ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายสุพรรณบุรีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก (เขตแดนไทย/กัมพูชา) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นในจังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่ชายแดนประเทศกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 295.478 กิโลเมตร ในปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เฉพาะช่วงหินกองถึงอรัญประเทศได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงเอเชียสาย 1 โดยถนนตลอดสายมีขนาดระหว่าง 2-6 ช่องจราจร

Thai Highway-33.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
ถนนสุวรรณศร (เฉพาะช่วงภาชี–อรัญประเทศ)
ถนนสุวรรณศรในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (หินกอง–อรัญประเทศ)
ความยาว:295.478 กิโลเมตร (183.602 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:ไม่ระบุ – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-340.svg ทล.340 ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออก:N5-KH.svg ทางหลวงหมายเลข 5 ใน ปอยเปต จ.บันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 มีเส้นทางเริ่มต้นมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่แยกไผ่ขวาง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอป่าโมก เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ข้ามแม่น้ำป่าสักใน อำเภอนครหลวง ข้ามทางรถไฟสายชานเมือง ในอำเภอภาชี แล้วตัดกับถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ จากนั้นเข้าสู่จังหวัดสระบุรี ตัดกับถนนพหลโยธิน ที่ทางแยกต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอวิหารแดง แล้วเข้าสู่จังหวัดนครนายก ที่อำเภอบ้านนา จากนั้นเข้าสู่อำเภอเมืองนครนายก ที่ตำบลพราหมณี จากนั้นข้ามแม่น้ำนครนายก สู่อำเภอปากพลี แล้วเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ผ่านอำเภอประจันตคาม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ที่อำเภอกบินทร์บุรี บริเวณทางแยกกบินทร์บุรี (สามทหาร) จากนั้นวิ่งเลียบทางรถไฟสายตะวันออก เข้าสู่ จังหวัดสระแก้ว ที่อำเภอเมืองสระแก้วผ่านอำเภอวัฒนานคร ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 295.478 กิโลเมตร

ประวัติแก้ไข

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ช่วงบ้านภาชี–หินกอง–นครนายก–อรัญประเทศ ได้รับการขนานนามว่า "ถนนสุวรรณศร" เพื่อเป็นเกียรติแก่นายธะทรง สุวรรณศร อดีตนายช่างกำกับเขตการทางกรุงเทพฯ[1] ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ช่วงสุพรรณบุรี–หินกอง เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329 โดยในปัจจุบันกรมทางหลวงได้ยกเลิก และยุบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ทิศทาง: สุพรรณบุรี – อรัญประเทศ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  สุพรรณบุรี – ภาชี
สุพรรณบุรี 0+000 แยกไผ่ขวาง เชื่อมต่อจาก:   ถนนหมื่นหาญ จาก เมืองสุพรรณบุรี
  ทล.340 ไป ชัยนาท   ทล.340 ไป อ.บางบัวทอง
4+296   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป กาญจนบุรี, นครปฐม   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.บางบัวทอง, กรุงเทพ
6+104 แยกบางปลาม้า   ทล.3451 ไป บ.ลาดตาล, บรรจบ   ทล.3195 ไม่มี
พระนครศรีอยุธยา 14+740   ทล.3372 ไป อ.สามโก้   ทล.3372 ไป บ.ดอนลาน
19+250 ไม่มี อย.2051 อย.2051 ไป บ.ดอนลาน
19+500 สะพาน ข้ามคลองนาคู
19+650 ไม่มี อย.2050 อย.2050 ไปบ้านลาดชะโด, อ.ผักไห่
26+485   ทล.3454 ไป อ.วิเศษชัยชาญ   ทล.3454 ไป อ.เสนา, ปทุมธานี
26+750 สะพาน ข้ามแม่น้ำน้อย
27+010   อท.4007 ไป อ.วิเศษชัยชาญ ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ.แค
อ่างทอง 33+650 อท.4012 อท.4012 ไปบ้านไผ่ดำพัฒนา อท.4012 อท.4012 ไปวัดโบสถ์วรดิตถ์, อ.ป่าโมก
35+221   ทล.3501 ไป อ่างทอง   ทล.3501 ไป อยุธยา
35+737 สะพานป่าโมก ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
36+297 แยกป่าโมก   ทล.309 ไปอ่างทอง   ทล.309 ไป อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 44+636       ทล.32 ไป อ่างทอง, สิงห์บุรี, นครสวรรค์       ทล.32 ไป อ.บางปะหัน, อ.บางปะอิน, กรุงเทพ
47+262 สะพาน ข้ามแม่น้ำลพบุรี
47+552 แยกวัดนาค   ทล.347 ไป อ.มหาราช, ลพบุรี   ทล.347 ไป อ.บางปะหัน
48+242   ทล.33 ไป สระบุรี   ทล.3298 ไป อ.บางปะหัน
อย.2054 อย.2054 ไป นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (สหรัตนนคร) ไม่มี
54+273 แยกตึกส้ม   ทล.3467 ไป อ.นครหลวง, อ.ท่าเรือ อย.3032 ทางหลวงชนบท อย.3032 ไปบรรจบ   ทล.347 (แยกบางปะหัน)
54+389 สะพาน ข้ามแม่น้ำป่าสัก
54+823 อย.ถ 1-0039 ถนนนครหลวง-สามไถ ไป บ.นครหลวง   ทล.3567 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3063
56+150 อย.2008 ทางหลวงชนบท อย.2008 ไป อ.ท่าเรือ, สระบุรี   ทล.3063 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
ทางหลวงท้องถิ่น เข้าวัดบ้านชุ้ง อย.2005 อย.2005 ไป สถานีรถไฟมาบพระจันทร์
อย.5026 อย.5026 ไปบรรจบ อย.2008 ทางหลวงชนบท อย.2008 อย.5026 อย.5026 ไปบ้านดอนกลาง
67+000 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชานเมือง
67+543   ทล.33 ไป สระบุรี   ทล.3056 ไป อ.วังน้อย
69+549 แยกภาชี ทางเข้าสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี   ทล.33 ไป สระบุรี
ตรงไป:   ทล.3470 ไป อ.ท่าเรือ
  ภาชี – หินกอง (ถนนสุวรรณศร)
ไม่มี อย.2012 อย.2012 ไปบ้านสามบัณฑิต, อ.อุทัย
สระบุรี 76+829 แยกสะพานใหม่ อย.2041 อย.2041 ไป อ.ท่าเรือ, สระบุรี   ทล.3043 ไป บ.หนองตาโล่, อ.อุทัย
สะพาน ข้ามคลองระพีพัฒน์
สบ.4044 ไป บ.หนองทางบุญ สบ.4044 ไป บ.หนองตาโล่, อ.หนองแค
79+666 แยกหนองตาโล่ ไม่มี   ทล.3566 ไป บ.ขอนชะโงก, บ.หนองตาโล่
สบ.2036 สบ.2036 ไป บ.หนองโน, สระบุรี ไม่มี
83+000 ทางแยกต่างระดับหินกอง ทางเชื่อมต่อ   ทล.พ.6 ไป บางปะอิน, นครราชสีมา ไม่มี
แยกหนองปลาหมอ สบ.3021 สบ.3021 ไป สระบุรี สบ.3021 สบ.3021 ไป อ.หนองแค
94+000 ต่างระดับหินกอง     ถนนพหลโยธิน ไปสระบุรี, นครราชสีมา     ถนนพหลโยธิน ไป อ.บางปะอิน, กรุงเทพ
    หินกอง – อรัญประเทศ (ถนนสุวรรณศร)
สระบุรี ≈98+350 แยกโรงพยาบาลวิหารแดง สบ.ถ 70-XXX ถนนสุวรรณศร-ซับปลากั้ง ไปโรงพยาบาลวิหารแดง, อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ไม่มี
100+671 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า–ชุมทางแก่งคอย
102+783 แยกวิหารแดง ไม่มี   ทล.3045 ไป อ.วิหารแดง
นครนายก 113+845 แยกแก่งคอย   ถนนแก่งคอย-บ้านนา ไป อ.แก่งคอย, บรรจบ   ถนนมิตรภาพ ไม่มี
114+965 แยกบ้านนา นย.2003 ทางหลวงชนบท นย.2003 ไปเขาชะโงก   ทล.3051 ไป   ทล.305 (แยกบางอ้อ)
124+264 แยกเขาชะโงก (แยก จ ป ร.)   ทล.3052 ไป บ.ป่าส้าน, รร.จปร.   ทล.3428 ไป   ทล.305 (แยกมัฆวาน)
แยกช้าง นย.2011 ทางเลี่ยงเมืองนครนายก ไปเขื่อนขุนด่านปราการชล, น้ำตกสาริกา นย.2011 ทางเลี่ยงเมืองนครนายก ไป   ทล.305 (แยกสุพรรณิการ์)
≈130+950 แยกสุวรรณศร ไม่มี นย.ถ 2-XXXX ถนนสุวรรณศร (สายใน) เข้าเมืองนครนายก
