ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายทางต่างระดับสีคิ้ว–เชียงคาน[1] เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ-ใต้ในทางตะวันตกของภาคอีสาน ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบน เป็นทางหลวงสำคัญในหลาย ๆ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 382.228 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน; ถนนมลิวรรณ (ช่วงบ้านโนนหัน - เลย)
ทางหลวงหมายเลข 201 เลย.jpg
ทางหลวงบริเวณแยกแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว382.228 กิโลเมตร (237.505 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.มิตรภาพ / ถ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
ปลายทางทิศเหนือ ถนนศรีเชียงคาน / ทล. 2195 ใน อ.เชียงคาน จ.เลย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นทางทิศใต้ บนถนนมิตรภาพ ที่ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอำเภอด่านขุนทด เข้าเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านอำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว เข้าเขตจังหวัดขอนแก่น โดยผ่านอำเภอชุมแพ โดยใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และเข้าเขตจังหวัดเลย โดยผ่านอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย และสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 382 กิโลเมตร

ถนนสายนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา), สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) และสำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร (ช่วงบ้านนาหนองทุ่ม อ.วังสะพุง) และ 4 ช่องจราจร (ช่วงอ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ - บ.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ และอ.วังสะพุง - อ.เชียงคาน) โดยช่วงบ้านตาดข่า (อำเภอหนองหิน) ถึงอำเภอวังสะพุงอยู่ในระหว่างการขยายเป็น 4 ช่องจราจร

การนับหลักกิโลเมตรและชื่อถนน แก้

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทิศทาง: สีคิ้ว−เชียงคาน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  สีคิ้ว−ชัยภูมิ
นครราชสีมา 0+000 ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว เชื่อมต่อจาก:   ถนนโชคชัย–เดชอุดม ไป อ.ปักธงชัย, บุรีรัมย์
  ถนนมิตรภาพ ไป อ.ปากช่อง, สระบุรี   ถนนมิตรภาพ ไป อ.สีคิ้ว, นครราชสีมา
6+000 ไม่มี   ทางเชื่อมต่อ ทล.พ.6 ไป นครราชสีมา, สระบุรี, อ.บางปะอิน
7+917 ไม่มี   ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า เข้าเมืองสีคิ้ว
10+745 นม.3032 ทางหลวงชนบท นม.3032 ไป   ถนนมิตรภาพ ไม่มี
15+100 นม.3059 ทางหลวงชนบท นม.3059 ไป   ถนนด่านขุนทด-ชัยบาดาล นม.ถ 3-0501 ถนนทางเข้าหมู่บ้าน เข้าบ้านหนองกก
17+600 นม.3044 ทางหลวงชนบท นม.3044 ไป   ถนนด่านขุนทด-ชัยบาดาล ไม่มี
28+351 ไม่มี   ทล.2161 ไป อ.สูงเนิน, นครราชสีมา
34+930   ถนนด่านขุนทด-ชัยบาดาล ไป ลพบุรี ไม่มี
41+127 ไม่มี   ทล.2148 ไป อ.ขามทะเลสอ, นครราชสีมา
41+326   ทล.2217 ไป วัดบ้านไร่, อ.เทพารักษ์, อ.บำเหน็จณรงค์ ไม่มี
ชัยภูมิ 64+168 แยกบ้านหนองบัวโคก   ถนนสุรนารายณ์ ไป อ.เทพสถิต   ถนนสุรนารายณ์ ไป นครราชสีมา
  ทล.2179 ไป อ.บำเหน็จณรงค์, อ.ซับใหญ่ ไม่มี
85+692 แยกหนองบัวใหญ่   ทล.2170 ไป เพชรบูรณ์ ไม่มี
119+652 แยกบายพาส (แยกขี้เหล็กน้อย)   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ไป นครสวรรค์   ทล.201 ไป ขอนแก่น
ตรงไป:   ทล.2435 เข้าเมืองชัยภูมิ
  ชัยภูมิ–ชุมแพ
ชัยภูมิ 126+167 แยกโรงต้ม   ถนนนิเวศรัตน์ เข้าเมืองชัยภูมิ   ถนนนิเวศรัตน์ ไป บุรีรัมย์
161+842 แยกคอนสวรรค์ ไม่มี   ทล.2054 ไป อ.คอนสวรรค์
163+084 แยกช่องสามหมอ ไม่มี   ทล.229 ไป ขอนแก่น
ไม่มี   ทล.2389 ไป อ.บ้านแท่น
192+596 ไม่มี   ทล.2187 ไป อ.บ้านแท่น
200+955 ไม่มี   ทล.201 ไป อ.ชุมแพ
ตรงไป:   ทล.2037 ไป อ.เกษตรสมบูรณ์
207+479   ทล.2055 ไป อ.คอนสาร ไม่มี
ขอนแก่น 221+081 แยกสามเหลี่ยม   ทล.12 ไป หนองบัวลำภู, เลย, เพชรบูรณ์   ทล.12 ไป ขอนแก่น
  ชุมแพ–เลย (ถนนมลิวรรณ)
ขอนแก่น 225+000 แยกโรงพยาบาลชุมแพ ถนนราษฎร์บำรุง เขตเทศบาลเมืองชุมแพ   ทล.228 ไป อ.สีชมพู, หนองบัวลำภู
234+052 แยกโนนหัน ไม่มี   ทล.201 ไป เลย
ตรงไป:   ทล.12 ไป เพชรบูรณ์
239+350 ไม่มี ขก.3026 ทางหลวงชนบท ขก.3026 ไป อ.สีชมพู
239+800 แยกหนองเขียด   ทล.2361 ไป อ.ภูผาม่าน ไม่มี
เลย 268+800   ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า ไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไม่มี
272+800   ทล.2019 ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไม่มี
275+400   ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า ไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไม่มี
288+650 ไม่มี   ทล.2141 ไป อ.ผาขาว
301+100 ไม่มี   ทล.2400 ไป อ.เอราวัณ
335+275 แยกวังสะพุง   ทล.210 ไป อ.วังสะพุง   ทล.201 ไป เลย, อุดรธานี
347+400 แยกแขวงการทาง   ทล.21 ไป อ.หล่มสัก   ทล.201 ไป อ.เชียงคาน
  เลย–เชียงคาน
เลย 354+700 แยกปากภู   ทล.2115 ไป อ.ท่าลี่ ไม่มี
375+700 ไม่มี   ทล.2108 ไป อ.ปากชม
395+440 แยกเชียงคาน   ทล.2195 ไป อ.ท่าลี่   ทล.211 ไป อ.ปากชม
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ถนนเลี่ยงเมือง แก้

