ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 สายอยุธยา-สาลี เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 4 ช่องจราจร เริ่มต้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา บริเวณทางแยกจุดตัดกับถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางเข้าวัดไชยวัฒนาราม ผ่านสี่แยกวรเชษฐ์ จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 จากนั้นเข้าเขตอำเภอเสนา ข้ามแม่น้ำน้อย ผ่านแยกเสนา จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 เข้าเขตอำเภอบางซ้าย และเข้าเข้าเขตอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนสิ้นสุดทางหลวงที่ทางแยกต่างระดับสาลี จุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 รวมระยะทางประมาณ 36.626 กิโลเมตร ในอดีตทางหลวงสายนี้มีขนาด 2 ช่องจราจรสวนทางกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยายเป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว36.626 กิโลเมตร (22.758 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2534–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกถนนอู่ทอง ใน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.340 ใน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ แก้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2534 สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลพระขาว ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล ตำบลบางนมโค ตำบลสามกอ ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา ตำบลแก้วฟ้า ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลไผ่กองดิน ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3263 สายอยุธยา - บ้านสาลี พ.ศ. 2534 และเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับจังหวัดสุพรรณบุรี ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น[1]

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 ทิศทาง: อยุธยา-สาลี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
พระนครศรีอยุธยา 0+000 ถ.อู่ทอง ไป อยุธยา ถ.อู่ทอง ไป อ่างทอง
0+100 สะพานกษัตราธิราช ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
0+500   ทล.3469 ไป วัดไก่เตี้ย   ทล.3412 ไป อ.บางบาล
2+050 แยกวรเชษฐ์   ทล.347 ไป ปทุมธานี   ทล.347 ไป อ.บางปะหัน
จุดขึ้น-ลงวรเชษฐ์   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป แจ้งวัฒนะ, ดินแดง, พระราม 9   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป อ.บางปะหัน
11+025 สะพาน ข้ามแม่น้ำน้อย
15+050 แยกเสนา   ทล.3111 ไป ปทุมธานี   ทล.3454 ไป อ.ผักไห่
สุพรรณบุรี 36+626 แยกสาลี   ทล.340 ไป อ.บางบัวทอง   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้