียนบ้านป่าเพกา
  • โรงเรียนบ้านโพนไพล
  • โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร
  • โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี 2)
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกีรติ 80 พรรษา
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังเทียม
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดเจริญพรต
  • วัดสามัคคีมาบกราด
  • สำนักสงฆ์หนองเขว้า
  • สำนักสงฆ์โคกสุวรรณ
  • สำนักสงฆ์บ้านหนองหัวรวก

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย