ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183 (สายแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา–อุทัยธานี) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชัยนาท กับจังหวัดอุทัยธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 37.223 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่สามแยกดอนมะเกลือ (ดอนเสือ) บริเวณทางไปเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เข้าสู่เขตอำเภอเมืองชัยนาท ข้ามแม่น้ำน้อย ผ่านวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่แยกสะพานใหม่ เข้าสู่เขตอำเภอวัดสิงห์ ที่ตำบลมะขามเฒ่า ข้ามแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) ผ่านตัวอำเภอวัดสิงห์ เข้าสู่เขตจังหวัดอุทัยธานี ที่ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง ไปสิ้นสุดที่แยกวัดสิงห์ ตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265 ในตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยนาท และ แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183
แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - อุทัยธานี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว37.223 กิโลเมตร (23.129 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.311 ใน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
  ทล.340 ใน อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ปลายทางทิศเหนือ ทล.3265 ใน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183 ทิศทาง: แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-อุทัยธานี
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชัยนาท สรรพยา 0+000 แยกดอนมะเกลือ เชื่อมต่อจาก:   ทล.311 ไป อ.สรรพยา
ไม่มี   ทล.311 ไป เขื่อนเจ้าพระยา
0+750 ชน.4004 ทางหลวงชนบท ชน.4004 ไป บ.ห้วยกรด ไม่มี
เมืองชัยนาท 3+700 ชน.4050 ทางหลวงชนบท ชน.4050 ไป อ.สรรคบุรี ชน.4050 ทางหลวงชนบท ชน.4050 ไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
4+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำน้อย
5+200 แยกสะพานใหม่   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี   ทล.340 ไป ชัยนาท
8+500 แยกท่าชัย ไม่มี ชน.3027 ทางหลวงชนบท ชน.3027 ไป ชัยนาท
15+900 ไม่มี ชน.4023 ทางหลวงชนบท ชน.4023 ไป วัดธรรมามามูลวรวิหาร, วัดปากคลองมะขามเฒ่า
17+500 ชน.4029 ทางหลวงชนบท ชน.4029 ไป บ.หนองแค ไม่มี
17+510 ชน.4052 ทางหลวงชนบท ชน.4052 ไป อ.หันคา ไม่มี
17+800 สะพานมะขามเฒ่า ข้ามแม่น้ำท่าจีน
วัดสิงห์ 19+000 ชน.4054 ทางหลวงชนบท ชน.4054 ไป อ.หันคา ไม่มี
25+000 ถนนสอนประสิทธิ์ ไป บ.สามง่ามท่าโบสถ์, อ.หันคา ไม่มี
25+200   ทล.3213 ไป อ.หนองมะโมง ถนนจันทนาราม เข้า อ.วัดสิงห์
25+400 ไม่มี ถนนประชาราษฏรบำรุง ไป วัดปากคลองมะขามเฒ่า
อุทัยธานี หนองขาหย่าง 30+900 อน.5017 ทางหลวงชนบท อน.5017 ไป อ.หนองขาหย่าง ไม่มี
เมืองอุทัยธานี 37+223 แยกวัดสิงห์   ทล.3265 ไป วัดท่าซุง, อุทัยธานี   ทล.3265 ไป อ.มโนรมย์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้