ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 สายต่างระดับรังสิต–พนมทวน เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี ต้นทางอยู่ที่ทางแยกต่างระดับรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และปลายทางอยู่ที่แยกพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Thai Highway-346.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346
รังสิต-ปทุมธานี, ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว,
ปทุมธานี-บางเลน, พลดำริห์, บางเลน-กำแพงแสน,
พนมทวน-กำแพงแสน
ทางหลวงหมายเลข 346 ช่วงถนนรังสิต-ปทุมธานี มองจากทางแยกต่างระดับรังสิต
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:111.027 กิโลเมตร (68.989 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2450 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-1.svg Thai Highway-305.svg ถ.พหลโยธิน และ รังสิต-นครนายก ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-324.svg ทล.324 ใน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ถนนสายนี้เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ที่ทางแยกต่างระดับรังสิต มาทางทิศตะวันตก เข้าสู่เขตอำเภอเมืองปทุมธานี และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (ติวานนท์-รังสิต) ที่แยกบางพูน แล้วผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3309 ผ่านทางพิเศษอุดรรัถยา แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 (ติวานนท์) ที่แยกบ้านกลาง แล้วโค้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ที่แยกเทคโนปทุมธานี ข้ามสะพานปทุมธานี ตัดผ่านตัวจังหวัดปทุมธานี ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 (ปทุมสามโคก) ที่แยกสันติสุข แล้วโค้งไปทางใต้ ตัดกับถนนปทุมลาดหลุมแก้วที่แยก อบจ.ปทุมธานี ออกไปทางถนนกาญจนาภิเษกและตัดกันที่ทางแยกต่างระดับลาดหลุมแก้ว เข้าสู่อำเภอลาดหลุมแก้ว ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ทีแยกนพวงศ์ จากนั้นข้ามคลองลากค้อน เข้าเขตอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตัดกับทางหลวงชนบท นบ.3004 และทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอนที่แยกไทรน้อย เข้าสู่อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าสู่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สิ้นสุดเส้นทาง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ทิศทาง: รังสิต-พนมทวน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  รังสิต-กำแพงแสน
ปทุมธานี 0+000 ต่างระดับรังสิต เชื่อมต่อจาก:   ถนนรังสิต-นครนายก ไป อ.ธัญบุรี, นครนายก
  ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป   ท่าอากาศยานดอนเมือง, ดินแดง   ทางยกระดับอุตราภิมุข ไป อ.คลองหลวง, อ.บางปะอิน
  ถนนพหลโยธิน ไป อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, บางเขน   ถนนพหลโยธิน ไป อ.คลองหลวง, อ.บางปะอิน
1+436 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชานเมือง
ซ้าย:   ถนนกำแพงเพชร 6 ไปที่หยุดรถไฟคลองรังสิต, ดอนเมือง ขวา:   ถนนกำแพงเพชร 6 ไปสถานีรถไฟรังสิต
2+530 แยกบางพูน   ทล.345 ไป สะพานปทุมธานี 2 ไม่มี
5+617 แยกวัดเสด็จ ไม่มี   ทล.3309 ไป วัดเสด็จ, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, อ.บางปะอิน
~5+700 ทางแยกต่างระดับบางพูน   ทางพิเศษอุดรรัถยา ไป ศรีสมาน, แจ้งวัฒนะ   ทางพิเศษอุดรรัถยา ไป ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), อ.บางปะอิน
7+514 แยกบ้านกลาง   ทล.306 ไป แยกสวนสมเด็จฯ   ทล.346 ไป สะพานปทุมธานี
8+696 แยกเทคโน ไม่มี   ทล.347 ไป อยุธยา, อ.บางปะหัน
10+536 สะพานปทุมธานี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
12+079 แยกสันติสุข   ทล.3111 เข้าเมืองปทุมธานี ไป บางคูวัด   ทล.3111 ไป อ.สามโคก, อ.เสนา
~14+100 ต่างระดับปทุมธานี   ถนนปทุมสัมพันธ์ เข้าเมืองปทุมธานี   ทล.346 ไป อ.ลาดหลุมแก้ว
ตรงไป:   ถนนราชพฤกษ์ ไป   ทล.345, อ.ปากเกร็ด
19+916 ต่างระดับลาดหลุมแก้ว     ถนนกาญจนาภิเษก ไป อ.บางบัวทอง     ถนนกาญจนาภิเษก ไป อ.บางปะอิน
32+537 แยกนพวงศ์ (เลี้ยวซ้ายเท่านั้น)   ทล.340 ไป อ.บางบัวทอง   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี
นนทบุรี 36+980 แยกไทรน้อย   ถนนบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน ไป อ.ไทรน้อย, อ.บางบัวทอง, บรรจบ   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย   ทางหลวงชนบท นบ.3004 ไป อ.ลาดบัวหลวง, บรรจบ   ทล.340
นครปฐม 51+861 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
51+535 แยกโรงเรียนบางเลน   ทล.3296 ไป อ.ดอนตูม, นครปฐม   ทล.346 ไป อ.บางเลน, อ.กำแพงแสน
~53+200 แยกบางเลน   ทล.346 ไป อ.กำแพงแสน, กาญจนบุรี ไม่มี
ตรงไป: ถนนเทอดดำริ ไป บ.คลองบางเลน, บ.บางหลวง
53+543 ซอยเทอดดำริ 2 ไป ต.บางเลน   ทล.3231 ไป บ.บางหลวง, อ.สองพี่น้อง
62+234 แยกลำลูกบัว   ทล.375 ไป อ.ดอนตูม, นครปฐม ไม่มี
63+850 ไม่มี   ทางหลวงชนบท นฐ.3019 ไป บ.ไผ่คอกเนื้อ
66+550 แยกไผ่เจดีย์ ไม่มี   ทล.3232 ไป บ.สระสี่มุม, อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี
74+727 แยกกำแพงแสน (1)   ถนนมาลัยแมน ไป นครปฐม   ถนนมาลัยแมน ไป อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี
  กำแพงแสน-พนมทวน
นครปฐม 75+106 แยกกำแพงแสน (2)   ถนนมาลัยแมน จาก นครปฐม   ถนนมาลัยแมน ไป อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี
84+388 แยกรางพิกุล   ทล.3394 ไป บ.ห้วยกระบอก, บ.ลูกแก, อ.บ้านโป่ง ทางหลวงท้องถิ่น สายแยก ทล.346-บ.หนองกร่าง ไป บ.หนองกร่าง
กาญจนบุรี 95+266 ไม่มี   ทล.3040 ไป อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี, บรรจบ   ถนนมาลัยแมน
95+706 ไม่มี   ทล.3356 ไป บ.ทุ่งคอก, อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี
96+896 แยกพระแท่นดงรัง   ทล.3081 ไป วัดพระแท่นดงรัง, บ.ท่าเรือ, อ.ท่ามะกา ไม่มี
111+406 แยกพนมทวน   ทล.324 ไป กาญจนบุรี   ทล.324 ไป อ.อู่ทอง, สุพรรณบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข