ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 (สายดงพลับ–เจ้าปลุก) เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร แยกจาก ถนนพหลโยธิน บริเวณสามแยกสะพานเบี่ยง ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ขนานไปกับ คลองอนุศาสนนันท์ ทางทิศตะวันตก ผ่าน อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ถึงถนนพระโหราธิบดี เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จากนั้นจะเลียบคลองชลประทานลพบุรี-บางปะหัน เข้าสู่ อำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดเส้นทาง บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ที่ สี่แยกเจ้าปลุก อำเภอมหาราช ระยะทาง 105.736 กิโลเมตร

Thai Highway-3196.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:105.736 กิโลเมตร (65.701 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
 
ปลายทิศใต้:Thai Highway-3267.svg Thai Highway-347.svg ทล.3267 / ทล.347 ใน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 ทิศทาง: ดงพลับ–เจ้าปลุก
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ดงพลับ–เจ้าปลุก
ชัยนาท 0+000 แยกสะพานเบี่ยง (ดงพลับ)   ถนนพหลโยธิน ไป อ.ตาคลี   ถนนพหลโยธิน ไป จ.ชัยนาท
นครสวรรค์ 19+850 ทางลอดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11   ทล.11 ไป อ.ตากฟ้า   ทล.11 ไป อ.อินทร์บุรี
25+975 จุดตัดทางรถไฟสายเหนือ
ลพบุรี 35+990   ทล.3354 ไป อ.หนองม่วง ไม่มี
43+200   ถนนสุรนารายณ์ ไป อ.โคกสำโรง   ถนนสุรนารายณ์ เข้า อ.บ้านหมี่
48+100 ไม่มี   ทล.3024 เข้า อ.บ้านหมี่
48+500   ทล.3024 ไปบรรจบ ถนนพหลโยธิน ไม่มี
60+200 แยกโคกกระเทียม   ทล.3019 ไป ต.เขาพระงาม   ทล.366 (กำลังก่อสร้าง) ไป สถานีรถไฟโคกกระเทียม, บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311
66+500 ทางหลวงท้องถิ่น ไป โรงพยาบาลอานันทมหิดล ทางหลวงท้องถิ่น ไป สถานีรถไฟท่าแค
71+100   ทล.3016 ไป ค่ายเอราวัณ   ทล.3016 ไป สิงห์บุรี
72+200   ถนนนารายณ์มหาราช ไป สระบุรี   ถนนนารายณ์มหาราช ไป สิงห์บุรี
73+400   ทล.3562 ไป บ.ป่าหวาย   ทล.3562 ไป วงเวียนศรีสุริโยทัย
80+490 แยกโพธิ์เก้าต้น   ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ไป สระบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี ไป สิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยา 105+736 แยกเจ้าปลุก   ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ไป อ.ท่าเรือ   ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ไป อ่างทอง
ตรงไป:   ทล.347 ไป อ.บางปะหัน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข