ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 สายมวกเหล็ก–ลำนารายณ์ เป็นถนนสายหนึ่งของจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี มีระยะทางทั้งหมด 70.420 กิโลเมตร (เฉพาะในความดูแลของกรมทางหลวง) เส้นทางเริ่มจากถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 35 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในช่วงที่ผ่านเทศบาลตำบลมวกเหล็กมีชื่อว่า ถนนเทศบาล 1 เริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก (กิโลเมตรที่ 0+180) ผ่านอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ข้ามแม่น้ำป่าสัก สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ท่ามะนาว (กิโลเมตรที่ 70+600) แต่ถนนยังคงต่อไปจนสิ้นสุดเส้นทางที่ถนนสุรนารายณ์ กิโลเมตรที่ 73 (สี่แยกลำนารายณ์) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตรงข้ามกับถนนคชเสนีย์ โดยถนนในช่วงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักถึงสี่แยกลำนารายณ์มีชื่อว่า ถนนท่ามะนาว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089
อุโมงค์ต้นไม้ ตำบล แสลงพัน จังหวัด สระบุรี ประเทศไทย - panoramio.jpg
อุโมงค์ต้นไม้ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว70.420 กิโลเมตร (43.757 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2532–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.มิตรภาพ ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 
ปลายทางทิศเหนือ ถ.คชเสนีย์ / ถ.สุรนารายณ์ ใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

สถานที่สำคัญบริเวณถนน

แก้
  • สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ำตกมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • สถานีรถไฟมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  • อุโมงค์ต้นไม้ รอยต่อระหว่างอำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  • สวนรุกขชาติวังก้านเหลืองและน้ำตกวังก้านเหลือง รอยต่อระหว่างอำเภอท่าหลวง และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  • เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  • ตลาดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อ้างอิง

แก้