อำเภอเนินสง่า

อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

อำเภอเนินสง่า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด โดยเนินสง่านับเป็น 1 ใน 4 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิที่มีทางรถไฟผ่าน

อำเภอเนินสง่า
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ เน้นอำเภอเนินสง่า
คำขวัญ: 
เลื่องชื่อไข่เค็มตาเนิน เพลินตาเสื่อกกหนองฉิม
กะฮาดปลาร้าบองชวนชิม พริ้มพรายผ้าไหมรังงาม
สมนามเนินสง่าพาเจริญ
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°33′51″N 102°0′6″E / 15.56417°N 102.00167°E / 15.56417; 102.00167
อักษรไทยอำเภอเนินสง่า
อักษรโรมันAmphoe Noen Sa-nga
จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด222.03 ตร.กม. (85.73 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด25,977 คน
 • ความหนาแน่น117.00 คน/ตร.กม. (303.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 36130
รหัสภูมิศาสตร์3615
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเนินสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเนินสง่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

เดิมท้องที่อำเภอเนินสง่าทั้งหมดถูกรวมอยู่ภายใต้การปกครองของตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส ต่อมาได้มีการแยกการปกครองออกจากตำบลละหาน จัดตั้งเป็นตำบลหนองฉิม ตำบลตาเนิน ตำบลกะฮาด และตำบลรังงาม ตามลำดับ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2535 ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกจากอำเภอจัตุรัส จำนวน 4 ตำบล ดังกล่าว จัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอเนินสง่าและได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเนินสง่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเนินสง่าแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองฉิม (Nong Chim)
2. ตาเนิน (Ta Noen)
3. กะฮาด (Kahat)
4. รังงาม (Rang Ngam)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเนินสง่าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองฉิมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเนินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะฮาดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรังงามทั้งตำบล