ตำบลทุ่งพึ่ง

ตำบลในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

ทุ่งพึ่ง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7.6 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 21 กิโลเมตร

ตำบลทุ่งพึ่ง
ตำบลทุ่งพึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี
ตำบลทุ่งพึ่ง
ตำบลทุ่งพึ่ง
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°24′37.0″N 99°54′04.6″E / 15.410278°N 99.901278°E / 15.410278; 99.901278พิกัดภูมิศาสตร์: 15°24′37.0″N 99°54′04.6″E / 15.410278°N 99.901278°E / 15.410278; 99.901278
อักษรไทยตำบลทุ่งพึ่ง
อักษรโรมันTambon Thung Phueng
จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอหนองขาหย่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด16.264 ตร.กม. (6.280 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด1,421[1] คน
 • ความหนาแน่น87.37 คน/ตร.กม. (226.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 61130
รหัสภูมิศาสตร์610505
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปัจจุบันตำบลทุ่งพึ่งทั้งตำบลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เดิมอยู่ในเขตสภาตำบลทุ่งพึ่ง แต่ต่อมาสภาตำบลถูกยุบรวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง[2] เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบรวมสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน

ประวัติแก้ไข

ตำบลทุ่งพึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นตำบลเก่าแก่ในจังหวัดอุทัยธานี และปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการให้ใช้ชื่อ "ตำบลทุ่งพึ่ง" ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2464[3] เป็นรายชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอหนองขาหย่าง

บ้านทุ่งพึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมมีสองผัวเมียชื่อนายผึ้งและนางมอญ ได้อพยพมาก่อตั้งรกรากเป็นครั้งแรก และได้ขยายชุมชนเป็นหมู่บ้านที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนปัจจุบันนี้ จึงสันนิษฐานว่าคำว่าบ้านทุ่งพึ่งมาจากการนำเอาชื่อต้นตระกูลคือนายผึ้งมาเรียกกัน แต่ตัวสะกด "ผึ้ง" และ "พึ่ง" ที่แตกต่างกันในปัจจุบันสันนิษฐานว่าคงจะกำหนดกันเองในสมัยที่ความเจริญทางด้านการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านในระยะหลัง

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลทุ่งพึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองขาหย่าง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครองแก้ไข

ตำบลทุ่งพึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ รหัส

ภูมิศาสตร์

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (2563) จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
1 61050501 หนองเขื่อน 106 113 219 71
2 61050502 ทุ่งโป่ง 46 61 107 20
3 61050503 ทุ่งสมอ 101 88 189 78
4 61050504 ทุ่งใหญ่ 87 102 189 70
5 61050505 ทุ่งพึ่ง 160 168 328 116
6 61050506 คลองหิน 53 66 119 45
7 61050507 ทับทราย 138 132 270 88
รวม 691 730 1,421 488

สถานที่สำคัญแก้ไข

  • วัดสวนพลู เดิมเป็นวัดที่เก่าแก่ โดยมีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี (โดยอ้างหลักฐานของกรมศิลปากร) ซึ่งปัจจุบันคงเหลือแต่ฐานอิฐเก่าซึ่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ และยังพบเสาของศาลาหอไตรกลางน้ำสมัยก่อน เจ้าอาวาสได้เล่าว่าชื่อวัดสวนพลูนั้นได้มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าอาวาสในวัดนี้ วัดนี้ได้ร้างมาแล้วกว่า 300 ปี และท่านยังเล่าให้ฟังว่า จากคำเล่าลือของชาวบ้านถ้ามีบุคคลใดมาบุกรุกเพื่อขโมยสิ่งของหรือบุกรุกเพื่อยึดครองพื้นที่และต้นไม้โดยไม่ได้ขออนุญาตมักพบกับปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ปัจจุบันวัดสวนพลูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 เมษายน 2544 เล่ม 118

อ้างอิงแก้ไข

  1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). September 24, 2004: 1–2. Cite journal requires |journal= (help)
  3. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 38 (0 ก): 576–583. February 26, 1921.