ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33

ทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายสุพรรณบุรี–อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นในจังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่ชายแดนประเทศกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 295.478 กิโลเมตร ในปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เฉพาะช่วงหินกองถึงอรัญประเทศได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงเอเชียสาย 1 โดยถนนตลอดสายมีขนาดระหว่าง 2-6 ช่องจราจร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
ถนนสุวรรณศร (เฉพาะช่วงภาชี–อรัญประเทศ)
แผนที่
Road to Border Market - panoramio.jpg
ถนนสุวรรณศรในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (หินกอง–อรัญประเทศ)
ความยาว295.478 กิโลเมตร (183.602 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อก่อน พ.ศ. 2506–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.340 ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 5 ใน ปอยเปต จ.บันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ในช่วงแรกมีเส้นทางเริ่มต้นมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่แยกไผ่ขวาง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอป่าโมก เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 และตัดกับที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3298 ที่อำเภอบางปะหัน โดยช่วงนี้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวซ้าย ข้ามแม่น้ำป่าสักใน อำเภอนครหลวง ข้ามทางรถไฟสายชานเมือง ในอำเภอภาชี แล้วตัดกับถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ จากนั้นเข้าสู่จังหวัดสระบุรี ตัดกับถนนพหลโยธิน ที่ทางแยกต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยช่วงนี้ยังคงเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นสะพานข้ามทางรถไฟในอำเภอภาชี มีขนาด 2 ช่องจราจร จากนั้นเส้นทางจะผ่านอำเภอวิหารแดง แล้วเข้าสู่จังหวัดนครนายก ที่อำเภอบ้านนา จากนั้นเข้าสู่อำเภอเมืองนครนายก ที่ตำบลพราหมณี และถนนจะขยายเป็น 6 ช่องจราจร จากนั้นข้ามแม่น้ำนครนายก สู่อำเภอปากพลี และแนวเส้นทางสายใหม่จะตรงไป (ขณะที่ทางสายเก่าจะแยกออกไปทางซ้าย และได้รับการกำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3649) และลดเหลือ 2 ช่องจราจร แล้วเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี เส้นทางจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรเมื่อตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 และจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรเมื่อพ้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 320 เป็นระยะทางประมาณ 6.3 กิโลเมตรก่อนที่ถนนจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้ง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3649 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 ที่อำเภอประจันตคาม จากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านอำเภอประจันตคามและเข้าสู่อำเภอกบินทร์บุรี ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณทางแยกกบินทร์บุรี (สามทหาร) จากนั้นวิ่งเลียบทางรถไฟสายตะวันออก เข้าสู่ จังหวัดสระแก้ว ที่อำเภอเมืองสระแก้ว ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ที่อำเภอเมืองสระแก้ว ผ่านอำเภอวัฒนานคร ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 295.478 กิโลเมตร

ประวัติ แก้

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ช่วงบ้านภาชี–หินกอง–นครนายก–อรัญประเทศ ได้รับการขนานนามว่า "ถนนสุวรรณศร" เพื่อเป็นเกียรติแก่นายธะทรง สุวรรณศร อดีตนายช่างกำกับเขตการทางกรุงเทพฯ[1] ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ช่วงสุพรรณบุรี–หินกอง เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329 โดยในปัจจุบันกรมทางหลวงได้ยกเลิก และยุบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ทิศทาง: สุพรรณบุรี – อรัญประเทศ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  สุพรรณบุรี – ภาชี
สุพรรณบุรี 0+000 แยกไผ่ขวาง เชื่อมต่อจาก:   ถนนหมื่นหาญ จาก เมืองสุพรรณบุรี
  ทล.340 ไป ชัยนาท   ทล.340 ไป อ.บางบัวทอง
4+296   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป กาญจนบุรี, นครปฐม   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.บางบัวทอง, กรุงเทพ
6+104 แยกบางปลาม้า   ทล.3451 ไป บ.ลาดตาล, บรรจบ   ทล.3195 ไม่มี
พระนครศรีอยุธยา 14+740   ทล.3372 ไป อ.สามโก้   ทล.3372 ไป บ.ดอนลาน
19+250 ไม่มี อย.2051 อย.2051 ไป บ.ดอนลาน
19+500 สะพาน ข้ามคลองนาคู
19+650 ไม่มี อย.2050 อย.2050 ไปบ้านลาดชะโด, อ.ผักไห่
26+485   ทล.3454 ไป อ.วิเศษชัยชาญ   ทล.3454 ไป อ.เสนา, ปทุมธานี
26+750 สะพาน ข้ามแม่น้ำน้อย
27+010   อท.4007 ไป อ.วิเศษชัยชาญ ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.แค
อ่างทอง 33+650 อท.4012 อท.4012 ไปบ้านไผ่ดำพัฒนา อท.4012 อท.4012 ไปวัดโบสถ์วรดิตถ์, อ.ป่าโมก
35+221   ทล.3501 ไป อ่างทอง   ทล.3501 ไป อยุธยา
35+737 สะพานป่าโมก ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
36+297 แยกป่าโมก   ทล.309 ไปอ่างทอง   ทล.309 ไป อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 44+636       ทล.32 ไป อ่างทอง, สิงห์บุรี, นครสวรรค์       ทล.32 ไป อ.บางปะหัน, อ.บางปะอิน, กรุงเทพ
47+262 สะพาน ข้ามแม่น้ำลพบุรี
47+552 แยกวัดนาค   ทล.347 ไป อ.มหาราช, ลพบุรี   ทล.347 ไป อ.บางปะหัน
48+242   ทล.33 ไป สระบุรี   ทล.3298 ไป อ.บางปะหัน
อย.2054 อย.2054 ไป นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (สหรัตนนคร) ไม่มี
54+273 แยกตึกส้ม   ทล.3467 ไป อ.นครหลวง, อ.ท่าเรือ อย.3032 ทางหลวงชนบท อย.3032 ไปบรรจบ   ทล.347 (แยกบางปะหัน)
54+389 สะพาน ข้ามแม่น้ำป่าสัก
54+823 อย.ถ 1-0039 ถนนนครหลวง-สามไถ ไป บ.นครหลวง   ทล.3567 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3063
56+150 อย.2008 ทางหลวงชนบท อย.2008 ไป อ.ท่าเรือ, สระบุรี   ทล.3063 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
ทางหลวงท้องถิ่น เข้าวัดบ้านชุ้ง อย.2005 อย.2005 ไป สถานีรถไฟมาบพระจันทร์
อย.5026 อย.5026 ไปบรรจบ อย.2008 ทางหลวงชนบท อย.2008 อย.5026 อย.5026 ไปบ้านดอนกลาง
67+000 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชานเมือง
67+543   ทล.33 ไป สระบุรี   ทล.3056 ไป อ.วังน้อย
69+549 แยกภาชี ทางเข้าสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี   ทล.33 ไป สระบุรี
ตรงไป:   ทล.3470 ไป อ.ท่าเรือ
  ภาชี – หินกอง (ถนนสุวรรณศร)
ไม่มี อย.2012 อย.2012 ไปบ้านสามบัณฑิต, อ.อุทัย
สระบุรี 76+829 แยกสะพานใหม่ อย.2041 อย.2041 ไป อ.ท่าเรือ, สระบุรี   ทล.3043 ไป บ.หนองตาโล่, อ.อุทัย
สะพาน ข้ามคลองระพีพัฒน์
สบ.4044 ไป บ.หนองทางบุญ สบ.4044 ไป บ.หนองตาโล่, อ.หนองแค
79+666 แยกหนองตาโล่ ไม่มี   ทล.3566 ไป บ.ขอนชะโงก, บ.หนองตาโล่
สบ.2036 สบ.2036 ไป บ.หนองโน, สระบุรี ไม่มี
83+000 ทางแยกต่างระดับหินกอง ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.6 ไป อ.บางปะอิน, นครราชสีมา ไม่มี
แยกหนองปลาหมอ สบ.3021 สบ.3021 ไป สระบุรี สบ.3021 สบ.3021 ไป อ.หนองแค
94+000 ต่างระดับหินกอง     ถนนพหลโยธิน ไปสระบุรี, นครราชสีมา     ถนนพหลโยธิน ไป อ.บางปะอิน, กรุงเทพ
    หินกอง – อรัญประเทศ (ถนนสุวรรณศร)
สระบุรี ≈98+350 แยกโรงพยาบาลวิหารแดง สบ.ถ 70-XXX ถนนสุวรรณศร-ซับปลากั้ง ไปโรงพยาบาลวิหารแดง, อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ไม่มี
100+671 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า–ชุมทางแก่งคอย
102+783 แยกวิหารแดง ไม่มี   ทล.3045 ไป อ.วิหารแดง
นครนายก 113+845 แยกแก่งคอย   ถนนแก่งคอย-บ้านนา ไป อ.แก่งคอย, บรรจบ   ถนนมิตรภาพ ไม่มี
114+965 แยกบ้านนา นย.2003 ทางหลวงชนบท นย.2003 ไปเขาชะโงก   ทล.3051 ไป   ทล.305 (แยกบางอ้อ)
124+264 แยกเขาชะโงก (แยก จ ป ร.)   ทล.3052 ไป บ.ป่าส้าน, รร.จปร.   ทล.3428 ไป   ทล.305 (แยกมัฆวาน)
แยกช้าง นย.2011 ทางเลี่ยงเมืองนครนายก ไปเขื่อนขุนด่านปราการชล, น้ำตกสาริกา นย.2011 ทางเลี่ยงเมืองนครนายก ไป   ทล.305 (แยกสุพรรณิการ์)
≈130+950 แยกสุวรรณศร ไม่มี นย.ถ 2-XXXX ถนนสุวรรณศร (สายใน) เข้าเมืองนครนายก
131+464 แยกโรงพยาบาล ไม่มี นย.ถ 2-XXXX ถนนสุวรรณศร (สายใน) บรรจบ   ทล.305 (แยกนครนายก) ไป อ.องครักษ์, รังสิต
131+814 แยกศิลาทอง ไม่มี     ถนนสุวรรณศร ไปปราจีนบุรี
ตรงไป:   ทล.3049 ไปน้ำตกนางรอง
132+740 สะพาน ข้ามแม่น้ำนครนายก
แยกวัดอุดม   ทล.3239 ไป เขื่อนขุนด่านปราการชล   ถนนชลประสิทธิ์ เข้าเมืองนครนายก
แยกเจริญผล นย.2011 ทางเลี่ยงเมืองนครนายก ไป เขื่อนขุนด่านปราการชล ไม่มี
139+455   ทล.3288 ไป น้ำตกวังม่วง     ถนนสุวรรณศร ไป ปราจีนบุรี
141+750 แยกปากพลี   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไปแยกหนองชะอม, วงเวียนศาลนเรศวร ไม่มี
ปราจีนบุรี 149+950   ทล.319 ไปแยกหนองชะอม   ทล.319 ไป อ.พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา
154+010 แยกบ้านพระ   ทล.320 ไปวงเวียนศาลนเรศวร, อช.เขาใหญ่   ทล.320 เข้าเมืองปราจีนบุรี
156+010 ปจ.4019 ทางหลวงชนบท ปจ.4019 ไปบ้านขอนขว้าง ปจ.4019 ทางหลวงชนบท ปจ.4019 ไปบ้านโคกมะกอก, เข้าเมืองปราจีนบุรี
157+750 ปจ.2024 ทางหลวงชนบท ปจ.2024 ไปบ้านทุ่งตะลุมพุก ปจ.2024 ทางหลวงชนบท ปจ.2024 ไปบ้านดงยาง
171+481 แยกห้วยขื่อ   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไป อ.ปากพลี, นครนายก   ทล.3452 เข้าเมืองปราจีนบุรี
แยกประจันตคาม ไม่มี   ทล.3078 เข้าเมืองประจันตคาม
198+972   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไม่มี
202+148 แยกกบินทร์บุรี     ทล.304 ไปนครราชสีมา     ทล.304 ไปฉะเชิงเทรา
204+953   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไม่มี
สระแก้ว     ทล.3462 ไป อช.ปางสีดา ไม่มี
244+436 แยกสระแก้ว ไม่มี   ทล.317 ไปจันทบุรี
256+300 ไม่มี   ทล.359 ไปเขาหินซ้อน
258+006 ไม่มี   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไป บ.ห้วยโจด
264+706 ไม่มี   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไป บ.ห้วยโจด
271+388 แยกวัฒนานคร   ทล.3395 ไปบุรีรัมย์   ทล.3395 ไป อ.คลองหาด
280+250 ไม่มี   ทล.3646 ไป สะพานมิตรภาพไทย–กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน–สตึงบท)
284+515 ไม่มี สก.2089 ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ใต้) ไป ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
287+991   ถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (เหนือ) ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ไม่มี
293+163 แยกอรัญประเทศ   ทล.348 ไป อ.ตาพระยา, อ.นางรอง ไม่มี
298+099 ไม่มี   ทล.3366 ไป บ.โคกสะแบง, อ.คลองหาด
299+033 แยกตลาดโรงเกลือ   ทล.3446 ไป บ.ช่องตากิ่ว สก.2089 ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ใต้) ไปสระแก้ว
299+549 ตรงไป:     ทางหลวงหมายเลข 5 (ประเทศกัมพูชา) ไปปอยเปต, ศรีโสภณ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เส้นทางสายเก่า แก้

  • ทางแยกเข้าเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  • ถนนช่วงทางแยกโค้งปากพลี จังหวัดนครนายก ถึงทางแยกห้วยขื่อ จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3649)
  • ทางแยกเข้าเทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
  • ถนนช่วงทางเข้าบ้านโคกหอม ถึงทางแยกบ้านคลองแห่ จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3627)
  • ถนนช่วงทางแยกบ้านพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี ถึงทางแยกบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว (ปัจจุบันเป็นทางหลวงท้องถิ่น)
  • ถนนช่วงทางเข้าเดิมห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3618)

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้