ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129 ทางเข้าลำนารายณ์ หรือ ถนนคชเสนีย์ เป็นทางหลวงสายสั้น ๆ ในตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 บริเวณช่วงกิโลเมตรที่ 73 (สามแยกชัยบาดาล) มีระยะทางทั้งหมด 1.4 กิโลเมตร (เฉพาะในความดูแลของกรมทางหลวงมีระยะทาง 1.2 กิโลเมตร) ไปสิ้นสุดสายทางที่ถนนสุรนารายณ์ บริเวณช่วงกิโลเมตรที่ 73 (สี่แยกลำนารายณ์) ตรงข้ามกับถนนท่ามะนาว เป็นถนนลาดยางขนาด 6 ช่องทางจราจรตลอดสาย นอกจากนี้ชื่อถนนคชเสนีย์ยังใช้เรียกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตั้งแต่สามแยกชัยบาดาลไปจนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย ซึ่งสมัยก่อนมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายชัยบาดาล-เพชรบูรณ์-หล่มสัก[1] ได้รับการตั้งชื่อเป็น ถนนคชเสนี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปฐม คชเสนี อดีตอธิบดีกรมทางหลวง แต่ต่อมามีการสะกดชื่อถนนผิดเพี้ยนเป็น ถนนคชเสนีย์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129
ทางเข้าลำนารายณ์, ถนนคชเสนีย์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว1.2 กิโลเมตร (0.75 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปลายทางทิศใต้ ถ.สุรนารายณ์ และ ถ.ท่ามะนาว ใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

สถานที่สำคัญบริเวณทางหลวงสายนี้ ได้แก่

  • สถานีขนส่งลำนารายณ์
  • สถานีรถไฟลำนารายณ์
  • แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
  • ตลาดลำนารายณ์

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493