อำเภอขามสะแกแสง

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ขามสะแกแสง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอขามสะแกแสง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอขามสะแกแสง
คำขวัญ: 
แหล่งพริกพันธุ์ดี หมี่เส้นสวย กล้วยลูกใหญ่
แตงไทยหวาน สืบสานวัฒนธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°19′46″N 102°10′15″E / 15.32944°N 102.17083°E / 15.32944; 102.17083
อักษรไทยอำเภอขามสะแกแสง
อักษรโรมันAmphoe Kham Sakaesaeng
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด298.0 ตร.กม. (115.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด43,024 คน
 • ความหนาแน่น144.38 คน/ตร.กม. (373.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30290
รหัสภูมิศาสตร์3011
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง เลขที่ 450 ถนนเทศบาล 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอขามสะแกแสงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2511 แยกพื้นที่ตำบลขามสะแกแสง และตำบลเมืองนาท อำเภอโนนสูง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอขามสะแกแสง ขึ้นกับอำเภอโนนสูง[1]
 • วันที่ 1 กันยายน 2513 ตั้งตำบลโนนเมือง แยกออกจากตำบลขามสะแกแสง [2]
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515 จัดตั้งสุขาภิบาลขามสะแกแสง ในท้องที่บางส่วนของตำบลขามสะแกแสง [3]
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2516 ยกฐานะเป็น อำเภอขามสะแกแสง [4]
 • วันที่ 1 กันยายน 2521 ตั้งตำบลชึวึก แยกออกจากตำบลโนนเมือง [5]
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2524 ได้โอนหมู่ 1 (บ้านหนุก) และ หมู่ 16 (บ้านนามาบ) (ในขณะนั้น) จากตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง มาขึ้นกับตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง [6]
 • วันที่ 30 กันยายน 2535 ตั้งตำบลพะงาด แยกออกจากตำบลขามสะแกแสง และ ตั้งตำบลหนองหัวฟาน แยกออกจากตำบลเมืองนาท [7]
 • วันที่ 1 กันยายน 2536 ตั้งตำบลเมืองเกษตร แยกออกจากตำบลโนนเมือง [8]
 • วันที่ 24 กันยายน 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองหัวฟาน ในท้องที่บางส่วนของตำบลเมืองนาท และ ตำบลหนองหัวฟาน [9]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลขามสะแกแสง และ สุขาภิบาลหนองหัวฟาน เป็น เทศบาลตำบลขามสะแกแสง และ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ภูมิอากาศแก้ไข

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู อากาศร้อนมากในฤดูร้อน ปริมาณน้ำฝนน้อย ไม่มีแหล่งน้ำสำคัญ ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทุกปี ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร (โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกของตัวอำเภอขามสะแกแสงติดหมู่บ้านสะแกราษฎร์)

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอขามสะแกแสงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ขามสะแกแสง (Kham Sakaesaeng)
2. โนนเมือง (Non Mueang)
3. เมืองนาท (Mueang Nat)
4. ชีวึก (Chiwuek)
5. พะงาด (Pha-ngat)
6. หนองหัวฟาน (Nong Hua Fan)
7. เมืองเกษตร (Mueang Kaset)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอขามสะแกแสงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขามสะแกแสง
 • เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองนาทและบางส่วนของตำบลหนองหัวฟาน
 • เทศบาลตำบลโนนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามสะแกแสง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองนาท (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชีวึกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะงาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวฟาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเกษตรทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (115 ง): 3335. 3 ธันวาคม 2511. Check date values in: |date= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอประทาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอโนนสูง อำเภอห้วยแถลง และกิ่งอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2851–2883. 6 ตุลาคม 2513. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลขามสะแกแสง กิ่งอำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (54 ง): 829–830. 4 เมษายน 2515. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาพนม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแม่อาย อำเภอขามสะแกแสง อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอหนองพอก อำเภอละอุ่น อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอศรีธาตุ พ.ศ. 2516" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (75 ก): 32–36. 28 มิถุนายน 2516. Check date values in: |date= (help)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพวง อำเภอปักธงชัย อำเภอบัวใหญ่และอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (121 ง): 3717–3732. 31 ตุลาคม 2521. Check date values in: |date= (help)
 6. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอโนนสูง กับอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2524" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (207 ก): 1–3. 18 ธันวาคม 2524. Check date values in: |date= (help)
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอขามสะแกแสง อำเภอครบุรี และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (พิเศษ 151 ง): 1–18. 27 พฤศจิกายน 2535. Check date values in: |date= (help)
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอขามสะแกแสงและอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 182 ง): 34–39. 8 พฤศจิกายน 2536. Check date values in: |date= (help)
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 175 ง): 11–12. 29 ตุลาคม 2536. Check date values in: |date= (help)