131+464 แยกโรงพยาบาล ไม่มี นย.ถ 2-XXXX ถนนสุวรรณศร (สายใน) บรรจบ   ทล.305 (แยกนครนายก) ไป อ.องครักษ์, รังสิต
131+814 แยกศิลาทอง ไม่มี     ถนนสุวรรณศร ไปปราจีนบุรี
ตรงไป:   ทล.3049 ไปน้ำตกนางรอง
132+740 สะพาน ข้ามแม่น้ำนครนายก
แยกวัดอุดม   ทล.3239 ไป เขื่อนขุนด่านปราการชล   ถนนชลประสิทธิ์ เข้าเมืองนครนายก
แยกเจริญผล นย.2011 ทางเลี่ยงเมืองนครนายก ไป เขื่อนขุนด่านปราการชล ไม่มี
139+455   ทล.3288 ไป น้ำตกวังม่วง     ถนนสุวรรณศร ไป ปราจีนบุรี
141+750 แยกปากพลี   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไปแยกหนองชะอม, วงเวียนศาลนเรศวร ไม่มี
ปราจีนบุรี 149+950   ทล.319 ไปแยกหนองชะอม   ทล.319 ไป อ.พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา
154+010   ทล.320 ไปวงเวียนศาลนเรศวร, อช.เขาใหญ่   ทล.320 เข้าเมืองปราจีนบุรี
156+010 ปจ.4019 ทางหลวงชนบท ปจ.4019 ไปบ้านขอนขว้าง ปจ.4019 ทางหลวงชนบท ปจ.4019 ไปบ้านโคกมะกอก, เข้าเมืองปราจีนบุรี
157+750 ปจ.2024 ทางหลวงชนบท ปจ.2024 ไปบ้านทุ่งตะลุมพุก ปจ.2024 ทางหลวงชนบท ปจ.2024 ไปบ้านดงยาง
171+481 แยกห้วยขื่อ   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไป อ.ปากพลี, นครนายก   ทล.3452 เข้าเมืองปราจีนบุรี
แยกประจันตคาม ไม่มี   ทล.3078 เข้าเมืองประจันตคาม
198+972   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไม่มี
202+148 แยกกบินทร์บุรี     ทล.304 ไปนครราชสีมา     ทล.304 ไปฉะเชิงเทรา
204+953   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ไม่มี
สระแก้ว     ทล.3462 ไป อช.ปางสีดา ไม่มี
244+436 แยกสระแก้ว ไม่มี   ทล.317 ไปจันทบุรี
256+300 ไม่มี   ทล.359 ไปเขาหินซ้อน
258+006 ไม่มี   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไป บ.ห้วยโจด
264+706 ไม่มี   ถนนสุวรรณศรสายเก่า ไป บ.ห้วยโจด
271+388 แยกวัฒนานคร   ทล.3395 ไปบุรีรัมย์   ทล.3395 ไป อ.คลองหาด
ไม่มี   ทล.3646 ไป สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)
ไม่มี สก.2089 ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ใต้) ไป ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
287+991   ถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (เหนือ) ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ไม่มี
293+163 แยกอรัญประเทศ   ทล.348 ไป อ.ตาพระยา, อ.นางรอง ไม่มี
298+099 ไม่มี   ทล.3366 ไป บ.โคกสะแบง, อ.คลองหาด
299+033 แยกตลาดโรงเกลือ   ทล.3446 ไป บ.ช่องตากิ่ว สก.2089 ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ใต้) ไปสระแก้ว
299+549 ตรงไป:     ทางหลวงหมายเลข 5 (ประเทศกัมพูชา) ไปปอยเปต, ศรีโสภณ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เส้นทางสายเก่าแก้ไข

  • ทางแยกเข้าเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  • ถนนช่วงทางแยกโค้งปากพลี จังหวัดนครนายก ถึงทางแยกห้วยขื่อ จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3649)
  • ทางแยกเข้าเทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
  • ถนนช่วงทางเข้าบ้านโคกหอม ถึงทางแยกบ้านคลองแห่ จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3627)
  • ถนนช่วงทางแยกบ้านพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี ถึงทางแยกบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว (ปัจจุบันเป็นทางหลวงท้องถิ่น)
  • ถนนช่วงทางเข้าเดิมห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3618)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข