เทศบาลตำบลโนนเมือง (จังหวัดนครราชสีมา)

เทศบาลตำบลในอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลโนนเมือง เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนเมือง
คำขวัญ: 
แหล่งพริกพันธุ์ดี มีมะม่วงอร่อย อ้อยลำหวาน สืบสานประเพณี คนดีมีน้ำใจ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอำนาจ เกี้ยวกลาง
พื้นที่
 • ทั้งหมด35.45 ตร.กม. (13.69 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)
 • ทั้งหมด4,003 คน
 • ความหนาแน่น112.92 คน/ตร.กม. (292.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05301103
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
โทรศัพท์0-4424-9160
เว็บไซต์www.nonmueang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมตำบลโนนเมืองเป็นตำบลขนาดใหญ่การบริหารจัดการไม่ทั่วถึง จึงมีการแยกตำบลหลายครั้ง

 • ปี พ.ศ 2510 แยกพื้นที่บางส่วนไปตั้งเป็นตำบลชีวึก
 • ปี พ.ศ 2536 แยกพื้นที่บางส่วนไปตั้งเป็นตำบลเมืองเกษตร
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้รับการจัดตั้งและยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโนนเมือง[1]

ที่ตั้งและอาญาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลโนนเมือง ตั้งอยู่ห่างจากขามสะแกแสงไปทางทิศเฉียงเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากเมืองนครราชสีมา 63 กิโลเมตร

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ครอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านโนนเมือง
 • หมู่ที่ 2 บ้านสระกรวด
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองกกไม้พอก
 • หมู่ที่ 4 บ้านงิ้ว
 • หมู่ที่ 5 บ้านครึมม่วง
 • หมู่ที่ 6 บ้านสระแจง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองทุเรียน
 • หมู่ที่ 8 บ้านตลุกหิน
 • หมู่ที่ 9 บ้านเมืองชัยพัฒนา

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร ณ เดือนมีนาคม 2555

จำนวนทั้งสิ้น 4,003 คน เป็นชาย 2,002 คน เป็นหญิง 2,001 คน จำนวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น 1,014 หลังคาเรือน


อ้างอิงแก้ไข