อำเภอวัดสิงห์

อำเภอในจังหวัดชัยนาท ประเทศไทย

วัดสิงห์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาท เป็นที่ตั้งของวัดปากคลองมะขามเฒ่า มีหลวงปู่ศุข ที่บูชา มีปากแม่น้ำท่าจีนที่นี่

อำเภอวัดสิงห์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wat Sing
คำขวัญ: 
หลวงปู่ศุขมิ่งเมือง นามกระเดื่อง
เครื่องจักสาน ขนมหวานตำนานไทย
ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน
แผนที่จังหวัดชัยนาท เน้นอำเภอวัดสิงห์
แผนที่จังหวัดชัยนาท เน้นอำเภอวัดสิงห์
พิกัด: 15°15′19″N 100°2′17″E / 15.25528°N 100.03806°E / 15.25528; 100.03806
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยนาท
พื้นที่
 • ทั้งหมด315.318 ตร.กม. (121.745 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด25,221 คน
 • ความหนาแน่น79.99 คน/ตร.กม. (207.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 17120
รหัสภูมิศาสตร์1803
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวัดสิงห์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ในสมัยก่อนไม่มีที่ทำการแน่นอน ต่อมาประมาณก่อนปี พ.ศ. 2450 ได้มีการก่อสร้างอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรก ในที่ดินของหลวงชิงและคุณยายอึ่ง ในสมัยของหลวงไชยเขตต์ (พระยาธานินทร์ดกกิจ) นายอำเภอคนแรก ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์หลังแรกตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีนเป็นอาคารไม้

 • วันที่ 4 มิถุนายน 2449 สร้างที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ แขวงชัยนาท[1]
 • วันที่ 4 มกราคม 2473 ตั้งตำบลหนองน้อย แยกออกจากตำบลวัดสิงห์ และตำบลหนองขุ่น ตั้งตำบลหนองมะโมง แยกออกจากตำบลกุดจอก[2]
 • วันที่ 14 มีนาคม 2480 ยกฐานะท้องที่บางส่วนของตำบลวัดสิงห์ จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลวัดสิงห์[3]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลหนองขุ่น แยกออกจากตำบลบ่อแร่ ตำบลมะขามเฒ่า และตำบลหนองบัว ตั้งตำบลหนองมะโมง แยกออกจากตำบลกุดจอก[4]
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2497 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เพื่อความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการท้องถิ่น[5] โดยขยายพื้นที่ไปถึงหมู่ 3 บางส่วน ตำบลมะขามเฒ่า และหมู่ 5 บางส่วน ตำบลหนองบัว
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2498 โอนพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า และหมู่ 5 ตำบลหนองบัว (เฉพาะส่วนที่ถูกตัดเข้าในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์) ไปรวมกับตำบลวัดสิงห์[6]
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลวังตะเคียน แยกออกจากตำบลหนองมะโมง[7]
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2526 ตั้งตำบลสะพานหิน แยกออกจากตำบลกุดจอก[8]
 • วันที่ 25 กันยายน 2527 ตั้งตำบลวังหมัน แยกออกจากตำบลหนองน้อย[9]
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แยกพื้นที่ตำบลหนองมะโมง ตำบลวังตะเคียน ตำบลสะพานหิน และตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองมะโมง ขึ้นกับอำเภอวัดสิงห์[10]
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองมะโมง อำเภอวัดสิงห์ เป็น อำเภอหนองมะโมง[11]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

 
วัดปากคลองมะขามเฒ่าและแม่น้ำท่าจีน

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวัดสิงห์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. วัดสิงห์ (Wat Sing) -
2. มะขามเฒ่า (Makham Thao) 11 หมู่บ้าน
3. หนองน้อย (Nong Noi) 8 หมู่บ้าน
4. หนองบัว (Nong Bua) 5 หมู่บ้าน
5. หนองขุ่น (Nong Khun) 8 หมู่บ้าน
6. บ่อแร่ (Bo Rae) 7 หมู่บ้าน
7. วังหมัน (Wang Man) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวัดสิงห์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดสิงห์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองขุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขุ่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแร่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหมันทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ แขวงเมืองชัยนาท
 2. [2]ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับตำบลหนองน้อย ซึ่งแยกจากตำบลวัดสิงห์และตำบลหนองขุ่น และตำบลหนองมะโมง ซึ่งแยกจากตำบลกุดจอก ท้องที่อำเภอวัดสิงห์
 3. [3]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พุทธศักราช ๒๔๘๐
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๗
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 10. [10]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองมะโมง
 11. [11]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