ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010 (สายสรรพยา - สรรคบุรี) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดชัยนาท มีระยะทางตลอดทั้งสาย 13.489 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกสรรพยา บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ในตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าสู่ อำเภอสรรคบุรี ที่ตำบลห้วยกรด ผ่านตำบลเที่ยงแท้ และสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี โดยทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยนาท

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010
สรรพยา - สรรคบุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว13.489 กิโลเมตร (8.382 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.311 ใน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทล.340 ใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010 ทิศทาง: สรรพยา-สรรคบุรี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชัยนาท 0+000 แยกสรรพยา   ทล.311 ไป อ.อินทร์บุรี, สิงห์บุรี   ทล.311 ไป ชัยนาท, อุทัยธานี
6+700 แยกห้วยกรด ชน.4004 ทางหลวงชนบท ชน.4004 ไป บ.โพนางดำตก ชน.4004 ทางหลวงชนบท ชน.4004 ไป เขื่อนเจ้าพระยา
6+700 ชน.4050 ทางหลวงชนบท ชน.4050 ไป บ้านชัณสูตร ชน.4050 ทางหลวงชนบท ชน.4050 ไป ชัยนาท
12+250 สะพาน ข้ามแม่น้ำน้อย
12+500 ทางหลวงท้องถิ่น เข้าตัว อ.สรรคบุรี ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ้านวังทอง
13+489   ทล.340 ไป บ้านชัณสูตร, สุพรรณบุรี   ทล.340 ไป ชัยนาท, นครสวรรค์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้