อำเภอหนองฉาง

อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

อำเภอหนองฉาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี

อำเภอหนองฉาง
แผนที่จังหวัดอุทัยธานี เน้นอำเภอหนองฉาง
คำขวัญ: 
เมืองอุทัยเก่า เผ่าคนมอญ ประเพณีสำรับคาวหวาน โบราณสมุดข่อย
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°23′29″N 99°50′29″E / 15.39139°N 99.84139°E / 15.39139; 99.84139
อักษรไทยอำเภอหนองฉาง
อักษรโรมันAmphoe Nong Chang
จังหวัดอุทัยธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด341.2 ตร.กม. (131.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด43,604 คน
 • ความหนาแน่น127.79 คน/ตร.กม. (331.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์61110,
61170 (เฉพาะตำบลเขาบางแกรก)
รหัสภูมิศาสตร์6104
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองฉางมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองฉางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองฉาง (Nong Chang) 7 หมู่บ้าน 6. อุทัยเก่า (Uthai Kao) 10 หมู่บ้าน
2. หนองยาง (Nong Yang) 10 หมู่บ้าน 7. ทุ่งโพ (Thung Pho) 15 หมู่บ้าน
3. หนองนางนวล (Nong Nang Nuan) 10 หมู่บ้าน 8. ทุ่งพง (Thung Phong) 11 หมู่บ้าน
4. หนองสรวง (Nong Suang) 5 หมู่บ้าน 9. เขาบางแกรก (Khao Bang Kraek) 7 หมู่บ้าน
5. บ้านเก่า (Ban Kao) 9 หมู่บ้าน 10. เขากวางทอง (Khao Kwang Thong) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองฉางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเขาบางแกรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาบางแกรกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลหนองฉาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองฉางและบางส่วนของตำบลหนองสรวง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองฉาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง) และตำบลบ้านเก่าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองนางนวลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสรวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุทัยเก่าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งโพทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งพงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขากวางทองทั้งตำบล