ตำบลมะค่า (อำเภอโนนไทย)

ตำบลในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

มะค่า เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ตำบลมะค่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Makha
ตำบลมะค่าตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลมะค่าตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลมะค่าตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°14′31″N 102°05′23″E / 15.241828°N 102.089633°E / 15.241828; 102.089633
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนไทย
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด4,127 คน
รหัสไปรษณีย์ 30220
รหัสภูมิศาสตร์300914
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนไทย
การปกครอง
 • นายกนายณรงค์ พลล้ำ
รหัส อปท.06300911
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์0 4400 9864
เว็บไซต์www.makha-sm.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

การปกครอง แก้

ตำบลมะค่า แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 คู
 • หมู่ที่ 2 หนองไผ่
 • หมู่ที่ 3 มะเกลือ
 • หมู่ที่ 4 โกรกกระสัง
 • หมู่ที่ 5 มะค่า
 • หมู่ที่ 6 ทุ่งหนองแหวน
 • หมู่ที่ 7 หนองดุม
 • หมู่ที่ 8 หนองโพธิ์
 • หมู่ที่ 9 หนองกระทุ่ม
 • หมู่ที่ 10 จันทร์ดุม

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง
  • โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
  • โรงเรียนบ้านหนองดุม
การศาสนา


อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย