ตำบลดอนกลอย

ตำบลในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

ดอนกลอย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 4.8 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 18.9 กิโลเมตร

ตำบลดอนกลอย
ตำบลดอนกลอยตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี
ตำบลดอนกลอย
ตำบลดอนกลอย
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°23′46.7″N 99°55′03.8″E / 15.396306°N 99.917722°E / 15.396306; 99.917722พิกัดภูมิศาสตร์: 15°23′46.7″N 99°55′03.8″E / 15.396306°N 99.917722°E / 15.396306; 99.917722
อักษรไทยตำบลดอนกลอย
อักษรโรมันTambon Don Kloi
จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอหนองขาหย่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.699 ตร.กม. (4.903 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด1,194[1] คน
 • ความหนาแน่น94.02 คน/ตร.กม. (243.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 61130
รหัสภูมิศาสตร์610503
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปัจจุบันตำบลดอนกลอยทั้งตำบลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เดิมอยู่ในเขตสภาตำบลดอนกลอย แต่ต่อมาสภาตำบลถูกยุบรวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง[2] เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบรวมสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน

ประวัติแก้ไข

ตำบลดอนกลอยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นตำบลเก่าแก่ในจังหวัดอุทัยธานี และปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการให้ใช้ชื่อ "ตำบลดอนกลอย" ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2464[3] เป็นรายชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอหนองขาหย่าง

ใน พ.ศ. 2483 ได้มีการปรับเปลี่ยนการปกครองตำบลให้เหมาะสม โดยได้ยุบตำบลห้วยรอบมารวมกับตำบลดอนกลอย ทำให้ตำบลดอนกลอยมีหมู่บ้านมากถึง 9 หมู่บ้าน และใน พ.ศ. 2490 ก็ได้แยกพื้นที่หมู่ 7, 8 และ 9 ของตำบลดอนกลอย จัดตั้งเป็นตำบลห้วยรอบอีกครั้ง[4] ทำให้ตำบลดอนกลอยเหลือ 6 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

ตำบลดอนกลอยเป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอหนองขาหย่างที่ได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งมีคนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณว่าแต่เดิมมีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานเนื่องจากบริเวณหมู่บ้านในปัจจุบันเป็นป่าทึบมีต้นกลอยขึ้นอยู่โดยทั่วไปและเป็นอาหารที่ชาวบ้านกินแทนข้าวได้ ต่อมาเมื่อมีการอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมากจึงตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมา และเป็นตำบลตอนกลอยมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลดอนกลอยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองขาหย่าง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลทุ่งพึ่ง (อำเภอหนองขาหย่าง)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหนองพังค่า (อำเภอเมืองอุทัยธานี)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองขาหย่าง ตำบลหนองไผ่ และตำบลห้วยรอบ (อำเภอหนองขาหย่าง)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองฉาง (อำเภอหนองฉาง)

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลดอนกลอยประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ รหัส

ภูมิศาสตร์

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (2563) จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
1 61050301 ใหม่ 85 107 192 72
2 61050302 หนองโรง 67 60 127 74
3 61050303 ขุนจัด 131 125 256 91
4 61050304 เก้านิ้ว 108 95 203 78
5 61050305 ดอนกลอย 85 121 206 73
6 61050306 ดอนกลอย 95 115 210 77
รวม 571 623 1,194 465

อ้างอิงแก้ไข

  1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). July 1, 2004: 1–3. Cite journal requires |journal= (help)
  3. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 38 (0 ก): 576–583. February 26, 1921.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (46 ง): 2507–2533. September 30, 1947.