อำเภอหนองขาหย่าง

อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

อำเภอหนองขาหย่าง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี

อำเภอหนองขาหย่าง
แผนที่จังหวัดอุทัยธานี เน้นอำเภอหนองขาหย่าง
คำขวัญ: ยุคทวารวดีบ้านคูเมือง ผ้าทอฟูเฟื่องบ้านห้วยรอบ
เพลงพื้นบ้านชื่นชอบบ้านท่าโพ
สัญลักษณ์อักโขกะโซ้หนองขาหย่าง
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°21′51″N 99°55′45″E / 15.36417°N 99.92917°E / 15.36417; 99.92917
อักษรไทยอำเภอหนองขาหย่าง
อักษรโรมันAmphoe Nong Khayang
จังหวัดอุทัยธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด347.776 ตร.กม. (134.277 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด16,058
 • ความหนาแน่น46.17 คน/ตร.กม. (119.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์61130
รหัสภูมิศาสตร์6105
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง เลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองขาหย่างมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองขาหย่างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองขาหย่าง (Nong Khayang) 8 หมู่บ้าน 6. ท่าโพ (Tha Pho) 4 หมู่บ้าน
2. หนองไผ่ (Nong Phai) 9 หมู่บ้าน 7. หมกแถว (Mok Thaeo) 3 หมู่บ้าน
3. ดอนกลอย (Don Kloi) 6 หมู่บ้าน 8. หลุมเข้า (Lum Khao) 7 หมู่บ้าน
4. ห้วยรอบ (Huai Rop) 3 หมู่บ้าน 9. ดงขวาง (Dong Khwang) 6 หมู่บ้าน
5. ทุ่งพึ่ง (Thung Phueng) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองขาหย่างประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองขาหย่าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขาหย่าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง) ตำบลดอนกลอย ตำบลห้วยรอบ และตำบลทุ่งพึ่งทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าโพและตำบลหมกแถวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลุมเข้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงขวางทั้งตำบล