ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายทางต่างระดับสีคิ้ว–เชียงคาน[1] เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ-ใต้ในทางตะวันตกของภาคอีสาน ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบน เป็นทางหลวงสำคัญในหลาย ๆ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 382.228 กิโลเมตร

Thai Highway-201.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201
ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน
ทางหลวงบริเวณแยกแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:382.228 กิโลเมตร (237.505 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-2.svg Thai Highway-24.svg ถ.มิตรภาพ และ ถ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี (ทางต่างระดับสีคิ้ว) ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 Thai Highway-2256.svg 2256 ใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Thai Highway-205.svg 205 ใน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
Thai Highway-202.svg 202 ใน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
Thai Highway-229.svg 229 ใน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
Thai Highway-12.svg 12 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-210.svg 210 ใน อ.วังสะพุง จ.เลย

Thai Highway-21.svg 21 ใน อ.เมืองเลย จ.เลย
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-211.svg ถนนศรีเชียงคาน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 ใน อ.เชียงคาน จ.เลย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นทางทิศใต้ บนถนนมิตรภาพ ที่ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอำเภอด่านขุนทด เข้าเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านอำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว เข้าเขตจังหวัดขอนแก่น โดยผ่านอำเภอชุมแพ โดยใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และเข้าเขตจังหวัดเลย โดยผ่านอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย และสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 382 กิโลเมตร

ถนนสายนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา), สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) และสำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร (ช่วงบ้านโนนหันถึง อ.วังสะพุง และบางส่วนของ อ.เมืองเลยถึง อ.เชียงคาน) และ 4 ช่องจราจร (ช่วงอ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ - อ.ชุมแพ และอ.วังสะพุง - อ.เมืองเลย)

การนับหลักกิโลเมตรและชื่อถนนแก้ไข

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทิศทาง: สีคิ้ว−เชียงคาน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  สีคิ้ว−ชัยภูมิ
นครราชสีมา 0+000 ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว เชื่อมต่อจาก:   ถนนโชคชัย–เดชอุดม ไป อ.ปักธงชัย, บุรีรัมย์
  ถนนมิตรภาพ ไป อ.ปากช่อง, สระบุรี   ถนนมิตรภาพ ไป อ.สีคิ้ว, นครราชสีมา
ไม่มี   ทางเชื่อมต่อ ทล.พ.6 ไป นครราชสีมา, สระบุรี, อ.บางปะอิน
7+917 ไม่มี   ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า เข้าเมืองสีคิ้ว
28+351 ไม่มี   ทล.2161 ไป อ.สูงเนิน
34+930   ทล.2256 ไป ลพบุรี ไม่มี
41+127 ไม่มี   ทล.2148 ไป อ.ขามทะเลสอ, นครราชสีมา
41+326 ไม่มี   ทล.2217 ไป วัดบ้านไร่, อ.เทพารักษ์
ชัยภูมิ 64+168 แยกบ้านหนองบัวโคก   ถนนสุรนารายณ์ ไป อ.เทพสถิต   ถนนสุรนารายณ์ ไป นครราชสีมา
  ทล.2179 ไป อ.บำเหน็จณรงค์, อ.ซับใหญ่ ไม่มี
85+692   ทล.2170 ไป อ.หนองบัวระเหว ไม่มี
119+652 แยกบายพาส ชย.3055 ทางหลวงชนบท ชย.3055 ไป อ.บ้านเขว้า, นครสวรรค์   ทล.201 ไป อ.แก้งคร้อ, อ.ภูเขียว
ตรงไป:   ทล.2435 เข้าเมืองชัยภูมิ
  ชัยภูมิ–ชุมแพ
ชัยภูมิ 126+167 แยกโรงต้ม   ถนนนิเวศรัตน์ และ   ถนนสีคิ้ว - เชียงคานสายเก่า เข้าเมืองชัยภูมิ   ถนนนิเวศรัตน์ ไป อ.สีดา
161+842 ไม่มี   ทล.2054 ไป อ.คอนสวรรค์
163+084 แยกช่องสามหมอ ไม่มี   ทล.229 ไป อ.มัญจาคีรี, อ.บ้านไผ่
ไม่มี   ทล.2389 ไป อ.บ้านแท่น
192+596 ไม่มี   ทล.2187 ไป อ.บ้านแท่น
200+955 ไม่มี   ทล.201 ไป อ.ชุมแพ
ตรงไป:   ทล.2037 ไป อ.เกษตรสมบูรณ์
207+479   ทล.2055 ไป อ.คอนสาร ไม่มี
ขอนแก่น 221+081   ทล.12 ไป อ.คอนสาร, เพชรบูรณ์   ทล.12 ไป อ.หนองเรือ, ขอนแก่น
  ชุมแพ–เลย
ขอนแก่น 234+052   ทล.12 ไป อ.คอนสาร, เพชรบูรณ์   ทล.12 ไป อ.หนองเรือ, ขอนแก่น
226+766   ทล.2361 ไป อ.ภูผาม่าน ไม่มี
เลย 255+729   ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า ไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไม่มี
259+816   ทล.2019 ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไม่มี
262+386   ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า ไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไม่มี
275+746 ไม่มี   ทล.2141 ไป อ.ผาขาว
288+025 ไม่มี   ทล.2400 ไป อ.เอราวัณ
310+800   ทล.210 ไป อ.วังสะพุง   ทล.210 ไป หนองบัวลำภู
334+186 แยกแขวงการทาง   ทล.21 ไป อ.ภูเรือ   ทล.201 ไป อ.เชียงคาน
  เลย–เชียงคาน
เลย 362+256 ไม่มี   ทล.2108 ไป อ.ปากชม
382+469 แยกเชียงคาน   ทล.2195 ไป อ.ท่าลี่   ทล.211 ไป อ.ปากชม
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ถนนเลี่ยงเมืองแก้ไข

  • ถนนเลี่ยงเมืองสีคิ้ว [2] เป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองสีคิ้วที่จะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพบริเวณชุมทางต่างระดับสีคิ้ว วิ่งไปทางทิศเหนือ แล้วไปบรรจบกับ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2434(ถนนสีคิ้ว–เชียงคาน สายเดิม) มีระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายนี้นั้น เป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
  • ถนนเลี่ยงเมืองชัยภูมิ เป็นเส้นทางที่เลี่ยงออกจากตัวเมืองชัยภูมิ เริ่มต้นจากบริเวณสี่แยกบายพาส[3] ใน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แล้วไปสิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกโรงต้ม ใน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทาง 7 กิโลเมตร แล้วเชื่อมกับ ถนนชัยภูมิ–ชุมแพ ปัจจุบันถนนเลี่ยงเมืองชัยภูมิเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และได้มีการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสาย และถนนทางเข้าเมืองชัยภูมิ จากสี่แยกบายพาส กรมทางหลวงได้กำหนดใหม่เป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2435

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชกฤษฎีกาประกาศแนวทางหลวงแผ่นดิน ๘๘ สาย พ.ศ. ๒๔๙๕ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 69 ตอน 31 ก หน้า 672-673, 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายสีคิ้ว–เชียงคาน ตอนเลี่ยงเมืองสีคิ้ว พ.ศ. ๒๕๓๓ [ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอน 178 ก ฉบับพิเศษ, 18 กันยายน พ.ศ. 2533
  3. โครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข