ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 สายบางบัวทอง–ชัยนาท หรือเรียกกันทั่วไปว่า ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี และ ถนนสุพรรณบุรี–ชัยนาท เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 164.21 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สามารถไปภาคเหนือได้โดยไม่ต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 โดยถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี เริ่มที่หลักกิโลเมตรที่ 0+000 และสิ้นสุดที่หลักกิโลเมตรที่ 78+341 และถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท เริ่มที่หลักกิโลเมตรที่ 78+341 และสิ้นสุดที่หลักกิโลเมตรที่ 164+210

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340
ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี–ชัยนาท
แผนที่
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว164.21 กิโลเมตร (102.04 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2521–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.กาญจนาภิเษก / ทล.345 ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ปลายทางทิศเหนือ ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.ชัยนาท
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เดิมชื่อ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ต่อมาถนนช่วงตลิ่งชัน–บางบัวทอง ได้ถูกยุบไปรวมกับถนนพระรามที่ 2–ตลิ่งชัน กลายเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 และเปลี่ยนเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก ในลำดับต่อมา ถนนเส้นนี้จึงเริ่มนับระยะทางใหม่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยบรรจบกับถนนพหลโยธิน โดยเป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนนทบุรี, แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1, แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) และ แขวงทางหลวงชัยนาท

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีคูน้ำกั้นระหว่างทิศทางตลอดสาย (ยกเว้นช่วงอำเภอบางปลาม้าถึงแยกโพธิ์พระยา และช่วงเข้าตัวเมืองชัยนาท มี 6 ช่องจราจรหรือมากกว่า) เริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง บนกิโลเมตรที่ 49 ถึง 50 ของถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เส้นทางออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี, อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นเข้าสู่ตัวเมืองสุพรรณบุรี แล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเข้าสู่อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าสู่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อเข้าสู่อำเภอสรรคบุรี ที่สี่แยกสรรคบุรี เส้นทางจะเลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน เข้าสู่อำเภอเมืองชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วไปสิ้นสุดที่สี่แยกแขวงการทาง ใกล้กับตัวเมืองชัยนาท โดยมีถนนพหลโยธินมาบรรจบทางด้านขวา เพื่อตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ทิศทาง: บางบัวทอง−ชัยนาท
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
นนทบุรี 0+000 ต่างระดับบางบัวทอง เชื่อมต่อจาก:   ทล.345 ไปปทุมธานี
    ถ.กาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไป อ.บางใหญ่, บางแค     ถ.กาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไป อ.บางปะอิน
ปทุมธานี 12+000 แยกนพวงศ์   ทล.346 ไป อ.บางเลน   ทล.346 ไป ปทุมธานี
นนทบุรี   นบ.3004 ไป อ.ไทรน้อย   นบ.3003 ไป อ.ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 29+006 แยกลาดบัวหลวง   ทล.3422 ไป อ.สองพี่น้อง ไม่มี
29+600   ทางหลวงชนบท นฐ.3054 ไป บ.คลองพระยาบรรลือ ทางหลวงท้องถิ่น (บ้านสี่แยก-บ้านสามเมือง) ไป บ.สี่แยก
30+200   ทางหลวงชนบท อย.3049 ไป บ.หลักชัย   ถนนลาดบัวหลวง–ไม้ตรา ไป อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางไทร, บรรจบ   ทล.3111
สุพรรณบุรี 49+329 แยกสาลี ไม่มี   ทล.3263 ไป อ.เสนา, อยุธยา
สพ.3048 สพ.3048 ไปบ้านบางตาเถร, อ.สองพี่น้อง สพ.3039 สพ.3039 ไปบ้านสุด, อำเภอบางซ้าย
  ทล.3597 ไปบ้านบางแม่หม้าย, อ.สองพี่น้อง ไม่มี
66+100 แยกสะพานอาชาสีหมอก 1   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป กาญจนบุรี, นครปฐม   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.ป่าโมก
68+254 แยกไผ่ขวาง   ถ.หมื่นหาญ เข้า จ.สุพรรณบุรี   ทล.33 ไป อ.ป่าโมก
69+828   ถ.มาลัยแมน เข้าเมืองสุพรรณบุรี, ไป อ.อู่ทอง, นครปฐม ไม่มี
75+199 แยกโพธิ์พระยา   ถ.โพธิ์พระยา–ท่าเรือ ไป บ.โพธิ์พระยา   ถ.โพธิ์พระยา–ท่าเรือ ไป อ่างทอง
78+341 แยกสะพานอาชาสีหมอก 4   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป กาญจนบุรี, นครปฐม   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ่างทอง
86+391 แยกศรีประจันต์   ทล.3038 ไป อ.ดอนเจดีย์ ไม่มี
88+488 ไม่มี   ทล.3373 ไป อ.สามโก้
104+600 แยกสามชุก   ทล.3365 ไป อ.สามชุก   ทางหลวงชนบท สพ.3055 ไป บ.วังลึก
112+450 แยกนางบวช ไม่มี   ทล.3032 ไป สิงห์บุรี
117+400 แยกเดิมบางนางบวช ทางหลวงท้องถิ่น ไป อ.เดิมบางนางบวช, อ.ด่านช้าง ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.กุ่มโคก
125+551 แยกบึงฉวาก   ทล.3216 ไป บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ไม่มี
125+850   ทล.3039 ไป บ.ปากน้ำ อ.หันคา ไม่มี
129+264 แยกปากน้ำ   ทล.3039 ไป บ.ปากน้ำ, อ.หันคา   ทล.3184 ไป อ.สรรคบุรี
ชัยนาท 135+215 แยกวังกระชาย   ทล.3211 ไป อ.หันคา, อ.เนินขาม ไม่มี
146+259 แยกสรรคบุรี   ทล.340 ไป ชัยนาท   ทล.3251 ไป บ.ชัณสูตร
ตรงไป:   ทล.3465 เข้า อ.สรรคบุรี
147+296 ไม่มี   ทล.3454 ไป อ.สรรคบุรี, บ.ชัณสูตร
147+907 ไม่มี   ทล.3010 ไป อ.สรรพยา
160+616 แยกสะพานใหม่   ทล.3183 ไป อ.วัดสิงห์, อุทัยธานี   ทล.3183 ไป เขื่อนเจ้าพระยา, อ.สรรพยา, สิงห์บุรี
160+882 สะพานชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ชน.3027 ชน.3027 ไปสะพานศรีธรรมจักร, อำเภอวัดสิงห์ ชน.3027 ชน.3027 ไปอำเภอสรรพยา, สิงห์บุรี บรรจบ   ทล.311
164+210 แยกแขวงการทาง   ถ.วงษ์โต เข้า ชัยนาท   ถ.พหลโยธิน ไป อ.ตาคลี
ตรงไป:   ถ.พหลโยธิน ไป นครสวรรค์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้