เปิดเมนูหลัก

อำเภอภูเรือ

อำเภอในจังหวัดเลย ประเทศไทย

อำเภอภูเรือ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย

อำเภอภูเรือ
แผนที่จังหวัดเลย เน้นอำเภอภูเรือ
คำขวัญ: เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°27′18″N 101°21′48″E / 17.45500°N 101.36333°E / 17.45500; 101.36333
อักษรไทยอำเภอภูเรือ
อักษรโรมันAmphoe Phu Ruea
จังหวัดเลย
พื้นที่
 • ทั้งหมด880.0 ตร.กม. (339.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด22,515
 • ความหนาแน่น25.58 คน/ตร.กม. (66.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์42160
รหัสภูมิศาสตร์4207
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอภูเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทอร์มอมิเตอร์ยักษ์ที่หน้าอำเภอภูเรือ

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอภูเรือตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอภูเรือแต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าลี่ อำเภอเมืองเลย และอำเภอด่านซ้าย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางตำบลของทั้ง 3 อำเภอออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูเรือ[1] และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2517 อำเภอภูเรือจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูเรือ ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 28 มีนาคม[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอภูเรือแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองบัว (Nong Bua) 8 หมู่บ้าน
2. ท่าศาลา (Tha Sala) 7 หมู่บ้าน
3. ร่องจิก (Rong Chik) 10 หมู่บ้าน
4. ปลาบ่า (Pla Ba) 7 หมู่บ้าน
5. ลาดค่าง (Lat Khang) 6 หมู่บ้าน
6. สานตม (San Tom) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอภูเรือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลภูเรือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว
  • เทศบาลตำบลร่องจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่องจิกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลภูเรือ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาบ่าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดค่างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสานตมทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา (in Thai). 85 (944 ง): 3025. 15 ตุลาคม 2511.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา (in Thai). 91 (54 ก ฉบับพิเศษ): 30–33. 28 มีนาคม 2517.