 • ถนนเลี่ยงเมืองสีคิ้ว [2] เป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองสีคิ้วที่จะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพบริเวณชุมทางต่างระดับสีคิ้ว วิ่งไปทางทิศเหนือ แล้วไปบรรจบกับ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2434(ถนนสีคิ้ว–เชียงคาน สายเดิม) มีระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายนี้นั้น เป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
 • ถนนเลี่ยงเมืองชัยภูมิ เป็นเส้นทางที่เลี่ยงออกจากตัวเมืองชัยภูมิ เริ่มต้นจากบริเวณสี่แยกบายพาส[3] ใน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แล้วไปสิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกโรงต้ม ใน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทาง 7 กิโลเมตร แล้วเชื่อมกับ ถนนชัยภูมิ–ชุมแพ ปัจจุบันถนนเลี่ยงเมืองชัยภูมิเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และได้มีการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสาย และถนนทางเข้าเมืองชัยภูมิ จากสี่แยกบายพาส กรมทางหลวงได้กำหนดใหม่เป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2435
 • ถนนเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2484 เป็นเส้นทางที่เลี่ยงออกจากตัวอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 197–198 ของ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 แล้วตัดผ่าน ทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน 2037 ถนนภูเขียว–เกษตรสมบูรณ์ และไปบรรจบที่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ใน ต.บ้านแก้ง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
 • ถนนเลี่ยงเมืองภูกระดึง เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่เลี่ยงออกจากตัวอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ช่วงสามแยกคนดี บ.โป่งวัว และบ.ซำบ่าง เริ่มต้นจากบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 9 (276–277 เดิม) ของ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2481 แล้วตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2019 และไปบรรจบที่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2481 ใน บ.ศรีศักดิ์ดา

ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2434 แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2434
ถนนสีคิ้ว–ชัยภูมิ (ทางเข้าเมืองสีคิ้ว)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว6.007 กิโลเมตร (3.733 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก  ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 นม.1048 ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ถึง  ถ.มิตรภาพ ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2434 สายสีคิ้ว–หนองรี หรือ ทางเข้าเมืองสีคิ้ว เป็นถนนขนาด 2–4 ช่องจราจร เริ่มต้นจากบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 6 ของ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ในตำบลหนองรี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แล้วเข้าตัวเมืองสีคิ้ว ไปบรรจบกับ   ถนนมิตรภาพ ในตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2435 แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2435
ทางเข้าเมืองชัยภูมิ (ถนนสีคิ้ว–ชัยภูมิ)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว1.007 กิโลเมตร (0.626 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก  ชภ.3055 ถ.สีคิ้ว–ชัยภูมิ ใน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ถึง  ถ.หฤทัย ใน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2435 สายทางเข้าเมืองชัยภูมิ เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสาย เริ่มจากบริเวณสี่แยกบายพาส ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไปสิ้นสุดที่ห้าแยกโนนไฮ บรรจบกับ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ถนนหฤหัย ในเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201

รายชื่อทางแยก แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2481 แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2481
ถนนมลิวรรณ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว9.618 กิโลเมตร (5.976 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก  ถ.มลิวรรณ ใน จ.ภูกระดึง จ.เลย
   ใน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ถึง  ถ.มลิวรรณ ใน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2481 สายศรีศักดิ์ดา-ซำบ่าง หรือ ทางเดิมบริเวณภูกระดึง เป็นถนนขนาด 2–4 ช่องจราจร เริ่มจากบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 276–277 ของ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนมลิวรรณช่วงถนนเลี่ยงเมืองภูกระดึง) ในบ้านซำบ่าง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปบรรจบกับ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 แต่เนื่องจากถนนสายนี้นั้นมีลักษณะคดเคี้ยว จึงทำให้ถนนสายนี้ไม่ได้เข้าตัวภูกระดึง แต่อ้อมบริเวณตัวภูกระดึงแทน

 • ทางเข้าบ้านภูทอง (ปัจจุบันเป็นทางหลวงท้องถิ่น)
 • ทางเข้าบ้านโคกหนองแก–ดงน้อย (ปัจจุบันเป็นทางหลวงท้องถิ่น)
 • ทางเข้าเมืองวังสะพุง (ปัจจุบันเป็นทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง)
 • ทางเลี่ยงเมืองวังสะพุงสายเดิม (ช่วงเข้าบ้านนาหลัก) (ปัจจุบันเป็นทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวังสะพุง)

อ้างอิง แก้

 1. พระราชกฤษฎีกาประกาศแนวทางหลวงแผ่นดิน ๘๘ สาย พ.ศ. ๒๔๙๕ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 69 ตอน 31 ก หน้า 672-673, 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว–เชียงคาน ตอนเลี่ยงเมืองสีคิ้ว พ.ศ. ๒๕๓๓ [ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอน 178 ก ฉบับพิเศษ, 18 กันยายน พ.ศ. 2533
 3. โครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้