เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายระยอง พิมพ์ปรุ
ประชากร (2555)
 • ทั้งหมด4,818
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่555 หมู่ 5 ถนนหญ้าคา-หนองหัวฟาน ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
โทรศัพท์044 -971 223-4
โทรสาร044- 971 223
เว็บไซต์http://www.nonghuafancity.go.th www.nonghuafancity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 • เดิมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นสุขาภิบาลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 สุขาภิบาลหนองหัวฟาน ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน[1]

ที่ตั้งและอาญาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตั้งอยู่ห่างจากขามสะแกแสงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.หนองหัวฟานและอำเภอคง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.หนองหัวฟาน, อบต.เมืองนาทและอำเภอคง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.หนองหัวฟาน, อบต.เมืองนาท
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เมืองนาท

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท
 • หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยิง
 • หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน
 • หมู่ที่ 10 บ้านตลุงหว้า


ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวนทั้งสิ้น 4,818 คน เป็นชาย 2,424 คน เป็นหญิง 2,394 คน


อ้างอิงแก้ไข