เปิดเมนูหลัก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 สายบางบัวทอง–ชัยนาท หรือเรียกกันทั่วไปว่า ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี และ ถนนสุพรรณบุรี–ชัยนาท เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 164.21 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สามารถไปภาคเหนือได้โดยไม่ต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32

Thai Highway-340.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340
ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี–ชัยนาท
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:164.210 กิโลเมตร (102.035 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Motorway-f9.svg Thai Highway-345.svg ถ.กาญจนาภิเษก / ทล.345 ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.ชัยนาท
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เดิมชื่อ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ต่อมาถนนช่วงตลิ่งชัน–บางบัวทอง ได้ถูกยุบไปรวมกับถนนพระรามที่ 2–ตลิ่งชัน กลายเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 และเปลี่ยนเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก ในลำดับต่อมา ถนนเส้นนี้จึงเริ่มนับระยะทางใหม่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยบรรจบกับถนนพหลโยธิน

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง บนกิโลเมตรที่ 49 ถึง 50 ของถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เส้นทางออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี, อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นเข้าสู่ตัวเมืองสุพรรณบุรี แล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเข้าสู่อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าสู่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อเข้าสู่อำเภอสรรคบุรี ที่สี่แยกสรรคบุรี เส้นทางจะเลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน เข้าสู่อำเภอเมืองชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วไปสิ้นสุดที่สี่แยกแขวงการทาง ใกล้กับตัวเมืองชัยนาท โดยมีถนนพหลโยธินมาบรรจบทางด้านขวา เพื่อตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ทิศทาง: บางบัวทอง−ชัยนาท
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บางบัวทอง−สุพรรณบุรี
นนทบุรี บางบัวทอง 0+000 ต่างระดับบางบัวทอง เชื่อมต่อจาก:   ทล.345 ไปปทุมธานี
    ถ.กาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไป อ.บางใหญ่, บางแค     ถ.กาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ไป อ.บางปะอิน
ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 12+000 แยกนพวงศ์   ทล.346 ไป อ.บางเลน   ทล.346 ไปปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง 28+006 แยกลาดบัวหลวง   ทล.3422 ไป อ.สองพี่น้อง ไม่มี
~28+400   ทางหลวงชนบท นฐ.3054 ไป บ.คลองพระยาบรรลือ ทางหลวงท้องถิ่น (บ้านสี่แยก-บ้านสามเมือง) ไป บ.สี่แยก
~30+200   ทางหลวงชนบท อย.3049 ไป บ.หลักชัย   ถนนลาดบัวหลวง–ไม้ตรา ไป อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางไทร
สุพรรณบุรี บางปลาม้า 49+329 แยกสาลี ไม่มี   ทล.3263 ไป อ.เสนา, พระนครศรีอยุธยา
เมืองสุพรรณบุรี 66+100 แยกสะพานอาชาสีหมอก 1   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไปกาญจนบุรี, นครปฐม   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.ป่าโมก
68+254 แยกไผ่ขวาง   ถ.หมื่นหาญ เข้าเมืองสุพรรณบุรี   ทล.33 ไป อ.ป่าโมก
69+828   ถ.มาลัยแมน เข้าเมืองสุพรรณบุรี, ไป อ.อู่ทอง, นครปฐม ไม่มี
75+199 แยกโพธิ์พระยา   ถ.โพธิ์พระยา–ท่าเรือ ไป บ.โพธิ์พระยา   ถ.โพธิ์พระยา–ท่าเรือ ไปอ่างทอง
  สุพรรณบุรี−ชัยนาท
สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 78+341 แยกสะพานอาชาสีหมอก 4   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.อู่ทอง, กาญจนบุรี, นครปฐม   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไปอ่างทอง
86+391 แยกศรีประจันต์   ทล.3038 ไป อ.ดอนเจดีย์ ไม่มี
88+488 ไม่มี   ทล.3373 ไป อ.สามโก้
สามชุก ~106+600 แยกสามชุก   ทางหลวงชนบท สพ.3057 ไป อ.สามชุก   ทางหลวงชนบท สพ.3055 ไป บ.วังลึก
เดิมบางนางบวช 112+450 แยกนางบวช ไม่มี   ทล.3032 ไปสิงห์บุรี
125+551 แยกบึงฉวาก   ทล.3216 ไปบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ไม่มี
129+264 แยกปากน้ำ   ทล.3039 ไป บ.ปากน้ำ   ทล.3184 ไป อ.สรรคบุรี
ชัยนาท หันคา 135+215   ทล.3211 ไป อ.หันคา ไม่มี
สรรคบุรี 146+259 แยกสรรคบุรี   ทล.340 ไปชัยนาท   ทล.3251 ไป บ.ชัณสูตร, สิงห์บุรี
ตรงไป: ทางเข้าสรรคบุรี
147+296 ไม่มี   ทล.3454 ไปสรรคบุรี, บ.ชัณสูตร
147+907 ไม่มี   ทล.3010 ไป อ.สรรพยา
เมืองชัยนาท 160+616 แยกสะพานใหม่   ทล.3183 ไป อ.วัดสิงห์, อุทัยธานี   ทล.3183 ไปเขื่อนเจ้าพระยา, อ.สรรพยา, สิงห์บุรี
160+882 สะพานชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
164+210 แยกแขวงการทาง   ถ.วงษ์โต เข้าเมืองชัยนาท   ถ.พหลโยธิน ไป อ.ตาคลี
ตรงไป:   ถ.พหลโยธิน ไปนครสวรรค์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข