ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 (สายชัยนาท–เจ้าปลุก) เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร แยกจาก ถนนพหลโยธิน บริเวณสามแยกสะพานเบี่ยง ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ขนานไปกับ คลองอนุศาสนนันท์ ทางทิศตะวันตก ผ่าน อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ถึงถนนพระโหราธิบดี เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จากนั้นจะเลียบคลองชลประทานลพบุรี-บางปะหัน เข้าสู่ อำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดเส้นทาง บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ที่ สี่แยกเจ้าปลุก อำเภอมหาราช ระยะทาง 105.736 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว105.736 กิโลเมตร (65.701 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
 
ปลายทางทิศใต้ ทล.3267 / ทล.347 ใน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 ทิศทาง: ดงพลับ–เจ้าปลุก
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชัยนาท 0+000 แยกสะพานเบี่ยง (ดงพลับ)   ถนนพหลโยธิน ไป อ.ตาคลี   ถนนพหลโยธิน ไป จ.ชัยนาท
นครสวรรค์ 19+850 ทางลอดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11   ทล.11 ไป อ.ตากฟ้า   ทล.11 ไป อ.อินทร์บุรี
25+975 จุดตัดทางรถไฟสายเหนือ
ลพบุรี 35+990   ทล.3354 ไป อ.หนองม่วง ไม่มี
43+200   ถนนสุรนารายณ์ ไป อ.โคกสำโรง   ถนนสุรนารายณ์ เข้า อ.บ้านหมี่
48+100 ไม่มี   ทล.3024 เข้า อ.บ้านหมี่
48+500   ทล.3024 ไปบรรจบ ถนนพหลโยธิน ไม่มี
60+200 แยกโคกกระเทียม   ทล.3019 ไป ต.เขาพระงาม   ทล.3019 ไป สถานีรถไฟโคกกระเทียม
66+500 ทางหลวงท้องถิ่น ไป โรงพยาบาลอานันทมหิดล ทางหลวงท้องถิ่น ไป สถานีรถไฟท่าแค
71+100   ทล.3016 ไป ค่ายเอราวัณ   ทล.3016 ไป สิงห์บุรี
72+200   ถนนนารายณ์มหาราช ไป สระบุรี   ถนนนารายณ์มหาราช ไป สิงห์บุรี
73+400   ทล.3562 ไป บ.ป่าหวาย   ทล.3562 ไป วงเวียนศรีสุริโยทัย
80+490 แยกโพธิ์เก้าต้น   ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ไป สระบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ไป สิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยา 105+736 แยกเจ้าปลุก   ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ไป อ.ท่าเรือ   ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ไป อ่างทอง
ตรงไป:   ทล.347 ไป อ.บางปะหัน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้