เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลลำนารายณ์)

ลำนารายณ์ เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร อาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางราชการ ธุรกิจ และการคมนาคมที่สำคัญในอำเภอชัยบาดาลก็ว่าได้

การเดินทาง แก้

รถยนต์ แก้

การเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเข้าสู่เทศบาลตำบลลำนารายณ์สามารถใช้

รถไฟ แก้

ส่วนทางรถไฟจะเป็นสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ลงที่สถานีรถไฟลำนารายณ์

รถประจำทาง แก้

รถโดยสารที่มาถึงเทศบาลตำบลลำนารายณ์นั้นก็จะมี