ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 สายลพบุรี–ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท เป็นถนนขนาด 2-6 ช่องจราจร ระยะทางทั้งหมด 85.216 กิโลเมตร

Thai Highway-311.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311
ถนนนารายณ์มหาราช,ถนนปรางค์สามยอด, ถนนลพบุรี-ชัยนาท
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:85.216 กิโลเมตร (52.951 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:ไม่ระบุ – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

 
ป้ายบอกทางไปศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตลาดใหม่บ้านหมี่ ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ก่อนถึงสามแยกทางเข้าอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (เส้นทางหมายเลข 3208)
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ใน อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 เริ่มต้นที่วงเวียนพระนารายณ์มหาราช ข้ามคลองอนุศาสนันท์ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3016 ที่วงเวียนศรีสุริโยทัย ผ่านวงเวียนศาลพระกาฬและข้ามทางรถไฟสายเหนือ ถนนส่วนนี้นิยมเรียกว่าถนนนารายณ์มหาราช จากนั้นจึงเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 อีกครั้งเมื่อข้ามแม่น้ำลพบุรี ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 (สายเลี่ยงเมืองลพบุรี) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3028 ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ที่ทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 335 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ที่ทางแยกเข้าเมืองสิงห์บุรี จากนั้นเลี้ยวขวาเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวขวาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยา สิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน

ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ตอนเลี่ยงเมือง เริ่มต้นที่ถนนพหลโยธิน ข้ามทางรถไฟสายเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ช่วงลพบุรี-ชัยนาทเดิม) (ปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ช่วงเลี่ยงเมืองลพบุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสหมายเลขทางหลวงเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ช่วงวงเวียนพระนารายณ์ถึงศาลพระกาฬนิยมเรียกว่า ถนนนารายณ์มหาราช ส่วนตั้งแต่ศาลพระกาฬถึงข้ามแม่น้ำลพบุรี เรียกว่า ถนนปรางค์สามยอด ส่วนช่วงข้ามแม่น้ำลพบุรีถึงชัยนาทนิยมเรียกว่า ถนนลพบุรี-ชัยนาท

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน ถนนนารายณ์มหาราช ทิศทาง: ลพบุรี–ชัยนาท
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ลบ.ถ 2-0311 ถนนนารายณ์มหาราช
ลพบุรี 0+000 วงเวียนเทพสตรี เชื่อมต่อจาก:   ถนนพหลโยธิน จากสระบุรี
ลบ.1036 ทางหลวงชนบท ลบ.1036 จาก บ.ป่าหวาย   ถนนพหลโยธิน จาก อ.โคกสำโรง
สะพาน 7 ข้ามคลองชลประทาน
แยกสะพาน 7   ทล.3196 ไป อ.บ้านแพรก   ทล.3196 ไป อ.บ้านหมี่
วงเวียนศรีสุริโยทัย ถนนพระนเรศวร ไป บ.ป่าหวาย, บรรจบ   ทล.3562 ถนนพระนเรศวร ไปบรรจบ   ทล.3563
แยกวงเวียนศรีสุนทร ไม่มี ถนนราชมนู ไปทางเข้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ทางข้ามทางรถไฟสายเหนือ
ถนนหน้าศาลพระกาฬ ไปสถานีรถไฟลพบุรี ไม่มี
แยกพระปรางค์สามยอด ไม่มี ถนนพระปรางค์สามยอด ไปบรรจบ   ทล.311
ตรงไป: ถนนวิชาเยนทร์ ไปบ้านวิชาเยนทร์
ถนนพระปรางค์สามยอด
ลพบุรี แยกพระปรางค์สามยอด ถนนวิชาเยนทร์ จากบ้านวิชาเยนทร์ ลบ.ถ 2-0311 ถนนนารายณ์มหาราช จากวงเวียนเทพสตรี
สะพานวัดมณี ข้ามคลองสะพานหนึ่ง
ตรงไป:   ทล.311 ไป สิงห์บุรี, ชัยนาท
  ลพบุรี–ชัยนาท
ลพบุรี 5+315 เชื่อมต่อจาก: ถนนพระปรางค์สามยอด จากเมืองลพบุรี
5+549 สะพาน ข้ามคลองสะพานสอง
11+613 แยกสนามไชย   เลี่ยงเมืองลพบุรี ไป อ่างทอง, สระบุรี ไม่มี
15+837 แยกท่าวุ้ง   ทล.3027 ไปถนนสายเอเชีย, อ.ไชโย ไม่มี
23+976 แยกบางงา ไม่มี   ทล.3028 ไป อ.บ้านหมี่
สิงห์บุรี แยกต่างระดับสิงห์บุรีใต้       ถนนสายเอเชีย ไป กรุงเทพมหานคร       ถนนสายเอเชีย ไป อ.อินทร์บุรี
  ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป อ.ค่ายบางระจัน ไม่มี
31+529 แยกไกรสรราชสีห์   ทล.311 เข้าเมืองสิงห์บุรี   ทล.335 ไปถนนสายเอเชีย
31+983 สะพานบางระจัน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
33+023 แยกศาลหลักเมือง   ทล.309 ไป อ่างทอง   ทล.311 ไป อ.อินทร์บุรี, ชัยนาท
ตรงไป:   ทล.3030 ไป อ.บางระจัน
48+867   ทล.3285 ไป บ.หนองสุ่ม สห.2006 ทางหลวงชนบท สห.2006 เข้าเมืองอินทร์บุรี
ชัยนาท 68+322 แยกสรรพยา   ทล.3010 ไป อ.สรรคบุรี ไม่มี
77+922 แยกดอนมะเกลือ ไม่มี   ทล.311 ไป ชัยนาท
ตรงไป:   ทล.3183 ไป อุทัยธานี
เขื่อนเจ้าพระยา ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
85+216   ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองชัยนาท   ถนนพหลโยธิน ไป อ.ตาคลี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข