อำเภอทัพทัน

อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

อำเภอทัพทัน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี

อำเภอทัพทัน
แผนที่จังหวัดอุทัยธานี เน้นอำเภอทัพทัน
คำขวัญ: 
ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโค-กระบือ
เลื่องลือผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ์สิทธิ์
งามวิจิตรเขาปฐวี
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°27′35″N 99°53′12″E / 15.45972°N 99.88667°E / 15.45972; 99.88667
อักษรไทยอำเภอทัพทัน
อักษรโรมันAmphoe Thap Than
จังหวัดอุทัยธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด323.633 ตร.กม. (124.955 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด38,256 คน
 • ความหนาแน่น118.21 คน/ตร.กม. (306.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 61120
รหัสภูมิศาสตร์6102
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทัพทัน เลขที่ 300
หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทัพทันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทัพทันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทัพทัน (Thap Than) 8 หมู่บ้าน 6. หนองยายดา (Nong Yai Da) 8 หมู่บ้าน
2. ทุ่งนาไทย (Thung Na Thai) 7 หมู่บ้าน 7. หนองกลางดง (Nong Klang Dong) 11 หมู่บ้าน
3. เขาขี้ฝอย (Khao Khi Foi) 6 หมู่บ้าน 8. หนองกระทุ่ม (Nong Krathum) 15 หมู่บ้าน
4. หนองหญ้าปล้อง (Nong Ya Plong) 6 หมู่บ้าน 9. หนองสระ (Nong Sa) 7 หมู่บ้าน
5. โคกหม้อ (Khok Mo) 5 หมู่บ้าน 10. ตลุกดู่ (Taluk Du) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทัพทันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลตลุกดู่ ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลตลุกดู่ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลทัพทัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพทัน ตำบลทุ่งนาไทย ตำบลเขาขี้ฝอย และตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลหนองสระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสระทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหม้อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยายดาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกลางดงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล